Júlia, Rita

Kodály-módszer?

2011.05.07. 06:20

Programkereső

Kérdezték tőlem, mikor említettem a szolfézs előkészítő csoportokat, hogy ez most azt jelenti, hogy Kodály-módszerrel fogom tanítani a bolíviai gyerekeket? Nos ez a kérdés kissé bonyolultabb, mintsem hogy igennel vagy nemmel tudjak rá válaszolni, hát had feleljek kissé bővebben!


Az első, hogy visszakérdezzek: mit ért az illető Kodály-módszer alatt. Mert - javítsatok ki, ha tévedek - tudtommal Kodály sosem beszélt arról, hogy neki lenne egy "módszere". Vannak irányelvek, melyeket Kodály a zeneoktatásban fontosnak tartott, és vannak eszközök, melyeket használt, azonba sosem dicsekedett azzal, hogy ez az ő "módszere". Vegyük hát sorba ezeket az elveket, és had válaszoljak egyenként, hogy mennyiben használom ezeket itteni munkámban.


1. A relatív szolmizáció használata


Általában ezt szokták érteni Kodály-módszer alatt, azonban ez nem Kodály ötlete volt, és ő nem is próbált soha idegen tollakkal ékeskedni.
A szolmizációs szótagok használat Arezzoi Guidora vezethető vissza a 11. századba. Ezeket a hangneveket használják valamennyi latin nyelvű országban (Olaszország, Franciaország, Spanyolország stb.) mint abszolút hangneveket (do=C, re=D stb.), mind a mai napig. És mivel Bolívia spanyol gyarmat volt, itt is az abszolút szolmizációs hangneveket használják. Magyarul ez annyit jelent, hogy amíg C-dúrban vagyunk, addig minden jó, egy nyelvet beszélünk, de amint megjelennek az alterációk, jönnek a gondok. Azt hittem bele fogok őrülni, mikor azt mondják, hogy mi-fá, és közben nagyszekundot énekelnek (mert hogy fá sostenido, de a sostenidod-t az egyszerűség kedvéért nem mondják), de mindent meg lehet szokni. Mi tagadás, sokat agyaltam azon, hogyan lehet e két rendszer előnyeit úgy ötvözni, hogy hátrányait elkerüljük... Agyaltam, hogy eleinte, míg hangszer nélkül vagyunk, nem törődünk az abszolút magasságokkal, csak szolmizálunk, nem kell tudniuk, hogy most magasabban, most mélyebben, de feladtam. Meg kell tanulniuk, hogy hol vannak a hangok violin-kulcs szerint, és ez náluk sok időt vesz igénybe, következés képpen ha két hólap után hegedűlni akarunk, akkor nincs idő arra, hogy soká időzzük kulcsok és öt vonal nélkül. Hát énekelünk egyenlőre kizárólag C-dúrban, aztán ha jün a hegedű, óhatatlanúl jön az első „fa sostenido".
(Érdekes, hogy készíti fel az embert a sors, hogy nem itt találkoztam előszőr ezzel a dilemmával: már Grazban is volt egy guatemalai csellónövendékem, akit szolfézsból is korrepetáltam. Igen, mondtam neki, nekem van egy módszerem, de abba ő az abszolút szolmizációs múltjával bele fog őrülni... :o).

2. Népzene - a zenei anyanyelv


Na ez is érdekes kérdés. Nyílván valóan bolíviai gyerekeket magyar gyermekdalokkal tanítani szolmizálni épp olyan hiba, mint hogy magyar gyerekek német-osztrák dallamokon nőljenek fel, ahogyan az Kodály előtt volt Magyarországon. Ittlétem rövidsége, és időm szűke miatt azonban kénytelen voltam rézben elkövetni ezt a bűnt. Arra, hogy bolíviai népzenére tanítsam a gyerekeket, ha próbálkozom is vele, tény, hogy minden igyekezetem ellenére is én vagyok itt a legkevésbé alkalmas. Cristina nővér jóvoltából sikerült szert tennem egy nagyon szinpatikus bolíviai furulyaiskolára, melyben találtam kishangterjedelmű helyi gyermekdalokat, ez már inkább megfelel a „Kodály-módszer" optimális adaptálásának. Első kezdő csellistáimat is még Pejtsik iskolából tanítottam, gólyanótával és hasónlókkal, mostanra - az említett furulya iskola adaptálásából - kezd összeállni a Géza féle spanyol nyelvű csellóiskola is... :o)
(És ez a dilemma sem először kerül elő életemben, hisz osztrák gyerekeknek is tanítottam már gólyanótát... :o)


3. A zene mint nevelési eszköz


Na ez sem Kodály sajátja! Kezdhetjük az ó-kori görögökön azok sorát, kik a zene nevelő erejével foglalkoztak, vagy azt használták. De nem is kell a görögökig menni, hisz az sem véletlen, hogy a jezsuita redukciókban a zene kulcs szerepet játszott, és mint ezen hagyomány örököse, nyílván való, hogy a zene itt a misszió szerves része.


Ezen terjedelmesebb kitekintés után döntse el az olvasó maga, hogy Kodály-módszernek nevezi-e, amit itt használok.