Emil, Csanád

Cleofide: Elfeledett nemzedékek

2011.06.07. 21:49

Programkereső

Vannak a zenében bizonyos időszakok egyes országok esetében, amikor az amúgy zenei nagyhatalomnak számító régió külföldi szerzők importjára szorul, saját komponistái megfogyatkoznak. Német földön a reneszánsz, a kora- és középbarokk, Itáliában a reneszánsz és a klasszicizmus, Angliában a késő barokk, a klasszicizmus és a romantika, francia földön a nagybarokk és a klasszicizmus idején jöttek létre intellektuális vákuumok. Ezek léte majdnem olyan érdekes, mint a virágkorok kialakulása.

Italia esetén az északi zenei reneszánsz (countenance angloise) volt bénító hatású és idézte elő az északi, divatos szerzők (Josquin, Lassus, Willaert, de Rore) délre áramlását. A klasszicizmus bécsi súlypontja, az opera seria esztétikai zsákutcája pedig egy időre Itáliát a német és cseh szerzők (Händel, Hasse, Gluck, Myslivecek, JC Bach, Gassmann, Schuster, Holzbauer, Mozart) célpontjává tette.

Ugyanakkor - mivel senki sem próféta a saját hazájában - ezt alig megelőzően, sőt párhuzamosan - olasz szerzők hosszú sora (Cesti, Draghi, Torri, Caldara, Conti, Ariosti, Bononcini, Jommelli, Majo, Traetta, Salieri stb.) dolgozott német területen.

Anglia esete érdekesebb. A reneszánsz, illetve a kora- es középbarokk virágkora után látványos hanyatlás következett be. Blow, Clarke, Purcell és Eccles generációja után csupán Arne, Boyce, Linley, Stanley és Wesley neve csenghet ismerősen azok közül, akik versenyezni próbáltak a Bononcini, Ariosti, Händel, Porpora, Hasse, JC Bach, Sacchini, Haydn és Clementi fémjelezte idegen áradattal. Utána fél évszázadig szinte teljes hiánya az utánpótlásnak, amely ínséges időszakot csak néha szakítanak meg szórványosan felbukkanó jelentősebb talentumok (Field, Elgar, Vaughan-Williams, Britten).

Francia földön az első nagyobb hiátus a Lully és Rameau működése közé eső időszak. Hiszen Couperin és Marais hangszeres művein kívül Marais, Colasse, Desmarest, Destouches, Monteclair, Campra, Moreau, Mouret, de la Guerre, Matho, de la Barre, Delalande vokális művei szinte teljesen ismeretlenek a nagyközönség számára.

Meg szembeszökőbb a klasszicizmus és a konzervatív romantika ideje. Ekkor szinte teljesen zenei importra hagyatkozik Franciaország. Hiszen Pergolesi, Duni, Gluck, Piccinni, Sacchini, Haydn, Mozart, Cherubini, Salieri, Paisiello, Paer, Beethoven, Rossini, Meyerbeer, Bellini és Donizetti mellett nem sok sót evett meg Dauvergne, Monsigny, Philidor, Dalayrac, Gretry, Gossec, Lesueur, Mehul, Boieldieu, Halevy és Adam. Többségüknek neve nem maradt fenn a köztudatban.

A spanyol zene a robosztus és fenséges reneszánsz virágkor után szinte teljesen importra szorult. A kevés saját szerző (Almeida, Terradellas, Souza, Seixas) mellett D. Scarlatti, Perez, Jommelli művei és a reneszánsz anyag reciklálása volt a repertoár forrása. A romantika idején pedig a helyzet tovább romlott.

Az egyik legnagyobb importőr Oroszország volt. Saját kiemelkedő tehetségei (Fomin, Bortnyanski) nem tudták kielégíteni az utánpótlás iránti igényt, így olyan komponisták, mint Araja, Galuppi, Cimarosa, Paisiello, Traetta, Field szolgáltak Oroszországban a romantika nemzeti virágkoráig.

2011 © Minden jog fenntartva 

Cleofide írásai:

A régizenéről - melyben a régizene meghatározását adja

Miért is lenne nehéz egészséges, informatív operai repertoárt kialakítani? - melyben a hazai operai repertoár kialakításához kínál szempontokat

A barokk opera és az ellenreformáció - melyben arra világít rá, miképp hatott ellenreformáció az opera műfajára

Az angol opera kezdetei - melyben az angol opera megszületésének időszakát rajzolja meg

Az oratóriumok felbukkanásának lehetséges motívumai Händel munkásságában - melyben hipotézist fogalmaz meg Ruth Smith zenetörténeti fejtegetésével szemben

Zeneszerzők élete és működése a nyugati típusú zene kezdetétől a kora romantikáig - Innen egy több éve folyó, még nem lezárt projekt részeként elérhetők a jelzett időszak európai rangú szerzőinek életrajza, fontosabb művei, életművének értékelése, sok esetben először magyarul.

A zenekritikáról - melyben a zenekritika feladatairól, lehetőségeiről és korlátairól, a zenekritika és a kortárs zene viszonyáról beszél

Elfeledett nemzedékek - melyben azokról ír, akik az egyes országokban előálló intellektuális vákuumot kitöltötték nagy komponistagenerációk közötti űrök idején

Vivaldiról - aki a tökéletes és a bosszantóan közönséges határán egyensúlyoz

A preromantikus olasz stílusú opera három nagy korszaka - személyes megközelítésben

A barokk opera színpadra állításának problémája - a jelenkori interpretáció lehetőségeiről

Händelről - kvalitásairól, operai koncepciójáról