Klasszikus

Új Magyar Zenei Fórum 2011 zeneszerzőverseny

2010.05.30. 19:53
Ajánlom
A Budapest Music Center és a Művészetek Palotája a Concerto Budapest és az UMZE Kamaraegyüttes közreműködésével, a Hungarofest Klassz Zenei Iroda támogatásával zeneszerzőversenyt hirdet.

A verseny létrehozóinak és a díjak felajánlóinak elsődleges célja, hogy ösztönözzék és támogassák új magyar zenedarabok megalkotását. Kívánatos emellett, hogy tartós együttműködés jöjjön létre a fiatal szerzők, illetve a kamaraegyüttesek és nagyzenekarok között az új zene népszerűsítésében.

I. Az Új Magyar Zenei Fórum 2011 díjai:

- I. díj

1 000 000 Forint (nagyzenekari kategória)

500 000 Forint (kamaraegyüttes kategória)

- II. díj

750 000 Forint (nagyzenekari kategória)

375 000 Forint (kamaraegyüttes kategória)

- III. díj

500 000 Forint (nagyzenekari kategória)

250 000 Forint (kamaraegyüttes kategória)

A döntő-gálakoncertet élőben közvetíti az MR3-Bartók Rádió.

II. A zsűri és a zsűrizés menete:

A nyertes zeneművek kiválasztása két fordulóban - elődöntő és döntő - történik. Az elődöntőben kategóriánként külön zsűri bírálja el darabokat. Az elődöntők zsűrijei a beadott pályamunkák közül zárt ülésen 4-4 művet választanak ki. Az elődöntő eredményhirdetésére 2011. január 20-án sajtótájékoztató keretében kerül sor. A szervezők csak a döntősök neveit ismertetik, a többi jelentkező nevét nem hozzák nyilvánosságra. 

A döntőbe jutott zenedarabokat mindkét kategóriában a döntő zsűrije bírálja el. A döntős darabok döntő-gálakoncert keretében kerülnek nyilvános bemutatásra 2011. február 8-án a Művészetek Palotájában. A döntő zsűrije az utolsó versenydarab elhangzását követően a helyszínen ül össze döntéshozatalra, majd ünnepélyes keretek között kiosztja a díjakat. 

A zsűritagok fenntartják maguknak a jogot, hogy valamely díjat ne adjanak ki. A zsűri döntése véglegesnek tekintendő, és semmilyen fórumon nem támadható meg. Amennyiben egy zsűritag tudomást szerez arról, hogy valamelyik tanítványa részt vesz a versenyen, erről köteles tájékoztatni a szervezőket.

Az elődöntő zsűritagjai - kamaraegyüttes kategória:

Gémesi Géza, zeneszerző, karmester

Pilz János, hegedűművész

Serei Zsolt, zeneszerző, karmester, egyetemi adjunktus

Az elődöntő zsűritagjai - nagyzenekari kategória:

Kovács László, karmester, a Miskolci Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője

Tihanyi László, zeneszerző, karmester, egyetemi tanár

Vidovszky László, zeneszerző, egyetemi tanár

A döntő zsűrijének tagjai:

Dr. Batta András, egyetemi tanár, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora

Jeney Zoltán, zeneszerző, egyetemi tanár

Keller András, hegedűművész, karmester

Rácz Zoltán, ütőhangszeres művész, karmester, egyetemi docens

Soproni József, zeneszerző, professor emeritus, az Artisjus képviseletében

III. A részvétel szabályai és feltételei:

1. A pályázók köre

A pályázaton indulhat minden olyan zeneszerző, aki magyarnak vallja magát, és 2010. november 8-án még nem töltötte be 40. életévét.

2. Tematika

A verseny szervezői ebben az évben Liszt Ferenc munkássága előtt kívánnak tisztelegni születésének 200. évfordulója alkalmából. A zeneszerzőktől ezért olyan pályaműveket várnak, amelyek témáját Liszt művészete vagy személyisége ihlette.

3. Apparátus

Pályázni nagyzenekari és kamaraegyüttesre írott művek kategóriájában lehet az alábbi feltételekkel.

A) Nagyzenekari művek

• A művet legfeljebb 70 hangszeres játékosra kell elkészíteni, és nem léphet túl a következő hangszerelésen:

3 fuvola (a második és a harmadik fuvola válthat altfuvolára és/vagy piccolora)

3 oboa (a harmadik oboa válthat angolkürtre)

3 klarinét (a második és harmadik klarinét válthat kisklarinétra és/vagy basszusklarinétra)

3 fagott (a harmadik fagott válthat kontrafagottra)

4 kürt

3 trombita

3 harsona

1 tuba

timpani és ütőhangszerek: 4 játékos (elsősorban a Liszt által használt hangszerek

alkalmazása ajánlott)

1 billentyűs: zongora vagy csembaló vagy cseleszta vagy szintetizátor

1 hárfa

1 cimbalom

vonósok (max. 12-10-8-8-6).

• A darabban szerepelhet egy szólista. A következő hangszerek jöhetnek szóba: hegedű, brácsa, cselló, bőgő, fuvola, oboa, angolkürt, klarinét, fagott, kürt, trombita, harsona, tuba, hárfa, ütők, timpani, zongora és cimbalom.

• A darab nem lehet rövidebb 10 percnél, és nem lehet hosszabb 20 percnél.

B) Kamaraegyüttesre írott művek

• A művet legalább 10, de legfeljebb 18 hangszeres játékosra kell elkészíteni, és nem léphet túl a következő hangszerelésen:

2 fuvola (válthatnak altfuvolára és/vagy piccolora)

2 oboa (válthatnak angolkürtre)

2 klarinét (válthat/nak kisklarinétra és/vagy basszusklarinétra)

2 fagott (válthat/nak kontrafagottra)

1 kürt

2 trombita

2 harsona

1 tuba

ütőhangszerek: 4 játékos

1 billentyűs: zongora vagy csembaló vagy cseleszta vagy szintetizátor (kétcsatornás

hangosítás lehetséges)

1 hárfa

1 gitár

1 basszusgitár

1 cimbalom

vonósok (4-2-2-1).

• A darabban szerepelhet egy szólista. A következő hangszerek jöhetnek szóba: hegedű, brácsa, cselló, bőgő, fuvola, oboa, angolkürt, klarinét, fagott, kürt, trombita, harsona, tuba, hárfa, ütők, timpani, zongora és cimbalom.

• A darab nem lehet rövidebb 7 percnél, és nem lehet hosszabb 15 percnél.

4. Mindkét kategóriára érvényes előírások

• Egy jelentkező kategóriánként 1-1 művet adhat be.

• A pályázaton nem lehet részt venni énekeseket vagy kórust szerepeltető művekkel.

• A darab tartalmazhat előre rögzített bejátszást (zene, szöveg, zaj).

• Műrészletekkel (pl. két tétel egy háromtételes műből) nem lehet pályázni.

• A beadott darab nem lehet:

korábban bemutatott mű;

kiadott mű (hangfelvétel, kotta).

5. Nevezési díj nincs.

6. A beadás módja

A pályázati anyagokat postai úton vagy személyesen lehet beadni.

Cím: Budapest Music Center Zenei Információs Központ és Könyvtár, 1093 Budapest, Lónyay u. 54.

Nevezési határidő: 2010. november 8. (postabélyegző kelte, vagy személyesen 9.00 és 19.00 óra között).

7. A pályamunkákkal kapcsolatos kikötések

• A pályamunkákat kötve, partitúraként kell beadni 3 példányban. Eredeti kéziratokat és zenekari szólamkottákat nem fogadunk el. A nem megfelelően olvasható dokumentumokat visszaküldjük.

• Javasoljuk - ez nem feltétele a pályázatnak -, hogy küldjenek a műről demo-felvételt (teljes egészében vagy részben) 3 példányban. Ez lehet akusztikus zenekari felvétel, zongorakivonat felvétele vagy MIDI sequencerrel készült felvétel. Csak CD-t fogadunk el.

• A mű címének, az egyes tételek címének (ha van ilyen) és a mű tempóelőírásának szerepelnie kell a partitúra minden példányán és a demo-felvételeken is.

• Amennyiben a pályamunka hangszerelésében szerepel szintetizátor, a pályázónak kell gondoskodnia a hangszer és a szükséges tartozékok rendelkezésre állásáról.

• Nem lehet a partitúrákon és a demo-felvételeken a zeneszerző nevét feltüntetni, azt aláírni, vagy bármely más módon utalni a személyére. Ha egy beadott anyagon a zeneszerző kilétére utaló jelzés szerepel, az a mű a versenyből való automatikus kizárásához vezet!

• A pályázónak jeligét (szó, szólás vagy idézet) kell választania, és csak ezt szerepeltetheti a partitúra elején és a demo-felvételeken.

• A kottákhoz és demo-felvételekhez mellékelni kell 1 db lezárt borítékot, amelynek a következőket kell tartalmaznia:

hivatalos Jelentkezési lap és Nyilatkozat;

önéletrajz (max. 300-400 szóban) magyar nyelven;

a pályázó nyilatkozata arról, hogy a beadott művet még nem adták elő és nem adták ki

(hangfelvétel, kotta);

portréfotó a pályázóról.

• A döntőbe jutott művek szerzőinek saját költségen gondoskodniuk kell a szólamkották elkészíttetéséről (1-1 példány), amelyet 2011. január 11-ig el kell juttatniuk verseny szervezőihez. A sokszorosítást és annak költségét a szervezők átvállalják.

8. Egyéb tudnivalók

• A díjak bruttó összegek.

• A pályázati anyagokat 2010. november 12-én közjegyző jelenlétében bontjuk fel. Az eseményen kizárólag a szervezők képviselői vehetnek részt. A zsűritagok csak a jeligés pályamunkákat kapják meg bírálatra.

• A Jelentkezési lap aláírásával a zeneszerző elfogadja az Új Magyar Zenei Fórum 2011 zeneszerzőverseny szabályait és feltételeit, és tudomásul veszi, hogy a zsűri döntése végleges és nem megfellebbezhető.

• A nevezés csak a Jelentkezési lap részét képező Nyilatkozat aláírásával és beadásával együtt érvényes.

• A Nyilatkozat aláírásával a pályázó döntőbe kerülése esetén:

- hozzájárul ahhoz, hogy művét előadja, arról felvételt készítsen és közvetítse a Bartók

Rádió és a Művészetek Palotája;

- elfogadja, hogy az első stúdiófelvétel joga az előadó zenekarokat illeti;

- hozzájárul, hogy a nyilvános előadás kapcsán a zeneszerzői jogok közös kezeléséből

- származó jogdíjakon kívül további honorárium nem illeti meg;

- hozzájárul, hogy nevét és fényképét a szervezők külön díjazás nélkül felhasználhassák a

- zeneszerzőverseny promótálásának céljából;

- vállalja, hogy a partitúrán, valamint minden információs anyagon, amelyben a díjazott mű

a későbbiekben szerepel feltünteti a következő szöveget: „Ez a mű az Új Magyar Zenei

Fórum 2011 zeneszerzőverseny ...... díját kapta";

- vállalja, hogy műve kéziratának másolatát a BMC Zenei Információs Központ és

- Könyvtárnak korlátlan időre letétként rendelkezésre bocsátja.

• Azon darabok kottáit és felvételeit, amelyek nem kerültek a döntőbe, a zeneszerző írásos kérésére legkésőbb a döntőt követő hat hónapon belül visszaküldjük.

A Jelentkezési lap és a felhívás szövege megtalálható a Budapest Music Center (www.bmc.hu) honlapján. További információ: Budapest Music Center Zenei Információs Központ és Könyvtár, Mankovits Adrienne (1093 Budapest, Lónyay u. 54., tel: +36 1 476 1097).

Programkereső

Legnépszerűbb

Zenés színház

A mi Chicagónk

A Chicago a minőségi szórakoztatóipar egy legsikerültebb darabja. Nem azért persze, mert igen jól meg van csinálva. Inkább azért, mert jól ki van találva. Nemcsak a társadalmat leplezi le, de önmagát is. Alföldi Róbert rendezésében, a Kultúrbrigád és az Átrium előadásában pedig a mi, honi állapotainkat is.
Klasszikus

Varázslatosan festő koncertközpont épül Münchenben

Az osztrák Cukrowicz Nachbaur Architekte mérnökei építik azt a koncertpalotát, amelynek nagytermében 1800 néző kaphat majd helyet.
Klasszikus

Fidelio Klasszik: Bérczes, Elsässer, Tóth Vera

A Fidelio és a Klasszik Rádió közös magazinműsorának következő adása július 14-én lesz hallható a 92.1-en.
Vizuál

Frida hétfőnként is fogad

A nagy érdeklődésre való tekintettel július harmadik hetétől hétfőnként is látogatható a Nemzeti Galériában a Frida Kahlo-kiállítás.
Vizuál

Száz ólomkatonát cserélt egy vetítőgépre és az egész élete megváltozott

70 film, öt feleség, kilenc gyerek. A 100 éve született Ingmar Bergman titkát próbálják megfejteni hozzátartozók, munkatársak, kutatók, köztük a rendező egykori asszisztense, a magyar származású Katinka Faragó a legendás svédről készült dokumentumfilmben.

Támogatott mellékleteink

Ezt olvasta már?

Klasszikus magazin

A minimalista zene már 1797-ben létezett

Ismerősen cseng Anton Reicha neve? Ugye, hogy nem. Épp ezért döntött úgy Ivan Ilić zongoraművész, hogy a videósorozatban mutatja be ennek a cseh-francia zeneszerzőnek az életét.
Klasszikus magazin

Mozart zenéje enyhíti az epilepszia tüneteit

Egy friss kutatás szerint öt perc Mozart-muzsika is hozzájárulhat a betegek jobb közérzetéhez. Mindez azért is fontos, mert nem mindenkinek segítenek a drága gyógyszerek.
Klasszikus építészet

Varázslatosan festő koncertközpont épül Münchenben

Az osztrák Cukrowicz Nachbaur Architekte mérnökei építik azt a koncertpalotát, amelynek nagytermében 1800 néző kaphat majd helyet.
Klasszikus fidelio klasszik

Fidelio Klasszik: Bérczes, Elsässer, Tóth Vera

A Fidelio és a Klasszik Rádió közös magazinműsorának következő adása július 14-én lesz hallható a 92.1-en.
Klasszikus ajánló

Kocsis Krisztián is fellép a Balatonnál

A MOL által támogatott tehetségek, illetve Kovács Gergely, Érdi Tamás és Kocsis Krisztián ingyenesen látogatható koncertjeivel folytatódik a Klassz a pARTon! fesztivál.