Márk

Cleofide: Az angol opera kezdetei

2011.01.10. 21:53

Programkereső

Az első angol operai jellegű mű egyértelműen Locke Cupid and Death című műve (1653-ból). Ez fennmaradt és jóval fejlettebb egy masque-nál. Gyűjteményemben meg is található.

 A következő Davenant műve, a Rodosz ostroma (The Siege of Rhodes, 1656). 1661-es kibővitett verziója a források alapján végigkomponált. Pepys mindenesetre így emlékezik meg róla: "I went forth to Sir William Davenant's Opera". Sajnos a darab elveszett.

Az olasz és francia opera befolyása innentől kezdve állandó Angliában. A fennmaradt művek közül nekem megvan Locke Tempest (1674) és Psyche (1675) című műve és Blow 1682-es Venus & Adonisa.

 

Az egyetlen kontinentális mércével teljes hosszúságú (3 felvonásos), végigkomponált opera (Grabu: Albion and Albanus) 1674-ből származik, és struktúrájában még a Dido & Aeneas-nál (1688) is fejlettebb opera. 1700-ig az egyetlen végigkomponált teljes hosszúságú opera Angliában.Az angol szerzők utolsó operai kísérlete az olasz áradat előtti időszakból Eccles: Semele című műve (1705), ami szintén megtalálható gyűjteményemben.

Csak a Händel (Rinaldo, 1711) utáni időszakban éledt fel újra az angol opera (Arne, Boyce, Dibdin, Linley, Stanley).

Természetesen a masque-ok száma ugyanakkor végtelen ebből az időszakból.

 

2011 © Minden jog fenntartva 

Cleofide írásai:

A régizenéről - melyben a régizene meghatározását adja

Miért is lenne nehéz egészséges, informatív operai repertoárt kialakítani? - melyben a hazai operai repertoár kialakításához kínál szempontokat

A barokk opera és az ellenreformáció - melyben arra világít rá, miképp hatott ellenreformáció az opera műfajára

Az angol opera kezdetei - melyben az angol opera megszületésének időszakát rajzolja meg

Az oratóriumok felbukkanásának lehetséges motívumai Händel munkásságában - melyben hipotézist fogalmaz meg Ruth Smith zenetörténeti fejtegetésével szemben

Zeneszerzők élete és működése a nyugati típusú zene kezdetétől a kora romantikáig - Innen egy több éve folyó, még nem lezárt projekt részeként elérhetők a jelzett időszak európai rangú szerzőinek életrajza, fontosabb művei, életművének értékelése, sok esetben először magyarul.

A zenekritikáról - melyben a zenekritika feladatairól, lehetőségeiről és korlátairól, a zenekritika és a kortárs zene viszonyáról beszél

Elfeledett nemzedékek - melyben azokról ír, akik az egyes országokban előálló intellektuális vákuumot kitöltötték nagy komponistagenerációk közötti űrök idején

Vivaldiról - aki a tökéletes és a bosszantóan közönséges határán egyensúlyoz

A preromantikus olasz stílusú opera három nagy korszaka - személyes megközelítésben

A barokk opera színpadra állításának problémája - a jelenkori interpretáció lehetőségeiről

Händelről - kvalitásairól, operai koncepciójáról