Zelma, Rajmund

"Kerekítési hiba"

2012.03.29. 15:30

Programkereső

Honnan remélhetnek pénzt a független színházak, ha az állami támogatás teljesen megszűnik? A szponzorok és mecénások megoldást jelenthetnek, de ilyenek nincsenek vagy csak kevesen. A Színházi Világnapon tartott Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ) konferenciájára a meghívott állami döntéshozók többsége nem kívánt eljönni.

A MU Színházban rendezett konferencia fő célkitűzése az volt, hogy a szervezet tagsága első kézből tájékozódhasson az állami források igénybevételének lehetőségéről, illetve a nem állami csatornák fellelhetőségéről akár konkrét kulturális gyakorlatok megismerésén keresztül. Lehet-e vagy egyáltalán érdemes-e a független társulatoknak a továbbiakban állami forrásokra számítani? Az eddig megszokott állami támogatás csökkenésével, vagy esetleges annak teljes megvonásával a nem-normatív alapon fenntartott előadó-művészeti szervezeteknek milyen egyéb finanszírozási formák állnak rendelkezésükre? Vagyis, a független társulatok hogyan nyerjenek meg egy EU-pályázatot, hogyan szerezzenek szponzort vagy, ideális esetben, mecénást maguknak? Ezekre a kérdésekre keresték a választ a FESZ rendezvényén.

hamlet.ws - Krétakör
hamlet.ws - Krétakör

Az állami döntéshozók részéről a FESZ konferenciájára többek közt meghívást kapott Vidnyánszky Attila, a NEFMI színházbizottságának elnöke, L. Simon László, az NKA elnöke és Kovács Gerzson Péter is, a NEFMI táncművészeti bizottságának elnöke, de ők ismeretlen okokból nem jelentek meg a szakmai fórumon. A jelenlévő Csomós Miklós kultúráért felelős főpolgármester-helyettes Gulyás Mártonnak, a Krétakör ügyvezetőjének és egyben az este moderátorának kérdéseire válaszolva elmondta, a főváros tulajdonában lévő 14 színház nonprofit kft-vé alakításának a napi működés és a munkaszervezés szempontjából volt jelentősége, amit a színházigazgatók is támogattak, és ami egyben egy generációváltást is jelez. A főváros ugyan rendelkezik egy színházi alappal, de azzal csak a függetlenekkel együttműködő kőszínházi projekteken keresztül tudják a struktúrán kívülieket támogatni, illetve idén a Fügével és az Merlinnel kötött közszolgáltatási szerződés 38 millióján keresztül. A szintén fővárosi tulajdonú Trafó következő igazgatójának kinevezett Bozsik Yvette lemondásával járó bizonytalanságokkal kapcsolatban Csomós Miklós azt mondta, minél hamarabb pályázatot kívánnak kiírni a vezetésre. A következő évad elindulásának előkészítése és megszervezése, Csomós véleménye szerint, a jelenlegi igazgató felelősségi körébe tartozik.

Visszavonhatatlan - Palcsó Nóra, Mádi László
Visszavonhatatlan - Palcsó Nóra, Mádi László

A mecenatúra lehetőségeiről, a for profit szcéna szerepéről szóló szekcióban Király Júlia, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke rámutatott, hogy olyan mecénások, mint Hatvany Lajos, aki a kultúrában saját vagyonából adott támogatással nagy hatású változást volt képes előidézni, ma már nincsenek. A kultúra állami finanszírozása gyakorlatilag megszűnt, mert gazdasági szempontból a "nem produktív" területnek számít - annak ellenére, hogy az oktatás- és egészségügy hasonló helyzetben vannak, mégis "produktívnak" minősülnek. A színházaknak, ezen belül különösen a struktúrán kívüli, nem-kőszínházi intézményeknek, társulatoknak a gazdasági válság és a részben ebből is fakadó finanszírozási változásokhoz alkalmazkodva változtatniuk kell a stratégiájukon. Király Júlia véleménye szerint a pénz felett diszponáló személy(ek) egyéni ízlése is meghatározó a finanszírozások tekintetében, ilyen értelemben tehát a szerencse is szerepet játszik, hogy egy támogató miért áll egy előadás vagy színház mögé. A támogató magánszemélyeket, cégeket kereső alkotóknak azonban azt is látniuk kell, hogy a félelem az egyik legdöntőbb tényező, ami a feleket kölcsönösen megakadályozza az egymásra találásban. Míg az alkotó-művész a támogató anyagi fölénye miatt tart a közeledéstől, úgy igaz ez a másik oldalra is, ahol adott esetben egy bankár, magát a kultúrából és annak egész kódrendszeréből kiszorulva érzi, ezért kerüli a számára érthetetlen vagy kísérletezőnek számító alkotókkal a párbeszédet.

A tizedik gén - Lass Bea, Szabó Vera, Zrinyi Gál Vince, Polgár Péter (KoMa Társulat - fotó: SzoFi)
A tizedik gén - Lass Bea, Szabó Vera, Zrinyi Gál Vince, Polgár Péter (KoMa Társulat - fotó: SzoFi)

Polgár András közgazdász, mecénás úgy látja, a kormányzat nem tartja fontosnak a kultúra támogatását, vagyis egyáltalán nem akar támogatni. Ahogy fogalmazott „a kultúrára szánt összeg egy kerekítési hiba". Polgár, aki egymaga több támogatást nyújt a független színházaknak, mint a Fővárosi Önkormányzat összesen, szerencsésnek tartja magát, és szerencséjéből a kultúra támogatásával kíván "visszafizetni". Az általa 2007-ben létrehozott Polgár Krisztina Emlékalap többek közt a Színház- és Filmművészeti Egyetem, független társulatok, színházi innovációs programok, oktatási projektek és más előadó-művészeti alkotások támogatását vállalta az elmúlt években. Legutoljára például a tavaly elsőként megrendezett Tantermi Színházi Projekt és Szemle finanszírozását, amelyre állami részről nemhogy további támogatás, de még visszajelzés sem érkezett. Bár Erdődy Orsolya, a Budapesti Fesztiválzenekar ügyvezető igazgató helyettese szerint is egy olyan zenekarnak, mint a Fischer Iván nevével fémjelzett BFZ könnyebb szponzorokat találni, a húzónévtől függetlenül, ők is csak 10-15%-os szponzori támogatással dolgoznak az egész költségvetést tekintve. Gauder Milán, a Mastercard Europe területi vezetője nemcsak a területek közti kommunikációt, hanem a függetlenekkel való szerződés lehetőségeit, a szerződések teljesítési feltételeit is problematikusnak látja. Sokszor azért nem tudnak egy-egy alkotót támogatni, mert az alkotó nem tudja vagy nincs lehetősége a támogató elvárásait teljesíteni.

Nehéz Istennek lenni - Hard To Be A God
Nehéz Istennek lenni - Hard To Be A God

Cziboly Ádám kulturális menedzser, korábban a Káva stratégiai tanácsadója és Zongor Attila pályázati szakértő rámutattak, az Európai Unió pályázatai a jövőben, ahogy eddig is, lehetőséget kínálnak a túlélésre, akár a fejlődésre is. Zongor ugyanakkor azt is hangsúlyozta, az itthoni pályázatokról és ezzel együtt a támogatásokról való elképzelések legtöbbször nagyon eltérnek az EU szemléletétől: míg a magyar törekvések már kitalált projektjeikhez kívánnak pénzt szerezni, addig az EU-pályázatok, de akár a szponzori támogatások jellege is inkább az együttműködésen alapulnak. Vagyis nem kizárólag az anyagi háttér megteremtését kell a pályázóknak a finanszírozásban látni, hanem olyan partnereket, akiknek szintén megvannak a saját igényeik és elképzeléseik, e kettőben pedig muszáj összhangot találni.

A konferencia utolsó felvonásaként a független társulatok pár perces prezentációkkal mutatták be munkájuk főbb vonalait, terveiket a 2012-es évben. A résztvevők voltak:  Magács László (Merlin), Várszegi Tibor (Malom Film-Színház, Jászberény), Gáspár Anna (Manna), Fodor Krisztina (KoMa), Erős Balázs (MU), Büki Dóra (Proton), Talló Gergely (Műhely Alapítvány), Simon Balázs (Utcaszak), Oláh Judit és Rózsavölgyi Barbara (Katlan Csoport), Bethlenfalvy Ádám (Kerekasztal), Takács Gábor (Káva) - színházi nevelés, Angelus Iván (Budapest Kortárstánc Főiskola), Szögi Csaba (Közép-Európa Táncszínház), Kulcsár Viktória (Füge), Schilling Árpád (Krétakör). A prezentációk után Csató Kata bábművész, a FESZ elnöke adta át a FESZ színházi világnapi díjait. Életműdíjat kapott Fodor Tamás színházrendező, a Stúdió K alapítója, a kritikusi díjat Nánay István színházi kritikus, a mecénási díjat pedig Polgár András vehette át.