József, Bánk

Rutafának sok szép ága - Bognár Szilvia és Kónya István koncertje

2011.03.25. 00:12

Programkereső

Magyar reneszánsz emlékek írott forrásokban és a néphagyományban, lanton és énekben.

„....Azért a dal lantkísérettel (azt hiszem) minden másnál örvendetesebb,
mert a szónak annyi bájat és erőt ad, hogy az már önmaga egy csoda."
Castiglione : Az Udvaronc c. könyvéből (1528)

 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyűjteménye szeretettel meghívja Önt Bognár Szilvia és Kónya István koncertjére

 fotó: Perger László

  

Egészen csodálatos, hogy a néphagyomány korábbi századaink hány meg hány dallamát, szövegét őrizte meg számunkra. A 20. századi népdalgyűjteményekben bőven találunk olyan dalokat, melyeket korabeli, írásos forrásokból (Peer-, Paix-, Kájoni-, Vietorisz-kódex, 17. századi kéziratos énekeskönyvek, Vásárhelyi Daloskönyv, zsoltárgyűjtemények, Pálóczi H. Á.: Énekes poézis... stb.) már ismerünk. A 16. századtól kezdve fennmaradt szövegemlékeink is egyre szaporodnak. Az egyes zenetörténeti korszakok sokszínűségéről, a különféle műfajok, dallamtípusok születéséről, változásairól, vagy épp eltűnéséről egyre teljesebb leírásokat olvashatunk.
Mi a leírtak szemléltető bemutatására teszünk kísérletet. Ezért olyan zenetörténeti - mind műzenei, mind népzenei - példákat sorakoztatunk fel, melyek a 16. századig visszanyúlóan szemléltetik zenei hagyományaink gazdagságát, valamint rámutatnak a megőrzés-változás szétválaszthatatlan, izgalmas folyamatára, az egyes zenei irányzatok és műfajok összefüggésére.

Mivel világi és egyházi zene évszázadokon át ugyanazon kulturális- és zenei hagyományból táplálkoztak, majd szétválásuk után is folyamatos kölcsönhatásban éltek, a műfaji sokszínűség meglepően nagy. Válogatásunkban szerepel:
- históriás- és történeti ének
- egyházi népének, archaikus népi imádság, zsoltár
- Tinódi Lantos Sebestyén, Wathay Ferenc, valamint Balassi Bálint egy-egy költeménye
- a kéziratos énekköltészet műfajai: szerelmi- és virágének, mulattató- és lakodalmi dal
- népdal (párosító)
- karácsonyi, húsvéti és pünkösdi szokásdal, illetve rítusének
- népballada
Valamennyien egy tőről fakadnak, mint egy ágas-bogas fának az ágai...


Bognár Szilvia

Bognár Szilvia és Kónya István koncertje

2011. április 1. (péntek) 18 óra, FSZEK Zenei Gyűjtemény (Budapest, VIII. Ötpacsirta u. 4.)

A belépés ingyenes