Beáta, Izolda, Lea

Liszt-dalok és Petrovics-ősbemutató a Kogart-házban

2011.03.30. 12:00

Programkereső

Hét Liszt-dallal kezdődik, és Bartók op.15-ös Öt dalával folytatódik Bátori Éva és Selmeczi György csütörtöki dalestje. Ezután egy ősbemutató hangzik fel a tavaszi fesztiválon: az énekesnőnek ajánlott Petrovics Emil-kompozíció, a Shakespeare-daloskönyv.

Bár kevés dala örvend széleskörű ismertségnek, Liszt Ferencet mégis a romantikus dalirodalom legjelesebb mesterei között kell számon tartanunk. Hetvennél több művet írt, hat különböző nyelvre. "Ritkán szólaltatnak meg magyar énekesek Liszt-dalokat, aminek több oka lehet, de nem az, amit Beethovennek föl szoktunk róni, hogy túl hangszerszerűek lennének, és ezért nehéz énekelni őket - magyarázza az énekesnő. - Számomra a próbák során érdekes, és kihívást jelentő volt, hogy az ennyire romantikus és ilyen áriaszerű művek dal mivoltát hogyan tudom megtartani." Bátori Éva hozzáteszi: Petrovics Emiltől a Liszt-dalok előadásmódjában is kapott segítséget. A zeneszerző rávilágított, hogy a magyar dalirodalomban az a bizonyos német nyelvterületen nagyon ismert "lied" szerkezet miként jelenik meg. 

A rákoshegyi Bartók-házban már múlt pénteken, Bartók Béla születésnapján tartottak egy előbemutatót. Ezután is az maradt Bátori Éva számára a legizgalmasabb kérdés, hogyan lehet a dalok elbeszélő jellegét - ami műfaji sajátosság -,  minél jobban kidomborítani. Az énekesnő rámutatott: Selmeczi György különleges műsort szerkesztett számára, a Liszt-daloktól indulva Bartókon át a kortárs magyar szerzőkig juthat el az a hallgató, aki "odaadja magát" a dalok hangulatának. Nagy élmény látni és hallani, hogy fejlődik e műfajban is a magyar hagyomány, a zene kontaktusa a szöveggel. "Bartók a szöveggel egészen másként bánik, mint azok a szerzők, akiknek a műveivel eddig találkoztam. Itt jegyzem meg, hogy Orbán György Kilenc erdélyi madrigálját és Selmeczi György Minutes volantes-ját már megszólaltattam. Nos, most úgy érzem, hogy az öt Bartók-dal igen erős középpillére a programnak, e nélkül ma már el sem tudom képzelni ezt az összeállítást." Az énekesnő véleménye szerint a dalokból is kiderül, ezek a ma élő zeneszerzők nem is tagadhatják le, de benyomása szerint nem is akarják, hogy Liszttől és Bartóktól indultak. 

Shakespeare-daloskönyv a címe annak a hat megzenésített szonettnek, amelyek ősbemutatóként hangzanak el. A dalfűzért Petrovics Bátori Évának komponálta. "Ez nagyon megtisztelő számomra. Petrovics Emil  - talán megengedi, hogy így fogalmazzak - elég kemény ember hírében áll. De ezek a dalok nem ezt az oldalát mutatják. A bölcsességéből adódóan már nemcsak önmagát akarta kiírni, hanem engem vett figyelembe, saját arca mellett az én arcomat is belekomponálta a daloskönyvbe. A darabok a zene iránti mély alázatáról tanúskodnak." Az énekesnő reméli, hogy máskor és máshol is bemutathatják a dalestet. "Magyarországon 20-25 évvel ezelőtt még élénk volt a dalkultúra, ami most +le van fagyasztva+. Nem igaz, hogy nincs dalszerető közönség. A zenebarátoknak létezik egy olyan belső nyugalommal bíró rétege, amely ezt az intellektuálisabb vonású műfajt szívesen fogadja be. Mi mindent megteszünk ezért."