Csilla, Noémi

Tisztulás ünnepe az Ungnál

2011.12.09. 15:00

Programkereső

December 12-én először hangzik el Ukrajna területén Mosonyi Mihály egyik legjelentősebb műve, a Tisztulás ünnepe az Ungnál című kantáta.
Mosonyi Mihály
Mosonyi Mihály

A koncert a magyar Külügyminisztérium valamint az Ungvári Magyar Főkonzulátus szervezésében és támogatásával zajlik Ungváron, az Ungvári Filharmónia és az Ungvári Cantus Kamarakórus közreműködésével, Rózsa Ferenc vezényletével. A koncerten elhangzik még Liszt Ferenc: Les Preludes című szimfonikus költeménye és a 2. (Á-dúr) zongoraverseny Csuprik Etelka szólójával.

Bónis Ferenc Mosonyi Mihályról írott könyvében így ír a műről: "Operáin kívül Mosonyi számos kórusművel, misével és néhány kantátával gazdagította a magyar vokális zeneirodalmat. Kórusművei nem túl jelentősek: a kor átlag színvonalán állnak, olykor csak alkalmi jelleggel vetette őket papírra, mégis elsősorban ezeknek köszönhette, hogy az 1860-as években megugrott a népszerűsége. Ez nyilvánvalóan a korszak dalárdamozgalmával magyarázható.

Miséi már jobban sikerültek, és a mai hallgató számára is élvezetesek. Jelenleg három miséje férhető hozzá CD kiadás formájában a Hungaroton jóvoltából. Kétségtelen, hogy legjelentősebb vokális műve a Tisztulás ünnepe az Ungnál a 886-i esztendőben című kantáta. A darab bevezető zenéjének jelentősége abban áll, hogy színmagyar szimfonikus zene, szemben Erkel operanyitányaival, ahol magyaros-olaszos-németes szakaszok váltakoznak. Ebben a műben Mosonyinak sikerült megszabadulnia korábbi magyar hangvételű művei merev szerkesztési elveitől is. A témákat motivikus szövésmódra alkalmassá alakította tovább, miután sikerült rátalálnia arra a magyaros zenei alapszövetre, ami alapkövetelménye volt a magyaros stílus megteremtésének.

A kantáta szövegét Kazinczy egyik költeménye szolgáltatta. A nyelvújító metrikus sorait Mosonyi verbunkos képletekké, magyaros ritmus alakzatokká oldotta fel. Ebben a művében is felcsendül a Rákóczi-induló dallama, s a Szózat dallamaiból is készített egy témát a szerző. A mű egyes részei Liszt és Wagner témaalakítására emlékeztetnek, az áriák dallamvilágát magyar moll fordulatok színezik, ritmusaikat magyaros hangsúlyeltolódás teszi sajátossá."