Orbán

Eszterháza jövője – európai dimenzióban

2011.04.25. 14:03

Programkereső

Az alábbiakban a Nemzetközi Eszterházi Opera-alapítvány koncepcióját tesszük közzé.
Fertőd
Fertőd

Eszterháza - virágkorában, Esterházy „Fényes" Miklós hercegsége és Haydn ott-tartózkodása idején - ragyogó kisugárzási pontként volt jelen egész Európa kulturális horizontján. Miklós herceg Eszterházája a Nagy Frigyes Potsdamjához mérhető, európai szellemi örökséget képvisel, és Magyarországnak elemi kulturális érdeke és egyben kötelessége, hogy ezt a tényt széles körben ismertté tegye. 

A kastély és az épített táj nem lehet puszta kulisszája egy idegenforgalmi típusberuházásnak: ennek kell a projekt középpontjában állnia, belőle és az általa reprezentált komplex szellemi örökségből kell a projektet kibontani. Elengedhetetlenül szükséges egy magas szakmai színvonalú és sokoldalúan egyeztetett, átfogó, a jövőbeni funkciókat is tisztázó elképzelés, vízió, stratégia megalkotása. E vízió középpontjában kézenfekvő módon a zenei produkció áll, hiszen Eszterházát Haydn majd negyedszázados itteni működése avatja világraszóló jelentőségű kulturális objektummá. Nem véletlen, hogy éppen a Haydn Eszterházán fesztivál helyezte vissza Európa kulturális térképére az osztrákok árnyékában már-már teljesen elfeledett Eszterházát. 

A kastélyegyüttes helyreállítása, fejlesztése és méltó hasznosítása csak a szervezeti önállóság megteremtésével, és csakis egy nagyobb térség fejlesztésével együtt képzelhető el és hozhat eredményt. Javasoljuk tehát egy tágabb területfejlesztési koncepció kidolgozását; a koncepciónak többek között feltétlenül tartalmaznia kell a termálvízkincsre alapozott egészségturisztikai-rekreációs fejlesztéseket. Aligha becsülhető túl annak a jelentősége, hogy Eszterháza két szomszédos ország fővárosából is nem egészen 75 perces autóúttal elérhető. 

Az Esterházy hercegek udvari kultúrája mindig is „európai" volt: lényeges francia, olasz, osztrák és német, sőt cseh vonásokat tartalmazott a magyar (és természetesen a latin nyelvű egyházi) műveltségen túl. Az Eszterháza-narratíva össz-európai jellege, valódi arányai csakis széles földrajzi kontextusban érzékeltethetők: Eszterháza ugyanis Versailles legkeletebbre fekvő imitációja az eurázsiai sztyeppe legnyugatibb pontján. Nem kétséges továbbá, hogy az egykor Haydn által irányított, újraépített eszterházi operaház, melyben a fennmaradt repertoár korhű módon volna előadható, egykettőre az operakedvelők Mekkájává válna. Hiánya műfaji szempontból súlyosan csonkolja a régi Eszterházáról felidézhető képet, felépítése esetén viszont a műfaj várható vonzereje és az épület által nyújtott 400-as férőhelyszám meghatározó adottságként járulhatna hozzá Eszterháza új arculatának kialakításához, és lehetőséget nyújtana az egész éven át folyó komplex operaoktatás, azaz egy állandó, akkreditált opera-akadémia megteremtésére is.  

Eszterháza világra nyíló ablaka egy kulturális-művészeti-oktatási intézmény kell hogy legyen, amely a sokrétű kulturális-oktatási kínálat koncepcióját kialakítja és szervezését végzi. A felvázolt célok eléréséhez az alábbi típusú programokra van szükség: „mag"-rendezvények („Haydn Eszterházán" fesztivál, az Orfeo Zenekar sorozata, heti koncertek a nyári szezonban, bábopera-előadások); befogadott rendezvények (pl. pünkösdi fesztivál az Osztrák-magyar Haydn-zenekarral); nyári régi zenei, illetve operakurzusok; korhű operaelőadások; egyéb, szélesebb rétegeknek is szóló programok, „Eszterházi vigasságok". Ezeknek a programoknak szerény méretekben már MOST meg kell kezdődniük, hogy felkeltsék az érdeklődést Eszterháza iránt. A régi nagyság eléréséhez vezető út menetrendjét, a fenntartható fejlődés biztosítását a létrehozandó stratégiának kell tartalmaznia. 

Mindezeket a programokat nemzetközi színvonalon kell megvalósítani. A kölcsönös előnyök és a történeti-kulturális összetartozás alapján minél termékenyebb együttműködésre kell törekedni az osztrákokkal. Ugyanakkor  messzemenően tovább is kell tekintenünk Ausztrián, és világszerte a legmagasabb színvonalú külföldi partnerekkel és partner-szervezetekkel kell együttműködni. 

Meg kell találni a módját annak, hogy Eszterháza kulturális tartalma és öröksége intézményesített európai projekt és együttműködés tárgyává váljon. Párbeszédre törekszünk az Európai Bizottsággal annak érdekében, hogy segítséget kapjunk megfelelő partnerek, s ha lehetséges, pénzügyi források megtalálásához.