Luca, Ottilia

Koncert a Bazilikában

2010.03.29. 00:08

Programkereső

ELTE Bartók Béla Énekkara és Egyetemi Koncertzenekarának néhai vezetője, Baross Gábor különösen sokat tett a kortárs magyar zene ápolásáért. A legjobb zeneszerzőket új művek komponálására bíztatta, fiatalokat karolt fel, és nagyszerű előadásokkal hozta közelebb a modern zenét a közönséghez. Orbán Györgyhöz szoros és gyümölcsöző kapcsolat fűzi az együttest, ebből kaphatunk ízelítőt.
Kovács László
Kovács László

Orbán György: Lux aeterna

Orbán György (1947) írja művéről: "A közel nyolcperces művet Baross Gábor emlékére írtam 2009-ben, s Kunszentmártonban mutatták be, azon a zenei fesztiválon, melyet már nélküle tartottak meg együttesei és közreműködő muzsikusai. Az »Örök Fény« a gyászmise, a rekviem utolsó előtti tétele (»Az örök világosság fényeskedjék nekik, Uram. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik...«). A zene oldott fúgaszerűen bontakozik ki. Van benne két momentum, ami idézet, és Baross Gábor munkásságának pilléreit idézi föl: Kodályét és Bartókét."

Orbán György: Passió magyar nyelven

Kovács Sándort idézzük: "A középkorban magától értetődőnek tűnt, hogy csakis latinul énekelhetik az evangéliumok megfelelő részét. Azt pedig, hogy a nagyhét mely napján melyik evangélium szólaljon meg, ugyancsak szentesítette a hagyomány, a szokás. Senkinek sem jutott eszébe keverni az evangéliumok sorait, és mindezt bővítgetni szabadon költött versekkel. A reformáció terjedése fordulatot hozott ezen a téren, azzal, hogy a passió Luther egyházában népnyelven, azaz németül hangzott el. A XVII. század vége felé elkezdték bővítgetni a szöveget, korálok és kommentáló versek közbeiktatásával. Későbbi korokban a komponisták visszatértek az eredeti szöveghez, és irodalmilag értékes régi, közismert költemények közbeiktatásával tették azt változatossá. Jellegzetes példája ennek Penderecki Passiója, amely Lukács evangéliumához olyan verset társít, mint a középkori szekvenciaszöveg, a Stabat Mater. Orbán György a magyar passió szövegének kialakításakor példa nélkül álló megoldást választott. János evangéliumának Károli Gáspár-féle fordítását vette alapul, de ezt olykor keverte a másik három evangélium soraival. A passiótörténet eseményeire reflektáló tételek szövegeként pedig olyan népi verseket használt fel, amelyeket ő maga gyűjtött Erdély falvaiban. A zenében - egy 17. századi egyházi ének kivételével - nincs tudatosan átvett magyar népi dallamanyag. S egyáltalán: semmi, ami hivalkodóan magyaros volna. Ugyanakkor nem kétséges Orbán erős kötődése a XX. századi magyar zeneszerzés hagyományaihoz - mindenekelőtt Bartókhoz. Mindjárt a nyitótételben akadnak részletek, amelyek - távolról bár, de félrehallhatatlanul - a Cantata profana kezdetét idézik".

  

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, hazánk legrégebbi folyamatosan működő tanintézménye, idén ünnepli megalakulásának 375. évfordulóját.

ELTE Bartók Béla Énekkara és Egyetemi Koncertzenekara

Az énekkart 1948-ban, a zenekart 1957-ben alapította Baross Gábor, aki 2009-ben bekövetkezett haláláig mindkét együttesnek művészeti vezetője és karmestere volt. Az énekkar 1969 óta, Bartókné Pásztory Ditta engedélye alapján viseli Bartók Béla nevét. A magyar nem hivatásos zenei élet egyik meghatározó együttese, vendégszerepelt szerte Európában, az USA-ban és Kanadában. Repertoárja a reneszánsz, barokk és bécsi klasszikus kompozícióktól Kodály Zoltán és Bartók Béla művein át kortárs magyar zeneszerzők alkotásaiig ível. Jelentős kortárs magyar szerzők komponáltak Baross Gábor felkérésére az általa vezetett együttesek számára, így például Lendvay Kamilló, Jeney Zoltán, Kocsár Miklós, Petrovics Emil, Reményi Attila, Dubrovay László, Vajda János, Orbán György és Gyöngyösi Levente írtak és ajánlottak műveket a kórusnak és a zenekarnak. A két együttes rendszeresen ad közös oratorikus koncertet, előadásukban felhangzott már a János-passió, a Máté-passió, a h-moll mise, Mozart Koronázási miséje, Vivaldi Gloriája, Orbán Györgytől a Karácsonyi oratórium, Kocsár Miklóstól a Magnificat és a Szent Márton püspök dicsérete. 2009 augusztusától az ELTE művészeti együtteseinek vezetője Kovács László.

2010. március 30. 20:00 - Szent István-bazilika

ELTE Bartók Béla Énekkara és Egyetemi Koncertzenekara

Btf 2010
Btf 2010

Budapesti Tavaszi Fesztivál