Ervin

Írjon színdarabot Egernek!

2010.05.22. 10:00

Programkereső

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kulturális Bizottság kezdeményezésére pályázatot hirdet írók és színpadi szerzők részére.

A pályázat a társadalom érzékenységének fokozása, illetve kulturális identitásunk erősítése érdekében új, kortárs magyar színművek megszületését és színpadra kerülését szeretné támogatni. Előnyben részesülnek azok a színművek, amelyek a színpadra kerüléstől függetlenül is önálló irodalmi értéket képviselnek, és napjaink legfontosabb kérdéseiről szólnak. Az elbírálás során további előnyt élveznek a gyermek és ifjúsági korosztályt megszólító, szépirodalmi értéket képviselő eredeti művek.

Pályázni magyar nyelven írt, eredeti színpadi művel vagy saját regény, elbeszélés, forgatókönyv dramatizált változatával lehet. A korhatár 35 év.

A pályázatokat jeligével ellátva, 2010. szeptember 1-jéig, kizárólag postai úton lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Titkársági Csoportjának címezve (3300 Eger, Dobó tér 2.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

A műveket a Gárdonyi Géza Színház, az Agria folyóirat, illetve a Közgyűlés Kulturális Bizottsága által felkért háromtagú zsűri bírálja. A nyertes pályamű 500 ezer Ft szerzői honoráriumban részesül. Az eredményhirdetésre 2010. szeptember 21-én, a Magyar Dráma Napján kerül sor.

A pályázat céljával összhangban az Önkormányzat a 2011. évi költségvetéséből támogatást biztosít a színház részére egy előadás létrehozására, amennyiben a nyertes pályamű szerzője a Gárdonyi Géza Színházzal a színmű bemutatására szerződést köt.