Vince, Artúr

19 Kossuth- és 20 Széchenyi-díjas az ünnepen

2010.03.15. 17:51

Programkereső

Sólyom László köztársasági elnök március 15-e alkalmából Kossuth- és Széchenyi-díjakat adott át a Parlamentben.

A Magyar Köztársaság elnöke - a miniszterelnök előterjesztésére - nemzeti ünnepünk, március 15-e, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja alkalmából

a Kossuth-díjat adományozza  

művészi munkássága elismeréseként Aknay János Munkácsy Mihály-díjas festőművésznek,  

maradandó értékű dokumentum- és játékfilmjeiért Almási Tamás Balázs Béla-díjas filmrendezőnek, Érdemes Művésznek, a Színház- és Filmművészeti Egyetem docensének  

kimagasló színészi és rendezői tevékenysége, izgalmas alakításai és sokszínű színpadi műfajokban való magas színvonalú alkotói közreműködéséért Bezerédi Zoltánnak, a Katona József Színház Jászai Mari-díjas színművészének,  

művészi életpályája elismeréseként Békés Italának, a Madách Színház Jászai Mari-díjas színművészének, Kiváló Művésznek,

emlékezetes alakításaiért, színészi életművéért Csernus Mariannak, a Pesti Magyar Színház Jászai Mari-díjas színművészének, Érdemes Művésznek,  

kiemelkedő fotográfusi, fotóriporteri tevékenységéért, valamint az új generáció képzésében, oktatásában és a szakmai közéletben végzett munkásságáért Féner Tamás Balázs Béla-díjas fotóművésznek, fotóriporternek, Kiváló Művésznek,  

művészi életútja elismeréseként Harkányi Endrének, a Vígszínház Jászai Mari-díjas színművészének, Kiváló Művésznek,  

kiemelkedő operatőri tevékenységéért Kardos Sándor Balázs Béla-díjas operatőrnek, Kiváló Művésznek,  

a magyar költészetet alapvetően gazdagító életművéért Kovács András Ferenc József Attila-díjas és Babérkoszorú-díjas költőnek, esszéírónak, műfordítónak, a Látó című marosvásárhelyi szépirodalmi folyóirat főszerkesztő-helyettesének, versrovat szerkesztőjének,

képzőművészeti és pedagógiai munkásságáért, életműve elismeréseként Lantos Ferenc Munkácsy Mihály-díjas festőművésznek, Kiváló Művésznek,  

a magyar próza fellendülésében jelentős szerepet játszó regényeiért és novelláiért Lengyel Péter József Attila-, Füst Milán- és Márai Sándor-díjas írónak,  

nagy népszerűségnek örvendő zeneszerzői és előadó-művészi tevékenysége elismeréseként Lovasi András zeneszerzőnek, előadóművésznek,  

művészi életútja elismeréseként Maár Gyula Balázs Béla-díjas filmrendezőnek, forgatókönyvírónak,  

több mint negyven éves, sokoldalú művészi pályája elismeréseként Margitai Ági Jászai Mari-díjas színművészének, Kiváló Művésznek,

határainkon túl is nagyra becsült, zeneszerzők sokaságát megihlető előadóművészetéért Matuz István Liszt Ferenc-díjas fuvolaművésznek, zeneszerzőnek, Kiváló Művésznek, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar tanszékvezető egyetemi tanárának,  

művészi életműve elismeréseként Papp Oszkár festőművésznek, Érdemes Művésznek,  

művészi életútja, világszerte elismert zongoraművészeket nevelő zenepedagógiai munkássága elismeréseként Rados Ferenc zongoraművésznek, Érdemes Művésznek,  

jelentős költői és figyelemre méltó prózai munkásságáért Rakovszky Zsuzsa József Attila-, Márai Sándor- és Babérkoszorú-díjas írónak, költőnek, műfordítónak,  

zeneszerzői és pedagógiai munkája elismeréséért Vidovszky László Erkel Ferenc-díjas zeneszerzőnek, Érdemes Művésznek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi tanárának, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet Zenei Informatika Tanszék vezetőjének.  

a Széchenyi-díjat adományozza  

fél évszázados ipari és középület tervezési munkásságáért, az egyetem és a mesteriskola kereteiben végzett, több generációra kiterjedő szakmai, oktató-nevelő tevékenysége elismeréséért Arnóth Lajos Ybl Miklós-díjas építészmérnöknek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címzetes egyetemi tanárának, az Építész Mester Egylet Mesteriskola vezetőjének,  

több évtizedes kimagasló színvonalú közgazdasági kutatásáért, a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer problémáinak nagy fontosságú exponálásáért dr. Augusztinovics Mária közgazdásznak, az MTA doktorának,  

nemzetközileg elismert kutatómunkájáért, több évtizedes egyetemi oktatói munkásságáért és szakmai közéleti tevékenységéért dr. Ádám Veronika orvosnak, biokémikusnak,az MTA rendes tagjának, a Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar Orvosi Biokémiai Intézet igazgatójának, egyetemi tanárnak,  

alapvető irodalomelméleti és baltisztikai munkásságáért dr. Bojtár Endre József Attila-díjas irodalomtörténésznek, műfordítónak, az irodalomtudomány doktorának, az MTA Irodalomtudományi Intézete osztályvezetőjének,  

az agrár-közgazdaságtanban, különösen a kvantitatív elemzések meghonosításában végzett úttörő jelentőségű munkásságáért, oktatói és szervezői tevékenysége elismeréseként dr. Csáki Csaba agrár-közgazdásznak, az MTA rendes tagjának, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanárának,  

a műszaki informatika és az operációkutatás műszaki alkalmazásának számos területén végzett nemzetközileg is elismert kutatásaiért, oktató-nevelő munkássága elismeréseként dr. Friedler Ferenc informatikusnak, a kémiai tudomány doktorának, a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar dékánjának, egyetemi tanárnak,  

az anyagtudomány, az anyagvizsgálat, a magas hőmérsékleten üzemelő szerkezeti anyagok élettartam növelése és on-line jellegű diagnosztikai módszerek fejlesztése terén végzett kutatómunkájáért, iskolateremtő oktatói és sokrétű szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként dr. Ginsztler János kalorikus gépészmérnöknek, hegesztő szakmérnöknek,az MTA rendes tagjának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Anyagtudomány és Technológia Tanszék egyetemi tanárának, MTA-BME Fémtechnológiai Kutatócsoport vezetőjének,  

az analitikai kémia területén végzett, nemzetközileg is nagyra becsült kutatómunkájáért, tudományos eredményeiért, egyetemvezetői, oktatói és szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként dr. Horvai György kémikusnak,az MTA levelező tagjának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárának,  

több évtizedes tudományos, oktatói és előadóművészi tevékenységéért dr. Komlós Katalin Erkel Ferenc-díjas zenetörténésznek, a zenetudomány doktorának, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi tanárának,  

tudományos történeti, építészet- és művészettörténeti kutatói tevékenységéért dr. Koppány Tibor Ybl Mikós-díjas építészmérnöknek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címzetes egyetemi docensének,  

a kondenzált anyagok fizikája számos területén, többek között az alacsonydimenziós rendszerek, magashőmérsékletű szupravezetők különleges elektrontranszportja és a fullerének kísérleti vizsgálatában iskolateremtő kutatásaiért, valamint a nemzetközi szintű mérnökfizikus képzés létrehozása érdekében végzett tevékenységéért dr. Mihály György fizikusnak, az MTA rendes tagjának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Intézete tanszékvezető egyetemi tanárának,  

a talaj termékenységének fenntartásához és a szántóföldi növények termésbiztonságához nélkülözhetetlen környezetkímélő szaktanácsadási rendszer kidolgozásában és a precíziós növénytermesztési rendszer hazai megalapozásában játszott szerepéért dr. Németh Tamás agrokémikusnak, az MTA rendes tagjának, a MTA főtitkárának,  

a közép-európai összehasonlító művészettudomány terén végzett kutatómunkájáért és a magyar művészet külföldi népszerűsítéséért dr. Passuth Krisztina művészettörténésznek, a művészettörténeti tudomány doktorának,  

az egyetemes pszichológia tudományának értékeit gazdagító, a magyar pszichológiatörténet, a megismerés-tudomány terén végzett kutatásaiért, határainkon túl is elismert oktatói, publikációs és szakmai-közéleti tevékenységéért dr. Pléh Csaba pszichológusnak, az MTA rendes tagjának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar megbízott tanszékvezető egyetemi tanárának,  

nemzetközileg elismert líratörténeti és elméleti munkásságáért Pór Péter irodalomtörténésznek,  

az 1956-os kutatások kiemelkedő, nemzetközileg is elismert műveléséért, a forradalom emlékének tudományosan is megalapozott ápolásáért Rainer M. János történésznek, a Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány (1956-os Intézet) főigazgatójának,  

a kombinatorikus számelméletben, az analitikus számelméletben, továbbá a pszeudovéletlen sorozatok elméletében és kriptográfiai alkalmazásaik terén elért nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő eredményeiért, valamint egyetemi oktatói munkásságáért dr. Sárközy András matematikusnak,az MTA rendes tagjának, az ELTE TTK Algebra és Számelmélet Tanszék egyetemi tanárának,  

az orvostudomány, a gyógyítás, az orvosképzés- és továbbképzés terén kivételesen magas színvonalú hazai és nemzetközi tevékenységéért dr. Tulassay Zsolt orvosnak, akadémikusnak, egyetemi tanárnak,  

sokoldalú irodalmi munkássága, életműve elismeréseként dr. Ungvári Tamás József Attila-díjas írónak, kritikusnak, műfordítónak, az irodalomtudomány doktorának, nyugalmazott egyetemi tanárnak,  

az enzimek stabilitása, flexibilitása és működése közötti összefüggések feltárásában végzett négy évtizedes tudományos és kutatói munkásságáért, tudományos-közéleti tevékenysége elismeréseként dr. Závodszky Péter biofizikusnak, az MTA rendes tagjának, az MTA Szegedi Biológiai Központ Enzimológiai Intézet igazgatójának, kutató professzornak.