Emőke

Oktatási intézményekkel szövetkezik a Zeneakadémia

2014.10.21. 13:00

Programkereső

Három fővárosi oktatási intézménnyel, a Városmajori Gimnáziummal, a Kós Károly Ének-Zene Emeltszintű Általános Iskolával és a Városmajor utcai Óvodával lépett stratégiai szövetségre a Zeneakadémia egy, a magyar ének-zenei közoktatás teljes vertikumát reprezentáló mintatagozat létrehozása és a Kodály-módszer gyakorlati megújítása céljából.

A Városmajori Gimnáziumban tartott október 20-ai bemutató foglalkozások után Vigh Andrea, a Zeneakadémia rektora elmondta: a program egyik kulcseleme az óvodától érettségiig tartó folyamatos, integrált zenei képzés, a másik a Kodály-módszer megújítása zenei oktató szoftverekkel és mobilalkalmazásokkal, valamint a mozgás, a mozgásalapú ritmusgyakorlatok fokozottabb bevonása a zenepedagógia eszköztárába. 

Zeneakadémia / Mudra László
Zeneakadémia / Mudra László

Vigh Andrea kiemelte azt is, hogy a zenei képzés általában is fejleszti a koncentrációt, a memóriát és a logikai készségeket, ahogyan ezt agykutatók már többször is kimutatták, így nemcsak azoknak a gyerekeknek hasznos, akiknek jó zenei hallásuk van, hanem kevésbé muzikális társaik is fejlődhetnek tőle, sőt a gyógypedagógiában is sikerrel alkalmazzák a zene gyógyító hatását.     

A Zeneakadémia Kodály Intézetének bábáskodása mellett létrejövő, szeptember 1-jén útnak indult városmajori program megalapozhatja egy hazai és nemzetközi módszertani tudásközpont, valamint egy Kodály nevét viselő szakkollégium létrejöttét is, így jelentős tovagyűrűző hatása lehet az egész országban és a határokon túl is - tette hozzá a Zeneakadémia rektora. A budapesti mintatagozat művészeti igazgatója Gráf Zsuzsanna, a Városmajori Gimnázium tanára, Liszt Ferenc- és Bartók-Pásztory-díjas karnagy, akinek vezetésével huszonöt éve működik az iskola ének-zene tagozata. A tagozat rendkívül magas szakmai színvonalát jelzi az itt működő Angelica Leánykar hazai és nemzetközi elismertsége is. 

Angelica Leánykar
Angelica Leánykar

A Kós Károly Ének-Zene Emeltszintű Általános Iskola - a Városmajori Gimnázium tagintézménye - zenei munkáját hosszú évek óta Mitók Mónika és Hraschek Katalin vezetik. Idén szeptembertől az oktatói munkába bekapcsolódott Barabás Edina karnagy és zenetanár, aki húsz éven át tanította a Magyar Rádió Gyermekkórusának tagjait, valamint Szirányi Borbála karnagy és zenetanár, a Kodály Intézet oktatója is.  

A Kodály Intézet és az intézmények vezető tanárai által a Nemzeti Alaptanterv szellemében kidolgozott kerettanterv alapján az óvodai nagycsoportosok és az általános iskola első, harmadik és hetedik osztályos diákjai a Kodály Intézet szakfelügyeletével és az intézet tanárainak részvételével magas színvonalú zenei foglalkozásokon vesznek részt. Az órákon nem az elméleti ismeretek elsajátításán van a hangsúly, hanem az aktív zenei tevékenységen keresztül megvalósuló személyiség-fejlesztésén, az érzelmi és értelmi intelligencia harmonikus kialakításán - olvasható a programot ismertető anyagban. A kreatív, játékos módszerek fejlesztik a hosszú távú figyelem és koncentráció készséget, a ritmus és metrum érzéket, miközben közösségi élményt jelentenek. A foglalkozásokon kulcsszerepet kapnak a mozgás sokféle lehetőségével elmélyített zenetanulási technikák, az eddig is központi szerepet kapott éneklés mellett előtérbe kerül az aktív zenehallgatás és az alkotói készségek fejlesztése. 

Zene mindenkinek
Zene mindenkinek

Az új programba bevontak olyan, a kodályi pedagógia rendszerébe szervesen illeszthető progresszív módszereket, mint a Kokas-pedagógia, valamint a Gonda Jánostól és Sáry Lászlótól származó improvizációs ötletek és gyakorlatok.