József, Bánk

Egerben a városé a színház

2012.02.24. 12:30

Programkereső

Önálló önkormányzati költségvetési intézményként működik április 1-jétől az egri Gárdonyi Géza Színház és a Harlekin Bábszínház.

Mint ismeretes, Eger városa az év elején vette át a Gárdonyi Géza Színház és a Harlekin Bábszínház fenntartását a Heves Megyei Önkormányzattól. A megyei és a városi közgyűlés közötti megállapodás értelmében az ingatlanokat és az ingó vagyontárgyakat Eger önkormányzata 2012. január 1-jei fordulónappal, térítésmentesen vette át a megyétől.  A színházművészeti tevékenység hosszú távú fenntarthatósága érdekében a megyeszékhely átvállalta a két színház összesen 61 millió 657 ezer forint tartozását, de ennek kifizetésére állami támogatást remélnek a jövő évre. A színházi évad hátralévő előadásainak a megtartását alkalmankénti támogatások segítségével fedezik.  Az átadandó ingatlanok között van a Gárdonyi Géza Színház Hatvani kapu tér 4. szám alatti főépülete, az egri színészház, a műhely, az átadás érinti továbbá a Harlekin Bábszínház bérlakásait is.

Az egri Gárdonyi Géza Színház épülete
Az egri Gárdonyi Géza Színház épülete

Rendkívüli közgyűlésen, 2010. február 23-án született döntés arról, hogy a város milyen formában - gazdasági társaságként vagy költségvetési intézményként - működtesse őket. A közgyűlés arról is határozott, hogy független könyvvizsgáló tekintse át a színház 2011. január 1. és 2012. március 31. közötti gazdálkodását. A színházat ugyanis szállítói tartozások terhelik, illetve nem fejeződtek be azok a belső ellenőrzések, amelyeket a korábbi fenntartó rendelt el. Az új fenntartó szükségesnek tartja az intézmények létszám-racionalizálását a művészeti és a gazdasági-igazgatási területen egyaránt. A könyvviteli, adminisztrációs feladatok  ellátásával az Egri Közszolgáltatások Városi Intézményét bízta meg a közgyűlés. A város 2012-től működtetési megállapodást köt a két színházzal, és az rögzíti az intézményi feladatokat és a fenntartói kötelezettségvállalást.

Arról is döntöttek, hogy a polgármesteri hivatal gazdasági irodája a Harlekin Bábszínház igazgatójával, a frissen kinevezett Bal Józseffel együttműködve készítsen részletes javaslatot a művészi állomány racionalizálására. A közalkalmazotti jogviszonyok megszüntetéséhez szükséges fedezetet a város az önkormányzati feladatellátás tartalékának terhére biztosítja, maximálisan 5,9 millió forintot.