Fülöp, Evelin

Kelenföldi Barokk Esték

2011.06.18. 14:34

Programkereső

A Budapest-Kelenföld Református Egyházközség Magyar Advent Templomában évek óta rendszeresen barokk estekre kerül sor igehirdetéssel egybefűzve, melynek szervezője Alföldy-Borus Csila. 2009-ben tartották a 100. jubileumi koncertet.

•2011. szeptember 17., szombat 17:00
Alföldy-Boruss Csilla Orgonahangversenye

•2011. október 22., szombat 17:00
Ária és kamaraest
Előadja:

Zádori Mária - ének

Szabó Zsolt - viola da gamba

Alföldy-Boruss Eszter - fuvola

•2011. november 12., szombat 17:00
Alföldy-Boruss Csilla orgonahangversenye

•2011. december 10., szombat 17:00
J.S.Bach: Karácsonyi kantáták

Előadja:
A Lutheránia Ének és Zenekara
Vezényel:
Kamp Salamon

A templom megközelíthetősége
- 4,18,41,47-es villamosokkal, valamint az
- 53,86,150,150E,212,250 jelzésű autóbuszokkal

A koncertek helyszínéül szolgáló Magyar Advent Temploma a 4-es villamos Fehérvári úti végállomásánál, a volt Skálával, immár budai Allee-val szemben található. 

A mai kor embere örökös zaklatottságban és hajszoltságban él. A felgyorsult idő, és a feladatok sokasága űzötté teszik az embert, és egy nagyon fontos dolog marad ki életéből: a csend. A csend, melyben az ember gondolkozik, és hallgat. A csend, ahol Valaki megszólalhat, és rendet teremthet. Rendet teremthet ott, ahol káosz, zűrzavar uralkodik. De ki képes erre? Ki az, aki tudja, hogy mi a rend? Mi a jó?
Isten az, Aki teremtett, és rendet teremtett. „És látá az Isten, hogy minden, amit teremtett ímé igen jó." Mert a csend, a rend jó. Még akkor is, ha a körülöttünk lévő világ mást ordít, mást dübörög. Amikor a nagy Mestert, J. S. Bachot tanítványai ámulattal kérdezték, hogyan lehetséges ilyen káprázatosan orgonálni, a Mester azt felelte: "... csak az adott hangot az adott időben kell leütni ..." Időben és rendben. Ezt mi zenészek is tudjuk, hogy nem is oly egyszerű.
A tizenkettedik éve tartó „Kelenföldi Barokk Esték" sorozata e csendből született rendből akar számunkra kis ízelítőt adni, hogy a rohanó világunkból kiszakadva feltöltekezzünk, és lelkünk erőt merítsen az IGE ihlette zenei csodákból. Mert az Ige ihlette kompozíciókban rend van. Harmónia, ritmikai, belső tartalmi rend, mely fejet hajt a Nagy Alkotó előtt.
Tudjuk, hogy Johann Sebastian Bach nem megrendelésre írt „programzenét", hanem az adott vasárnapi textusra kívánt egy zenei prédikációt írni, s ezért sok műve elején két betű áll:- „J.J." - Jesu Juve / azaz Jézus segíts! - és a művei végén, - „S.D.G." - Soli Deo Gloria / Egyedül Istené a dicsőség.
Igen, ezt jelenti keresni a csendet, és keresni az élő kapcsolatot az Istennel, ki a rendet ismeri.
12 év óta a barokk kor egyházi zenéjét kívánjuk a hallgatósággal megismertetni.
Az évek során számtalan zenei nyelven felcsendülő prédikációt hallhattunk, mivel a reformáció teológiája nem csak az Ige hirdetésére terjedt ki, hanem az istentiszteleten elhangzott zenére is. Így a gyülekezeti énekek korálelőjátékai, a kantáták szövege és zenei mondanivalója egyaránt a hirdetett igéről szóltak.
Reménység szerint így lesz 2011-ben is, melyhez mi is Bachot követve írjuk: „J.J."- Jesu Juve

Alföldy-Boruss Csilla
orgona és csembalóművész
a sorozat szerkesztője