Ervin

Dimenzionista manifesztum

2010.07.19. 15:39

Programkereső

Tamkó Sirató Károly könyvét Maurer Dóra festőművész ajánlja.

„17 éves koromban, a mezőtúri gimnáziumban természetes ösztönnel arra törekedtem, hogy a költészetet túlfeszítsem eddigi kifejezési határain" - írja Tamkó Sirató Károly a dimenzionista manifesztum történetében. A kötet a különösségében és jelentőségében szinte ismeretlen életmű irodalom- és művészettörténeti rehabilitációja, de legfőbb érdeme, hogy élményes közelségbe hozza a magyar Alföldről indult gondolkodó és művész küzdelmét a hazai értetlen elutasítással szemben, és elfogadtatását Párizsban. Sirató kiáltványában kifejti, hogy az irodalmi, zenei és képzőművészeti határátlépő törekvések közös forrása a nemeuklidészi gondolkodás, a téridőszemlélet. Megállapításai ma is érvényesek, pontosak. A könyvben helyet kaptak Sirató „plánversei", az olvasó interaktivitására épülő, korukat megelőző variábilis novellái, valamint egy képes album terve, amely a manifesztum hosszú távú állításait a hatvanas évek világművészetének alkotásaival bizonyítja.

Tamkó Sirató Károly: Dimenzionista manifesztum (Artpool - Magyar Műhely Kiadó, 2010)

Dimenzionista manifesztum
Dimenzionista manifesztum