Mátyás

Elhallgattak a fegyverek a Vas utcában

2015.01.15. 15:00

Programkereső

A kancellári kinevezés kapcsán kialakult ellenállást követően a mai napon M. Tóth Géza várhatóan jogviszonyt létesít az új jelölttel, dr. Vonderviszt Lajossal. A nyertes pályázatát a héten visszavonó dr. Papp Csilla döntésével kapcsolatban a rektor megjegyezte, az egyetem nem gyakorolt nyomást a korábbi kancellárjelöltre.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem január 14-én adott ki közleményt arról, hogy a kancellári tisztség betöltésére vonatkozó pályázatot elnyerő dr. Papp Csilla arról tájékoztatta a minisztériumot, hogy visszavonja pályázatát. Döntése indokaként az egyetemen a személyével kapcsolatban kialakult hangulatot, a vele szemben folytatott méltatlan és jogszerűtlen eljárást, valamint a személyét és a családját ért támadásokat említette meg.

Az Ódry Színpad kívülről
Az Ódry Színpad kívülről

M. Tóth Géza a sajtóban napvilágot látott találgatásokra is reagálva január 15-én sajtótájékoztatón ismertette az ügy részleteit. Mint elmondta, a miniszterelnök által a második fordulóban kinevezett kancellároknak - ide tartozott Papp Csilla is - idén január 5-én kellett a munkájukat elkezdeni, a Színművészetin azonban csúszás történt, ugyanis az egyetem szenátusa azt a kérést intézte M. Tóh Géza felé, hogy a hivatalos munkaviszony létesítése előtt személyesen is találkozhassanak a kijelölt kancellárral.

A fenntartó felhívta a rektor figyelmét rá, hogy a szenátus kérése nem jogszerű, Papp Csilla azonban úgy döntött, részt vesz a rendkívüli szenátusi ülésen - mind az elnapolt január 8-ain, mind a 12-én megtartotton. A több órán át tartó ülésen a szenátus tagjai feltehették kérdéseiket a kancellárjelöltnek, majd állásfoglalásukat elküldték a fenntartónak. Sem M. Tóh Géza, sem a csütörtöki sajtótájékoztatón szintén jelen lévő dr. Solti Péter miniszteri biztos nem kívánta részletezni, mi állt az állásfoglalásban, mivel - mint megjegyezték - az a fenntartóra vonatkozik, és olyan megállapításokat tartalmaz Papp Csillával kapcsolatban, amely az egyetem belügye.

Vérmérséklet dolga

M. Tóth Géza annyit elmondott, hogy a két oldalon világlátás közötti különbségek jelentkeztek, mivel Papp Csilla elsősorban a hivatali életben szerzett jártasságot, míg az egyetemen javarészt művészemberek dolgoznak, a hivatalitól eltérő gondolkodásmóddal. Hozzátette, meglátása szerint a véleménykülönbségek egyik oldal részéről sem bántó módon jelentkeztek. Szándékuk szerint nem gyakoroltak nyomást a kijelölt kancellárra, senki sem presszionálta lemondásra Papp Csillát.

Solti Péter elmondta, noha valóban jogi vita állt fenn a fenntartó és az egyetem között, ez a párbeszédek eredményeképpen lezárult. Hozzátette, Papp Csilla a jogszabályban rögzített minden feltételnek megfelelt. A tárca által tegnap kiadott közleményében szereplő személyes és családi okok részleteiről nem tudott további felvilágosítást adni.

M. Tóth Géza
M. Tóth Géza

A kancellári kinevezés kérdésében az Index a Papp elleni legfőbb érvként említette, hogy az egyetem vezetése a szellemi függetlenséget féltette. Ennek alapja, hogy Papp Csilla férje Szabó László, Magyar Teátrumi Társaság titkára, a Teátrumi Társaságnál elnöklő Vidnyánszky Attila vezette Nemzeti Színház kommunikációs tanácsadója, így a kinevezés mögött - mint azt a Népszava is megjegyzi - a jobb oldalhoz köthető színházi lobbi állhat. Erre reagálva M. Tóth Géza elmondta, a jövő hétre találkozót beszélt meg Vidnyánszky Attilával, hogy a félreértéseknek elejét vegyék. Kiemelte a párbeszéd és a konszenzusra jutás fontosságát.

Vezető művészeti intézménnyé válás a cél

Miután a január 12-én megtartott szenátusi ülés másnapján Papp Csilla bejelentette, hogy visszavonja a pályázatát, az előző pályázati körben szintén alkalmasnak ítélt dr. Vonderviszt Lajost jelölték ki a Színművészeti kancellárjának. Az új jelölt a sajtótájékoztatón elmondta, elkötelezett a magyar kultúra iránt, ennek tudható be az is, hogy korábban az Országos Széchenyi Könyvtárban vállalt munkát - az intézmény e-szolgáltatási igazgatójaként.

Vonderviszt Lajos hivatalosan a mai naptól lép munkába kancellárként, a szerződés megkötése már folyamatban van. Fő feladatának azt tekinti, hogy minél jobban segítse az intézmény oktatási-, kutatási- és művészeti elképzeléseinek megvalósulását. Célja, hogy az egyetem Magyarország vezető művészeti intézménye legyen.

dr. Vonderviszt Lajos
dr. Vonderviszt Lajos

Mint elmondta, nem azzal a céllal érkezett, hogy a pénzügyi racionalizálást elbocsátásokkal érje el, de ez a jövőben fog eldőlni, az intézmény alaposabb megismerése csak most következik. A kijelölt kancellár elmondta, az intézmény jelenleg működőképes, gazdálkodása, ha alacsony szinten is, de stabilnak mondható. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a nagyobb fejlesztések ebből kivitelezhetők lennének, kancellárként éppen az lesz az egyik feladata, hogy az intézmény részéről érkező igényeket gazdaságilag alátámassza, hogy ezután forrásokat rendeljenek hozzájuk - tette hozzá.

Marad a gazdasági igazgató?

A minisztérium a kancellárok munkakörére vonatkozó kiírásában felsorolt feladatok között szerepel, hogy a kancellárnak kell gondoskodnia a gazdasági vezetői feladatok ellátásáról. Ahogy arról a Heti Válasz is beszámolt, Uhlmann Csilla, a Színművészeti gazdasági főigazgatójának magasabb vezetői megbízása a kancellár megbízását követő huszadik munkanapon megszűnik.

Sem a korábbi delegált, sem Vonderviszt nem rendelkezik az ellenjegyzéshez szükséges képesítéssel, tehát könyvvizsgálói vagy mérlegképes könyvelői papírral. Az újonnan kijelölt kancellár a Fidelio kérdésére megerősítette, nem rendelkezik gazdasági végzettséggel, noha a Budapesti Corvinus Egyetemen üzleti diplomát szerzett. Mivel ellenjegyzési joga nincs, ezért mindenképpen szükség lesz mellette olyan személyre, aki ezeket a feladatokat elvégzi.

Színház- és Filmművészeti Egyetem - Rákóczi úti épület
Színház- és Filmművészeti Egyetem - Rákóczi úti épület

Vonderviszt az egyetem legégetőbb problémái között említette a színpad felújítását, az épület infrastrukturális problémáinak orvoslását és informatikai hátterének fejlesztését, ám mint elmondta, ezek priorizálásához ugyancsak az egyetem működésének mélyrehatóbb megismerésére van szükség, amelyben számít az egyetem dolgozóinak segítségére is. Az egyetem szenátusa ma délután találkozik az új kancellárral, amelyet várhatóan a kancellári jogviszony létesítése fog követni.