Klasszikus

Szépség gátak nélkül

2016.12.15. 08:41
Ajánlom
A Zeneakadémián másodízben, november 18-20. között megrendezett „kamara.hu” fesztivál művészeti vezetője a Simon Izabella–Várjon Dénes zongoraművész-házaspár volt, amint azt minden zenekedvelő tudja – ha máshonnan nem, hírekből, plakátokról.

Pontosabb azonban, ha azt mondjuk, hogy ők ketten – különböző címekkel és helyszíneken, valamelyest (de csak valamelyest!) eltérő hívószavakra alapozva – voltaképpen ugyanazt a fesztiválfolyamot építik és fejlesztik tovább vagy másfél évtizede, változó intézményekkel összefogva, de alapjában véve ugyanarra a filozófiára és ugyanarra az előadói körre alapozva.

3 - 2016 Kamara.hu by Bielik Istvan

3 - 2016 Kamara.hu by Bielik Istvan (Fotó/Forrás: Bielik István)

A filozófia roppant egyszerű: a két zongoraművész szólistaként és kamarazenészként tömegével találkozott olyan művekkel, amelyek meghatározó élményt jelentettek számukra, és ők ezeket az élményeket szeretnék másoknak is átadni, olyan keretek között, amelyek ráadásul valamilyen formába is rendezik e műveket, feltárva izgalmas összefüggésrendszerüket. Az előadói kör pedig Várjon és Simon zenész partereiből és barátaiból tevődik össze olyan, nem egyszer legendás hírű előadóművészekből és zeneszerzőkből, akikkel közösen éltek át különböző meghatározó zenei találkozásokat.

6 - 2016 Kamara.hu by Tuba Zoltan

6 - 2016 Kamara.hu by Tuba Zoltan (Fotó/Forrás: Tuba Zoltán)

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen hovatovább legalább három, évente visszatérő, igen magas színvonalú kamarazenei fesztivál kényeztet el bennünket Magyarországon. Mindegyiket kiváló előadóművészek vezetik, és mindegyik a vezetők előadóművész-kapcsolataira alapoz. Magától adódik a kérdés: mennyiben különbözik tőlük, mennyiben sajátos fesztivál a kamara.hu?

A válasz talán nem egészen egyszerű, de úgy gondolom, hogy kézenfekvő. Először is, Várjon Dénes és Simon Izabella fesztiváljai mindig rövidek és a lehető legáttekinthetőbb szerkezetűek voltak: öt (plusz-mínusz 1) hangverseny egyetlen hosszú hétvégén, előadások, tanítás, műsorismertetés és kiegészítő programok nélkül – az ő fesztiválfogalmuk a lehető legpuritánabb. Nos, egy ilyen fesztivál programjában képzelhető el a legkevésbé bármifajta üresjárat, nem lévén semmi, ami a lényeget helyettesítené, illetve elvonná róla a figyelmet. Ez teremti meg annak a fajta telítettségnek a lehetőségét és egyben a szükségességét, amelyet a kettejük által irányított fesztiválokon már évek óta megszoktunk: az igényesség egy pillanatra sem lazuló imperatívuszát a közreműködők és a műsor megválasztásában egyaránt. Így válik lehetségessé az is, hogy nem is egy hangversenyt meghallgatva úgy érezzük:egyetlen szereplője, egyetlen műsorszáma sem hagyott kielégítetlenül – egyszerűen hiányzott a belőle az a bizonyos gyengébb láncszem.

8 - 2016 Kamara.hu by Tuba Zoltan

8 - 2016 Kamara.hu by Tuba Zoltan (Fotó/Forrás: Tuba Zoltán)

Persze lehetetlen egyszerre mindenfajta elvárásnak eleget tenni: meglehet, vannak olyanok, akik számára ez fárasztó lehet. Másokat viszont a felületesebb zenék untatnak vagy fárasztanak. Nos, a kamara.hu fesztivál az utóbbiaknak szólt.

Az idei kamara.hu műsorán – egyetlen Beethoven-szonáta kivételével – Schuberttől a kortársainkig terjedő darabok szerepeltek. Más fesztivállal kapcsolatban hangot adtam rosszallásomnak a romantika előtti repertoár háttérbe szorulása miatt. Itt képtelen vagyok ugyanezt tenni, jóllehet a korszak-arányok itt voltak szélsőségesebbek, és ha csak azt vesszük, amit korábban Várjon Dénestől hallottam Bachtól vagy Haydntól, pontosan tudom, hogy ezzel mennyit vesztettünk mi, hallgatók. Csakhogy Simon és Várjon megközelítése, kimondatlanul is minden döntésük alapja, a semmifajta kompromisszumot nem ismerő minőségigény – a művek és a zenészek tekintetében egyaránt – más helyzetet eredményez. Ha Mozart „helyett” nem – mondjuk – egy nyúlós Chaussont kell hallgatnunk, hanem csakis Debussyt, Kurtágot és ezeknek megfelelő színvonalú műveket, akkor nem gyötörhet minket hiányérzet.

9 - 2016 Kamara.hu by Tuba Zoltan

9 - 2016 Kamara.hu by Tuba Zoltan (Fotó/Forrás: Tuba Zoltán)

A művészeti vezetők 14 művészt (nagyobb részben külföldieket) hívtak meg idei fesztiváljuk öt hangversenyére, és persze maguk is derekasan kivették a részüket a feladatokból – ha jól számoltam, Várjon Dénes 13 alkalommal lépett pódiumra, Simon Izabella pedig (egy négykezes mellett) egy Schubert-dalcsokor és három teljes dalciklus előadásában vett részt (az egyik a Winterreise volt). Várjon repertoárja magában véve is Beethoventől Jörg Widmannig terjedt.

Ha már a nagyszerű német klarinétos-zeneszerzőről esik szó, itt kell elmondanom azt is, hogy a fesztiválfolyamnak eme a talán leghűségesebb külföldi szereplője mellett egy norvég hegedűs-zeneszerző együtt jött még el úgy, hogy saját művein túl a klasszikus repertoárhoz tartozó darabok előadásában is részt vett; ők vérbeli előadóművészek tehát, nem pusztán saját műveik előadásának specialistái (Bartók például az előbbi, Kodály vagy Stravinsky az utóbbi kategóriába tartozott). Widmann persze mindenfajta mércével mérve fenomenális előadóművész; ezúttal ugyan csupán egyetlen hangversenyen lépett fel, azon viszont eljátszotta Schumann op. 132-es Märchenerzählungenjének klarinétszólamát – partnerei Várjon Dénes és Tabea Zimmermann brácsaművész voltak –, mielőtt az arra rímelő saját, Es war einmal... (Hol volt, hol nem volt) című mesedarabját előadta volna ugyanazokkal a partnerekkel. (A Widmann-mű tavalyi, zürichi ősbemutatója is az ő nevükhöz fűződött.) A magyarországi bemutató a fesztivál egyik jelentékeny eseménye volt: az öttételes mű sok tekintetben mesei hangja – keleties skálák és dallamok, a varázslat légkörének felidézése – voltaképp nagyon is mély és komoly tartalom burkául szolgál; mindvégig rabul ejtett Widmann felkavaróan gazdag fantáziája és érzékenysége, vagy a középső tétel titokzatos zörejei, a klarinétnak a csillagközi űrbe fénycsóvaként belehasító magas hangja. A zárótételben pedig idézetszerű romantikus allúziók is megjelennek.

Kamara.hu-4-2225 (1)

Kamara.hu-4-2225 (1) (Fotó/Forrás: Valuska Gábor)

A másik hangszerjátékos-zeneszerző Henning Kraggerud volt, aki két hangversenyen is játszott „klasszikus” kompozíciókat: egyszer Janáček jelentékeny és egyéni hangú Hegedűszonátáját adta elő Várjon Dénessel, saját szólódarabjaival keretezve, más alkalommal pedig a fesztivál számos tetőpontja közül az egyiknek, Brahms roppant szenvedélyű g-moll kvartettje hallatlanul magas hőfokú előadásának egyik kiváló résztvevője volt Várjon Dénes, Tabea Zimmermann és Steven Isserlis mellett. (Utóbbi szívbemarkoló csellószólója a lassú tétel kezdetén csupán egyike volt a nem mindennapi pillanatoknak.)

Ami Kraggerud saját műveit illeti, ő a nevével szinte összefonódott művéből, a – prózai szövegeken kívül – 24, különböző hangnemű „postludiumot” tartalmazó Equinoxból játszott el két tételt szólóhegedű-változatban; tiszta szerkesztésű és jelentős súlyú zenék voltak ezek, Ysaÿe hegedű-prelűdjeinek távoli rokonai. Ha már tetőpontról esett szó, a hátralevőkben arról szeretnék beszámolni, hogy számomra melyek bizonyultak a fesztivál legemlékezetesebb pillanatainak.

Kamara.hu-4-2100 (1)

Kamara.hu-4-2100 (1) (Fotó/Forrás: Valuska Gábor)

Hadd kezdjem az áttekintést a fesztivál programjának vokális részével, amely ugyanolyan ambiciózus és jelentős volt, mint az összes többi program. Két énekest hallhattunk a hangversenyek során. A fiatal amerikai opera-, oratórium és kamaraénekesnő, Sarah Shafer (szoprán) egy öt dalból álló Schubert-válogatáson kívül az Asszonyszerelem, asszonysors című Schumann-ciklust adta elő, továbbá Dvořák talán legszebb dalciklusát, az op. 83-as Szerelmi dalokat. Kovács István, akit újabban – sajnos – ritkábban hallhatunk oratóriumokban, minden dalénekes egyik legnagyobb próbatételét vállalta, és a Winterreisét énekelte el. Shafert hangja és technikája szinte ideális, szövegérzékenysége, kifejezésének tisztasága és őszintesége pedig több, mint ideális dalénekessé teszik. Kovács Istvánról pedig a legkevesebb, amit elmondhatunk, hogy feledtetni tudta azt a problématömeget, amelyet a Schubert-dalok mély hangra történő transzpozíciója az igényes előadó és hallgató szempontjából fölvet. Előadása nyomán egy sor új felfedezést tehettünk a remekműről; a szöveggel való teljes azonosuláson túl mégoly mély zengésű hangja és egész egyénisége is világított, arra kényszerítve a hallgatót, hogy megbabonázva figyelje őt és az általa felidézett különös képeket. Kovács rendíthetetlen nyugalma vagy éppen izgatottsága, szomorúsága vagy ritkán felcsillanó derűje, és a végső reménytelenség – mind-mind hiteles és rendkívül meggyőző volt; az egész pedig igen jelentős dalénekesi teljesítmény.

Számomra személy szerint még nagyobb megvilágosodást jelentett azonban Simon Izabella zongorázása a dalciklusokban. Az egyik alapélmény az együtt-zenélés intenzitása volt, a legapróbb lélegzetvételek és apró gesztusok teljes szinkronitásáig menően, mindkét partner esetében. A másik pedig a schuberti és schumanni hangszeres elő- és utójátékok fantasztikus élettelisége, sűrűsége és érzelmi telítettsége – valami különös varázserővel tudta felidézni és alig néhány ütembe sűríteni a dal légkörét mondjuk Schubert Rosemunde-románcában vagy a Frauenliebe Ich kann's nicht fassen című dalának mérhetetlenül olvadékony bevezetésében.

A vasárnap délelőtti matinékoncert két jelentős élménnyel szolgált számomra. Az egyik Ránki Fülöp zongorázása volt, amit az általa játszott Liszt-darabokban, különösen a Négy elfelejtett keringőben hallhattunk tőle. Különös meglepetésről persze nem lehet szó, hiszen hallottam tőle már tökéletes érettséggel előadott Messiaent is, de azt hiszem, mégis pontosabb képet kaptam tehetségének kaliberéről és természetéről. Számomra a legnagyobb élményt ennek a zongorázásnak a makulátlan tisztasága és áttetszősége, mintegy kristályos jellege jelentette – nem olyan tulajdonságok ezek, amelyeknek a megnyilvánulására éppen kései romantikus darabok előadásában számítunk... De tévedés kizárva: az az arányérzék és elegancia, a feltartóztathatatlan, de minden sietségtől mentes lendület, a világítóan szép hangminőség Ránki kiemelkedő ízléséről és persze az anyag fölötti teljes kontrolljáról tanúskodnak.

Idén is volt kamarafesztivál a Zeneakadémián

Kapcsolódó

Idén is volt kamarafesztivál a Zeneakadémián

A névadásban inkább az informativitásra, mint a poétikusságra törekedett Simon Izabella és Várjon Dénes, amikor koncertsorozatukat Kamara.hu-nak keresztelték el. Az idei koncertek a „fordulópont” témakörét járták körül, a vasárnap délelőtti koncerten három zeneszerző, Erik Satie, Liszt Ferenc és Maurice Ravel művei voltak terítéken.

Nem kevésbé éreztem kivételesnek a zárószámot, Ravel Zongoratrióját Fejérvári Zoltán (zongora), Viviane Hagner (hegedű) és Christoph Richter (cselló) előadásában. Ahogy ezen a fesztiválon gyakran előfordul, egyiküket sem tudnám kiemelni a többihez képest, mert hiányoztak a gyarlóságok. De már az első tételben megcsapott a sóvárgással átitatott zene hasító tisztasága és szépsége, felfigyeltem Hagner és Fejérvári varázslatos hangjaira. A sok-sok részletszépség és részlet-tökély azután hamarosan összeállt egy véglegesség illúzióját keltő, tökéletesen kontrollált és kongeniális interpretáció képe.

Nem lehet továbbá mérleget vonni a fesztiválról anélkül, hogy ne írjuk le Klenyán Csaba nevét, aki ugyan „mindössze” Bartók Kontrasztokjának klarinétszólamát játszotta Várjonnal és a hegedűs Carolin Widmannal; no de micsoda nagyszerű előadás volt az is! Bizony felvette a versenyt a néhány évvel ezelőtti, Jörg Widmann részvételével játszott Kontrasztokkal; az I. tétel klarinét-kadenciája, lenyugvása, vagy a Sebes ősereje, és főleg a soha nem hallott hangszeres villámcsapások, legfélelmetesebben a klarinétban, jelentősen gazdagították a darabról alkotott képünket.

7 - 2016 Kamara.hu by Tuba Zoltan

7 - 2016 Kamara.hu by Tuba Zoltan (Fotó/Forrás: Tuba Zoltán)

Steven Isserlis, akihez jól érzékelhetően ugyanolyan intenzív kapcsolat fűzi a fesztivál vezetőit, mint Jörg Widmannhoz, a rendkívüli Brahms-kvartett mellett Beethoven Várjon Dénessel előadott C-dúr csellószonátájára is rányomta rendkívüli egyéniségének: szárnyaló hangjának és a legfinomabb rezdülések mesterének bélyegét.

További nagyszerű vonós teljesítménynek voltunk tanúi Luciano Berio Naturale című kompozíciójában. Ebben a terjedelmes darabban szicíliai népdalok hangzanak fel felvételről, és kísérő jelleggel kísérő-színező funkciójú ütőhangszerek is szerepelnek benne (Holló Aurél szólaltatta meg őket), a főszerepet azonban a szólóbrácsa játssza, sőt ez a mű a hangszer irodalmának egyik legjelentősebb, legigényesebb szólója. Tabea Zimmermann-nak nem csupán telt és zengő brácsahangja nyűgözte le a hallgatót, de élő és szuggesztív játéka a darab lényegét is maradéktalanul felidézte.

Befejezésképpen pedig még egy szó Várjon Dénesről, illetve arról, hogy ő nem csak a műsor egyik kialakítója volt, előadóként is „hátára véve” az egész fesztivált, de mindezt azon a művészi magaslaton tette, amely őt ma a legnagyobb zongoristák egyikévé avatja. Nem volt helyünk és erőnk ezt 13 darab előadásának elemzésével igazolni – nem leszögeznünk azonban nem lenne igazságos.

Programkereső

Legolvasottabb

Színház

Elhunyt Venczel Vera

A Jászai Mari-díjas színművész idén márciusban töltötte be 75. életévét. Több mint ötven éven át volt a Vígszínház tagja, halálának hírét színháza tette közzé.
Zenés színház

Kiemelkedő alkotókat díjaztak a Magyar Operett Napján

A hagyományokhoz híven idén is átadták a Budapesti Operettszínházban az évad legjobb musical- és operettszínészének járó kitüntetéseket, valamint díjazták a legígéretesebb pályakezdőt. Emellett elismerést adott át a Musica Hungarica Kiadó képviseletében Éliás Tibor, a kiadó alapítója is.
Vizuál

„Ég a napmelegtől a kopár szík sarja” – Online nézhető Jankovics Marcell Toldi-sorozata

A Duna Televízió vetítéssorozatát követően a Médiaklikk oldalra költözött Jankovics Marcell nagyszabású, utolsó animációs sorozata, a Toldi. Az Arany János eposzából készült, festői látványvilágú animációs film igazi mestermű, amelyből már készül az egész estés változat is. 
Jazz/World

Magyarországon lép fel a norvég jazzdíva, Rebekka Bakken

November 2-án pótolja tavaly elmaradt koncertjét a Müpában Rebekka Bakken, aki zenéjével előszeretettel távolodik el a hagyományos műfaji kategóriáktól és otthonosan mozog a pop, illetve blues világában is.
Vizuál

Ahol a diákok szombaton is iskolába akarnak járni - Erős István rektor a Képzőművészeti Egyetem jubileumi évéről

A jubileumi, 150. tanév gazdag programsorozatáról, a képzőművészet újrapozicionálásáról, pedagógiai módszerekről és új tanszékek indításáról beszélgettünk a Magyar Képzőművészeti Egyetem nemrég kinevezett rektorával, Erős Istvánnal, aki azt is elárulta, hogy mitől tart a legjobban.

hírlevél

A kultúra legfrissebb hírei, programajánlók és exkluzív kedvezmények minden szerdán a Fidelio hírlevelében

Nyomtatott magazinjaink

Ezt olvasta már?

Klasszikus interjú

Lájkszámot a vérképleletbe

A Zeneakadémia Kamarazene Tanszékének vezetője. Szólistaként megfordult Európa rangos koncerttermeiben, bemutatkozott Tokióban, Moszkvában, New Yorkban; turnézott Indiában; Vietnámban pedig az első magyar muzsikus volt, aki megszólaltatta Bartók műveit. A Liszt-díjas zongoraművésszel, Fülei Balázzsal, Liszt Ferenc születésének napján, október 22-én beszélgettünk.
Klasszikus ajánló

Az ítélet harsonái – emlékezés Verdi gyászmiséjével

Halottak napjához közeledve Verdi nagyszabású gyászmiséjét, a Requiemet adja elő a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és Énekkar a Müpában, a fiatal olasz karmester, Giacomo Sagripanti vezényletével.
Klasszikus videó

Kivételes az akusztikája az üvegfalú Magyar Zene Házának – VIDEÓ

Hamarosan a közönség előtt is megnyitja kapuit a Magyar Zene Háza, melyben a napokban lezajlott az akusztikai tesztelés és eredmények minden elképzelést felülmúltak.
Klasszikus interjú

Minden hangjegy közös érdek – interjú Kelemen Barnabással és Keller Andrással

Az ’56-os forradalom évfordulóján egész napos programmal tiszteleg a hősök előtt a Concerto Budapest. A Magyar Kincsek Ünnepén olyan zeneművek is elhangoznak, amelyekkel máskor nemigen lehet találkozni. Az érdeklődőket pedig talán kellemes meglepetésként éri, milyen gazdag a zeneirodalmunk.
Klasszikus ajánló

Díjnyertes női zeneszerzők az Óbudai Danubia Zenekar műsorán

Missy Mazzoli és Dobrinka Tabakova műve is szerepel azon a Zeneakadémiai koncerten, melynek karmestere és brácsaszólistája az Óbudai Danubia Zenekar visszatérő vendége, Maxim Rysanov lesz.