Emőke

Schilling Árpád: A kultúra függetlenségéért!

2012.02.09. 15:41

Programkereső

A színházi alkotónak a Krétakör szervezte Szünet nélkül! – a magyar kultúra érdekében címmel rendezett konferencián elhangzott felszólalása.

Megalázó a kormány bizalmatlansága a képviseleti szervekkel, vagyis saját állampolgáraival szemben. A szakmai platformok és szövetségek húsz év alatt felhalmozott restanciája pedig szégyenletes. A felnövekvő generációk számára súlyos teher a feldolgozatlan közelmúlt problémáinak kezelése, az apák sértett és cinikus nyelvezetének kigyomlálása, a szakmai konzultációk gyakorlatának bevezetése a közéletben.

Schilling Árpád a Szünet nélkül! - a magyar kultúra érdekében című konferencián
Schilling Árpád a Szünet nélkül! - a magyar kultúra érdekében című konferencián

A mai állapot fenntarthatatlan. Magyarországon nem jó élni. Nem a pénz kevés, hanem a remény, hogy valaha is másképp lesz, mint ahogy most van. A demokratikus alapértékek: a toleranica és a szolidaritás iránti érzéketlenségnek, a szakmai tudás és a szépérzék hiányának, a versenyhelyzeteket elkerülő korrupciónak és protekcionizmusnak, a nihilizmusnak és hitetlenségnek ugyanaz a gyökere: a passzivitás.

A kulturálisan inaktív polgár számára nem okoz problémát, hogy silány minőségű szolgáltatásokat fogyaszt, hogy törvénytelenül viselkedik, hogy tétlenül nézi mások szenvedését. Magyarország lakosságának min. 50%-a kulturálisan inaktív. Ez azt jelenti, hogy semmilyen értelemben nem él kreatív életet. Nem jár táncházba, nem tagja amatőr művészeti csoportnak, nem szépítgeti a kertjét, nem olvas összetett mondatokban fogalmazó írásművet, de még 30 percnél hosszabb mozgóképet sem néz. Általában unatkozik, szenved és panaszkodik.

A kulturális szakemberek dolga az, hogy ezeket az embereket aktivizálják. A kormánynak pedig az a dolga, hogy ezeket a szakembereket támogassa. Nem az, hogy szűk lobbiérdekek mentén monumentális átszervezéseket hajtson végre. Nem az, hogy megbélyegezze, kioktassa és kirekessze az ország elismert kulturális aktorainak tetemes részét. Nem az, hogy elrettentse a fiatal tehetségeket a saját hazájuktól. A kormánynak az volna a feladata, hogy transzparens rendszereket alkosson, és innovatív projektek megvalósítását tegye lehetővé. Egy tehetség soha nem fog komolyan venni egy olyan szabadságharcot, amelynek a hárítás és a mellébeszélés az alapja.

Magyarország csak a médiában kétszínű. A valóságban emberek tömegei várják, hogy végre komolyan foglalkozzon velük az, aki kellően bátor és elkötelezett. Az elmúlt húsz évben rengeteg kis struktúra, elkötelezett társadalmi innovációs központ jött létre. Elhanyagolásuk nem pusztán a mostani kormányzat felelőssége, de felkarolásuk a jelenlegi politikai elit feladata.

Kétségtelen, hogy a magas kultúra sorvad. A rossz támogatási struktúrák és a szakmák léhaságának következtében milliárdokat költöttünk el anélkül, hogy fenntartható rendszereket alkottunk volna. A művészek egyre eszetlenebbül hódolnak be a celebvilágnak, összetévesztik a több lábon álló működési modelleket a megalkuvással. Meg kell akadályoznunk, hogy a silányság a minőség álarcában tetszelegjen! De egyvalami nem szabad elfelejtenünk. A kultúra alapja a népművészet, a polgárok kulturális aktivitása. A minőséget csak az tudja értékelni, aki érti egy szakma összetettségét. A kultúra élharcosainak be kell kapcsolódniuk a perifériák felzárkóztatásába. Több művészetet az óvodákba, a kisiskolákba! Azokból, akikről lemond az elit, idővel a kultúra legádázabb ellenségei lesznek.

Ha a kormány nem akar cselekedni, a magánszférát kell aktivizálnunk. Szükségünk van egy olyan független innovációs központra, amely teljes vertikumában értelmezi a magyar kulturális életet és annak kapcsolódási pontjait Európához. Felméri a fehér foltokat, összeköti az aktív csoportokat, programokat tervez, projektekre tesz javaslatot, és ha kellő anyagi bázissal rendelkezik, pályázatokat ír ki, konkrét gyakorlatok elterjedését segíti elő a helyi polgárok bevonásával. Közszereplővé kell tennünk az adott probléma közelében élő embereket, össze kell kötnünk egymással magunkat.

Ezer eurót helyeztem el egy bankszámlára az első ilyen jellegű központ létrehozására. Arra kérem Önöket, és Önökön keresztül minden magyar állampolgárt, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák a központ létrehozását, a magyar kultúra jövőjének érdekében!