Klasszikus

Ország, világ Lisztet játszik

2011.10.22. 01:19
Ajánlom
A World Liszt Day keretében vidéki városainkban is megszólal a Krisztus oratórium.

Október 22-én a tetőpontjához ér a bicentenáriumi ünnepi hangversenyek sorozata: a World Liszt Day keretében Párizstól Bécsig, Vilniustól Szöulig Liszt nagyszabású Krisztus oratóriuma fog felcsendülni. A kezdeményezésből természetesen a hazai városok sem maradtak ki, a budapesti hangversenyen kívül öt vidéki város is csatlakozott a világnaphoz. A Szeged, Kecskemét, Sopron, Győr és Eger városában fellépő karmestereket az előkészületekről kérdezte Németh Bálint.

Gyüdi Sándor (Szeged): "Városunkban immár hagyomány számba megy, hogy október 23-án oratórium-hangversenyt tartunk a Dómban. Amikor a naptárra nézve kiderült számunkra, hogy ennek előestéjén Liszt születésének 200. évfordulója lesz, úgy gondoltuk, idén kivételt teszünk, és két ünnepet összekapcsolva a Krisztus oratóriumot szólaltatjuk meg október 22-én.

A Szegedi Dómban tartott oratórium-hangversenyeink egyik specialitása, hogy ezeken a koncerteken általában a város oratóriumkórusa, a Vaszy Viktor Kórus működik közre. Idén a Krisztus oratórium esetében azonban a gyermekkari tételt gyermekkarra, az Angyalok és pásztorok tételét - az angyalok megszemélyesítését - pedig leánykarokra bíztuk. Így három gyermekkórus és két középiskolai leánykórus is énekel a koncerten. A Vaszy Kórus mellé csatlakozott még a város jónéhány vegyeskara is. Ők elsősorban azokban a tételekbe álltak be, melyek már amúgy is a repertoárjuk részét képezték. Ilyenek például az orgonakíséretes tételek, mint a Pater Noster, vagy a Tu es petrus tétel. Az oratórium kapcsán így tényleg nagy közösségi eseményt sikerült összehozni Szegeden.

Liszt Krisztus oratóriumának koncepciója fantasztikus, Händel Messiásának romantikus újrafogalmazásának tartom, és nagyon szeretem ezt a darabot. A dramaturgiája ugyanakkor cseppet sem egyszerű: hatos, hetes, valamint nyolcas tételei egymásra nagyon hasonító kórusrészeket tartalmaznak. Bár a mű előadásakor nem hagyunk ki majd egyetlen tételt sem, de bizonyos húzások azért lesznek: elsősorban azoknál a zenekari részeknél, melyek számára amúgy sem a dóm visszhangos akusztikája lenne az ideális környezet.

Az idei bicentenárium kapcsán egyébként már sok koncertet adtunk: a Liszt-év tematikáját beépítettük mind az ifjúsági, mind a felnőtt hangversenyeink műsorába, és három szabadtéri koncertet is rendeztünk, melyeken részben vagy teljes egészében Liszt-műsort játszottunk. Továbbá minden Lisztre reflektáló programot igyekeztünk úgy összeállítani és úgy is kommunikálni, hogy az előremutasson a Liszt-év központi eseményére, ami a születésnapon, azaz most október 22-én lesz."

World Liszt Day - Szeged

2011. október 22., 19:30 Szeged, Dóm

Kocsár Balázs (Győr): "A World Liszt Day-hez mindössze áttételesen tudtam csatlakozni. Debrecenben is volt szó arról, hogy részt veszünk a projektben, de mivel először 2008-ban, és az idei év során Húsvétkor és még további három alkalommal játszottuk a művet, így sajnálatos módon úgy kellett döntenünk, bármennyire is szép a darab, a debreceni közönségnek a közelmúltban már épp eleget játszottuk. Végül nyári közepén kaptam egy telefont, hogy az eredetileg a győri koncertre hívott német karmester lemondta a közreműködést, így kértek fel engem a koncert dirigálására.

A Krisztus oratórium vezénylése izgalmas és nagy élmény számomra. Azt gondolom, több mint 20 éves munkásságom az operaelőadások dirigálása területén az egész előadásban nagy előnyömre szolgál, hiszen így könnyebb a közönség számára a nagy drámai íveket megjeleníteni és átadni. Attól még, hogy a darab hosszú - szándékosan nem használom a terjedelmes jelzőt, mert úgy pejoratív értelmet is kapna, - hiszek minden egyes hangjában, ezért is vállalkoztuk annak idején Debrecenben a mű teljes előadására. Viszont itt Győrben először hangzik el az oratórium, így valamilyenféle könnyítést szertettünk volna adni a közönségnek, és két tételt kihagytunk.

Bár magam is budapesti születésű vagyok, de magyarországi munkásságom jelentős részét vidéki városokban, először is Szegeden, majd Debrecenben folytattam és végzem a mai napig. Hiszek abban, hogy ezek a városok fontos zenei centrumok, és igen is képesek olyan szintű és minőségi előadásokra, amelyek mérhetők a budapesti hangversenyekéhez. Ha a csodálatos győri Richter-teremre gondolok, melyben a Győr Filharmonikus Zenekar Berkes Kálmán és Medveczky Ádám értő keze alatt dolgozik, azt gondolom, hogy a győr-moson-soproni megyeszékhely komoly zenei központ, ahol minden remény és lehetőség adott arra, hogy élvezetes és magas színvonalú koncerttel váljunk a World Liszt Day ünnepének részeseivé."

World Liszt Day - Győr

2011. október 22., 19:00 Győr, Richter-terem

Gerhát László (Kecskemét): "Hosszú töprengés után vágtunk csak bele a kezdeményezésbe, ugyanis a nagy előadói apparátus miatt a költségek és erőforrások tekintetében is voltak bizonytalanságaink. A kórus több helyi kórusból állt össze, és végül egy budapesti énekkar részvétele is szükségessé vált. Amellett, hogy sok kórustétel van és a tételek zömében mind meg is szólal a kórus, a zenekari munka az, ami a legösszetettebb, és a hangszeresekre hárul a legnagyobb felelősség. A zenekarral ezért már szeptember közepén elkezdtünk dolgozni. Fontosnak tartottuk ugyanakkor, hogy Kecskemét is tiszteletét tegye Liszt Ferenc emléke előtt, ezért döntöttünk úgy, hogy mindenképpen csatlakozunk az eseménysorozathoz.

Abból adódóan, hogy egy időben több helyszínen zajlanak a koncertek, nem volt könnyű szólistákat találni: sokan már jóval előre elkötelezték magukat máshova. Ennek ellenére szerencsére sikerült megvalósítani eredeti koncepciónkat, miszerint a szólisták amennyire lehet, kecskeméti kötődésűek legyenek. Csereklyei Andrea és Vizin Viktória kecskeméti születésűek, Klézli János a Kodály Intézet tanára, Szerekován Jánossal és Massányi Viktorral pedig már sokat dolgoztunk együtt, és mindig nagy örömmel fordultak meg a kecskeméti pódiumon.

A Krisztus oratóriumhoz fűző viszonyom alapvetően érzelmi. Tematikájánál fogva Liszt egyik legmélyebb művének tartom és bizonyságtételkánt tekintek rá, mely egy mélyen vallásos és a világ élet legnagyobb hívságait átélt szerző őszinte vallomása. A műnek ugyanakkor vannak problematikus elemei is: nem túl szerencsés megoldás, ha a közönség egy szünet nélküli, templomi előadásnál a három óra hosszat kell ülnie. Mindenképp húzni kellett tehát a darabból, de ezt természetes úgy próbáltuk megtenni, hogy a mű egysége és dramaturgiája ne sérüljön. Ebből a kényszermegoldásból remélem talán előny is származik majd, és a hallgatók a két órásra rövidített művet végig figyelemmel és élvezettel tudják követni.

A szombati hangverseny a Liszt Év programjai között természetes kiemelt helyet foglal el Kecskeméten, de a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar idei bérletsorozatában már több estet is rendezett a jubileum alkalmából. Az, hogy idén Liszt-év van, lényeges szempont, de fontosnak tartom, hogy ettől függetlenül majd ugyanazt a tiszteletet tudjuk megadni Liszt születésének 201. évfordulóján, mint most a bicentenáriumkor."

World Liszt Day - Kecskemét

2011. október 22., 19:00 Kecskemét, Nagytemplom

Arany János (Sopron): "A három soproni vegyeskar karnagyaival és a Soproni Prokultúra Kft. zenei referensével már tavaly októberben, a World Liszt Day kezdeményezéstől függetlenül elhatároztuk, hogy a születésnap alkalmából közös hangversenyt adunk Sopronban. Ha egy kórus emelkedett művet szeretne műsorára tűzni Liszt műveiből, akkor a Krisztus oratórium a legkézenfekvőbb választás. Liszt misekompozíciói bár izgalmasak, kicsivel szűkebb világban mozognak; egyetlenegy nagy oratóriuma, a Szent Erzsébet legendája pedig elvont és hosszan ecsetelt történet, amit nehezebb a mai izgágább közönség számára könnyen fogyaszthatóvá varázsolni. Tekintettel anyagi kapacitásunk szűkösségére, úgy döntöttünk, a teljes Krisztus oratórium megszólaltatása helyett kiválasztjuk azokat a tételeket, melyekben a kórus kivételezett szerephez jut, és azokat, melyek nem haladják meg a három helyi amatőr zenekar felkészültségének a korlátait.

Magával a kompozícióval, mondhatni, meglehetősen régi a kapcsolatom, bár a mű egészének előadásában még soha nem vettem részt. Zeneakadémista koromban a Budapesti Énekkar és az Állami Hangversenyzenekar kiemelkedően szép elismerést szerzett vele: a darab 1976-os jubileumi felvételével a szocialista Magyarország két együttese nemzetközi hanglemez nagydíjat kapott. Akkoriban ilyenfajta díjat meglehetősen nehéz volt szerezni a vasfüggönyön túlról érkezett országnak, így ez egy kivételesen nagy elismerésnek számított és az általános figyelmet is ráirányította a kompozícióra. Évekkel később énekeltem a mű néhány tételében, mert azok önálló kompozícióként is megjelentek, ilyen volt például a Nyolc boldogság, melyet annak idején lemezre is vettünk az Ifjú Zenebarátok Központi Énekkarával, illetve a Pater Noster című kompozíció, amely szintén létezik önálló motetta formájában is. Ezeket tételeket a Liszt-év kapcsán a saját kórusommal meg is tanultuk, és a jubileumra való tekintettel nyáron a külföldi hangverseny-sorozatunkon már elő is adtuk a finn közönségnek."

World Liszt Day - Sopron

2011. október 22., 19:00 Sopron, Szent Mihály Templom

Gergely Péter Pál (Eger): "Liszt oratorikus műveihez fűző kapcsolatom a Szent Erzsébet legendával kezdődött és Király Csaba orgonaművésszel az Egri Bazilikában közösen adott koncertünkön a Koronázási mise előadásávalfolytatódott. Ha egy karmester hitelesen szeretné tolmácsolni ezeket a műveket, hosszú hónapokig készül rájuk. Én jómagam évekig tanulmányoztam ezeket a műveket. Olasz és német nyelvű forrásanyagokat dolgoztam fel hozzájuk, mire hozzá mertem nyúlni a partitúrához, annyira sokrétű és bonyolult műveknek tartom őket. És ha ez elmondható a Szent Erzsébet legendájáról, akkor hatványozottan érvényes a Krisztus oratóriumrais. Liszt olyan zenei tablókat alkot ebben a művében, hogy nem pusztán zenedrámai megoldásokkal és különleges hangszerelési újításokkal illusztrálja az Újszövetséget, hanem egyben teológiai és liturgikus mélységgel is.

Ma az átiratok korát éljük, melyet annak idején épp Liszt Ferenc honosított meg a zenei gyakorlatban. Olyan kiváló művészek, mint Dohnányi Ernő és Kocsis Zoltán jelentős műveket dolgoztak át zongorára, de legnagyobb örömömre orgonára is számos átirat készül. Tulajdonképpen így fogalmazódott meg bennünk Király Csaba orgonaművész kollégámmal együtt az a gondolat, hogy ezt a művet a Liszt-év keretében meg kellene szólaltatni az Egri Bazilikában. Tudomásom szerint még nem volt példa a zenetörténetben arra, hogy valaki egy ekkora remekművet próbáljon orgonára átírni. Nem is hangszerelése ez, hanem szinte egyfajta újjáalkotása ennek a remekműnek. Minden átirat ugyanis valahol a mű újjászületését eredményezi.

Király Csaba több mint egy évet dolgozott az átiraton, melynek főpróbáját egyébként a Bazilika felszentelésének jubileuma alkalmából szeptember 29-én már megtartottuk. Október 22-én a Krisztus oratórium mellett ugyanakkor egy másik zenei eseményen is szerepelünk: még aznap este ugyanitt a Bazilikában Szabó Sipos Márton a 13. zsoltárt fogja vezényelni. Ez jól is kiválóan mutatja, hogy mekkora igény van Liszt műveire itt Egerben. Ez minket nagy örömmel tölt el, de ugyanakkor kötelez is, hogy európai színvonalon szólaltassuk meg ezeket az alkotásokat."

World Liszt Day - Eger

2011. október 22., 11:00 Eger, Bazilika

A World Liszt Day összes programját ide kattintva találja meg.

Programkereső

Legnépszerűbb

Zenés színház

A muzsika hangja szigorú valósága

Talán nem meglepő, hogy számos musicalhez hasonlóan a Broadway színpadáról vászonra álmodott, öt Oscar-díjjal jutalmazott és minden idők ötödik legjövedelmezőbb filmjeként számon tartott A muzsika hangját is valós események ihlették, arról viszont már kevés szó esik, hogy a szereplők olyannyira az életből csöppentek a képernyőre, illetve a színpadra, hogy a szerzők még a neveket sem változtatták meg.
Színház

Az SZFE szerint szabályt szegve zárhatták ki őket az Európai Színházi Iskolák és Akadémiák Uniójából

Az E:UTSE márciusban úgy határozott, hogy kizárja tagjai közül a Színház- és Filmművészeti Egyetemet. Döntésüket azzal indokolták, hogy a vezetőtestületben történt jelentős változások miatt az egyetem már nem tekinthető ugyanannak az intézménynek, melyet korábban felvettek. Az SZFE szerint a kizárás szabályellenes.
Vizuál

Hétfőtől újra látogatható a Virág Judit Galéria

A virtuális túra mellett április 12-től kezdve már a galéria kiállítóterében személyesen is megnézhetjük az első tematikus grafikai aukció és a tavaszi kortárs aukció ritkaságait - köztük Rippl-Rónai József, Czóbel Béla és Kassák Lajos egy-egy művét is.
Vizuál

Ingyenesen látható Szomjas György kultikus filmje

Szerda éjfélig ingyenesen elérhető a FILMIO-n Szomjas György 1976-os filmje, a Talpuk alatt fütyül a szél. A Nemzeti Filmintézet ezzel az alkotással tiszteleg az április 7-én elhunyt rendezőlegenda előtt.
Klasszikus

80 éves korában elhunyt Bartalus Ilona zenepedagógus, karvezető

Az Artisjus-díjjal és a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével kitüntetett zenepedagógust, karvezetőt, a Duna Televízió egykori főszerkesztőjét és zenei vezetőjét hosszan tartó betegség után, 81. életévében érte a halál.

hírlevél

A kultúra legfrissebb hírei, programajánlók és exkluzív kedvezmények minden szerdán a Fidelio hírlevelében

Ezt olvasta már?

Klasszikus nekrológ

A legendák köztünk élnek – Búcsú Orczi Géza előadóművésztől

Az Artisjus-díjas ütő- és pengetős hangszeres művész április 9-én, 65 éves korában hunyt el. Orczi Géza hangszerkészítő mesterként és restaurátorként is tevékenykedett, halálával kifejezhetetlen űrt hagy maga után.
Klasszikus gyász

80 éves korában elhunyt Bartalus Ilona zenepedagógus, karvezető

Az Artisjus-díjjal és a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével kitüntetett zenepedagógust, karvezetőt, a Duna Televízió egykori főszerkesztőjét és zenei vezetőjét hosszan tartó betegség után, 81. életévében érte a halál.
Klasszikus Film

Film készült a Szózat regényes történetéről – Nézze meg online, itt!

A Szózat és a zene kapcsolatáról beszélget Juhász Anna irodalmár és Becze Szilvia, a Bartók Rádió szerkesztő-műsorvezetője a Budapesti Filharmóniai Társaság legújabb dokumentumfilmjében.
Klasszikus nekrológ

„Komoly lényét én nem tudtam nem szájtátva csodálni” – búcsú Tallér Zsófiától

Április 6-án, 50 éves korában elhunyt Tallér Zsófia Erkel- és Bartók-Pásztory-díjas zeneszerző, a Zeneakadémia és az SZFE oktatója. A kivételes művészről M. Tóth Géza Balázs Béla-díjas filmrendező emlékezett meg a Freeszfe Egyesület oldalán.
Klasszikus ajánló

Online koncertvetítés keretében hallhatók John Williams legismertebb dallamai

A Los Angeles-i Filharmonikusok egy korábbi évadnyitó koncertjén filmzenei gálaesttel tisztelgett az ötszörös Oscar-díjas John Williams előtt, ahol olyan művek csendültek fel nagyzenekari hangszerelésben, mint a Csillagok háborúja, A birodalom visszavág vagy a Schindler listája zenéje. A koncertfilm április 10-11-ig között online megtekinthető.