Gertrúd, Patrik

Mozart: C-dúr "Jupiter" szimfónia

2014.12.17. 07:29

Programkereső

"C-dúr utazásunk" következő állomás Mozart utolsó, a Jupiter melléknevet viselő szimfóniája.

Mozart három utolsó szimfóniája kiemelt helyet foglal el az életműben. Mindhárom remekmű - az Esz-dúr, a g-moll, valamint a C-dúr szimfónia - 1788 nyarán készült el nagyon rövid idő alatt. Tóth Dénes szavaival: "A három hangulatában, mondanivalójának jellegzetességében, teljes költői tartalmában élesen elüt egymástól. Mintha ez a három szimfónia együttvéve adná a teljes Mozartot, költészetének összegzését. (...)

Mozart
Mozart

Nem tudjuk, ki illesztette a műhöz a "Jupiter"-jelzőt, de az kétségtelenül találó. Fenség, erő, nyugalom, olimposzi derű, klasszikus mértéktartás árad ebből a műből, valami ógörög világharmónia. Mintha a teremtés, a világegyetem végső törvényei, végső egyensúlya nyerne itt zenei kifejezést. Az Esz-dúr szimfóniában bölcs megértéssel búcsúzik az élettől Mozart, a g-moll szimfóniában még egyszer feltorlasztja emberi mivoltának minden keserűségét a fizikai lét nyomorúságával szemben, itt most minden dolgok fölé emelkedve a végtelenség örök törvényeit szemléli nagy nyugalommal és megértéssel." Hallgassuk meg a szimfóniát Riccardo Muti vezényletével: