Géza

Haydn: d-moll vonósnégyes

2014.12.11. 07:29

Programkereső

Haydn a szimfónia mellett kialakította a vonósnégyes négytételes formáját is. Vonósnégyeseiben a menüettet egy idő után scherzóval helyettesítette.

Eleinte a cselló és a brácsa, valamint a második hegedű szólamát alárendelte az első hegedűnek, de az 1770-es évek elején komponált op. 9-es sorozat darabjaiban már a szólamok egyenrangúak, az első hegedű szólama azonban mindig kitüntetett szerepet kapott. A bécsi zenei köznyelvet elsősorban ritmuskészlete egyénivé tételével, gazdagításával törte át. A bécsi klasszikusokkal foglalkozó sorozatunkban az elmúlt napokban Beethoven, Schubert és Mozart egy-egy kamaraművét mutattuk be; úgy gondoljuk, hogy ebből a mini-sorozatból Haydn sem maradhat ki - már csak a fentiek miatt sem. Választásunk az op. 76-os sorozat második, d-mollban írt vonósnégyese, ha már ez elmúlt napokban moll-hangnemű darabokat választottunk.

Jospeh Haydn (Thomas Hardi képe)
Jospeh Haydn (Thomas Hardi képe)

"Az Erdődy grófnak ajánlott hat vonósnégyes keletkezési éve 1797. E műveket az op. 76 sorozat foglalja magába. A nagy londoni szimfóniákat ekkor már megírta Haydn, most jött el az idő, amikor a vonósnégyes minden eddiginél nagyobb jelentőségre emelkedik alkotásában." Amit még mindenképpen ki kell emelni e vonósnégyes kapcsán: "A mű 'kvintkvartett' elnevezését az első tétel főtémájának két jellegzetes kvintlépése indokolja. (...) A menüett szokatlan hangzásával, oktávpárhuzamban mozgó két-két szólamával szolgálhatott rá a 'Boszorkány-menüett' alcímre." Hallgassuk meg Haydn remekművét a Takács kvartett előadásában!