Júlia, Rita

Kié lesz a Tűzraktér?

2011.05.01. 09:00

Programkereső

A Terézvárosi Önkormányzat döntést hozott, a Tűzrakteret üzemeltető alapítvány azonban "a tények tudatos elferdítése" miatt, jó hírnév megsértése okán pert fontolgat. Jelen állás szerint az Art Sector Alapítványnak legkésőbb május 6-ig kell az ingatlant átadnia a Terézvárosi Önkormányzatnak.

A Tűzraktér Független Kulturális Központ és Alkotóház kiköltöztetésére vonatkozó döntését Terézváros március végén újragondolta, és egyben kijelentette, a tulajdonában álló ingatlant továbbra is alkotóházként kívánja üzemeltetni, s ennek jövőbeli megvalósításáról első körben a Tűzrakteret működtető Art Sector Alapítvánnyal egyeztet. A Tűzraktér a tárgyalási időszak etikettjének megfelelően egy ideig szüneteltette a médiamegjelenéseket.

Az Önkormányzat 2011. április 28-án tartott nyilvános testületi ülésén döntést hozott a Tűzraktér ügyében. Simonffy Márta alpolgármester indítványozta, hogy a terézvárosi önkormányzat az ingatlant a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt.-nek adja üzemeltetésbe, amely jelenleg az Eötvös10 kulturális színteret működteti. A nyilvános testületi ülést megelőzően márciusban az önkormányzat pályázatot írt ki az épület üzemeltetésére, mely március 28-án sikertelenül zárult a jelentkezők hiánya miatt. A pályázatot akkor az önkormányzat pénzhiánnyal indokolta, és 3 millió ft/hó bérleti díjat kért az ingatlan használatáért, valamint kiürítésre kötelezte az alkotóházat, melyet most viszont maga is üzemeltetni szeretne. Többször is hangsúlyozták, hogy nincs pénz a hely ingatlanhasználattal való támogatására.

Tűzraktér
Tűzraktér

A Tűzraktér a sikertelen pályázat után részletes működési koncepciót nyújtott be az önkormányzathoz, melyben többek között ajánlatot tett havi 1,5 millió forint bérleti díj megfizetésére (felét pénzben, felét felújítás formájában), kötelezettséget vállalt a közüzemi díjak megfizetésére, az épület állagmegóvására, valamint minden, az önkormányzat részéről felmerülő működéssel kapcsolatos gyakorlati igény kielégítésére. Mindemellett mintegy 2,7 millió forint értékű közhasznú kulturális szolgáltató csomagot, amely színházi előadásokat, oktatást stb. tartalmazott.

A Pro Urbe Budapest díjjal kitüntetett intézmény így folytatni tudta volna eddigi kulturális tevékenységét, az önkormányzat pedig a kulturális nyereségen és az ingatlan sorsának megnyugtató rendezésén túl konkrét anyagi bevételt is szerzett volna, 5 év alatt negyed milliárd forinttal gyarapította volna a Terézvárosi Önkormányzatot.

A terézvárosi képviselő-testület ennek ellenére 12 igen és 3 nem szavazattal Simonffy Márta alpolgármester előterjesztését fogadta el.

A Tűzraktér jelenlegi üzemeltetői több kérdésre keresik a választ. Miért vállalja az önkormányzat egy intézmény saját költségvetésből való fenntartását, a jelenlegi szűkös anyagi helyzetben, ha van olyan elismert szervezet, aki 1,5 millió forintos bérleti díjat fizetne, és amely jelenleg is a helyszínen működik, méghozzá sikeresen? Hogyan lett pénz az intézmény üzemeltetésére és az ingatlan karbantartására, ha egy hónapja még pénzhiánnyal indokolt pályázatot írtak ki? Volt, hogy életveszélyesként aposztorfálták az épületet (ezt később ők maguk is elvetették), ezek után hova tűnt a műemléképület felújításának igénye? Milyen formában kívánja működtetni a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. az alkotóházat ilyen irányú tapasztalatok, kulturális koncepció és mindennemű gazdasági terv hiányában? Miért utasították el indoklás nélkül a Tűzraktér ajánlatát?

Hassay Zsófia polgármester kijelentette, hogy a fenti kérdésekre nem tudja a választ, azokat nem áll módjában megválaszolni sem neki, sem az előterjesztő Simonnfy Mártának.

A Tűzrakteret jelenleg üzemeltető Art Sector Alpítvány "a tények tudatos elferdítése" miatt, jó hírnév megsértése okán fontolóra veszi, hogy pert indít Simonffy Márta ellen.

Az önkormányzat honlapján közzétett tájékoztatás szerint a képviselő-testület "olyan alkotóházat kíván létrehozni, amely a művészetet szolgálja, és fontosnak tartja azt is, hogy a művészek - a jelenlegi áldatlan állapotokkal ellentétben - kulturált körülmények között alkothassanak, ezzel is elősegítve a művészet támogatását. Az önkormányzat ezért szükségesnek látja az épület részleges felújítását, kitakarítását. Az önkormányzat számára elengedhetetlen az is, hogy az alkotóház működése ne zavarja a szomszédos kollégium, valamint a környéken lakók nyugalmát".

Jelen állás szerint az Art Sector Alapítványnak legkésőbb május 6-ig kell az ingatlant átadnia.