Eszter, Eliza

Premier: Testek filozófiája

2010.12.06. 09:59

Programkereső

A Szegedi Kortárs Balett új bemutatója december 10-én lesz a Kisszínházban.

"A saját létünk vagy egyáltalán az élőlények létének értelmét és célját kutatni - objektív szempontból - mindenkor értelmetlennek tűnt fel nekem" - mondta Einstein. Mégis a legtöbb alkotót érdekli a filozofálás lehetősége, az elmélkedés a világegyetem, a természet, az élet okán, célján, a tudás és megismerés lehetőségén, a szépség mibenlétén, a cselekedetek helyes vagy helytelen mivoltán. Alapvető kérdéseink, melyek megválaszolása vagy akár csak a válaszokon való gondolkodás egyaránt izgalmas feladat.

Testek filozófiája
Testek filozófiája

"Vajon az embernek, ha nem tudja, hogy kicsoda, nem kötelessége önmagát megkeresnie?" - teszi fel a költői kérdést Hamvas Béla. De a testünk mozdulataink által vajon képes-e közvetíteni ilyen tartalmakat? Képes-e az érzelmek, emberi viszonyok, intenzitás, dinamika ábrázolásán túl komoly filozófiai kérdések megválaszolására. Magunkat mégsem túl komolyan véve játszunk fogalmakkal és formákkal. Nem világnézetet, világképet vagy ideológiákat akarunk megfogalmazni, ahogy maga a filozófia is különbözik ezektől, csupán saját eszközeinkkel, vidám hangulatban reflektálunk a kérdésekre, problémákra. Ahogy Blaise Pascal mondta: "Semmibe venni a filozófiát azt jelenti, hogy igazán filozofálunk."

A filozófia szó eredeti, görög jelentése: a bölcsesség szeretete. Ugyanakkor a szó másik eredeti jelentése is okot ad a sajátos filozofálásra, hiszen első, igazi értelmében mesterségbeli tudást, ügyességet jelent. Ha ez a tudás testünk kifejezőerejének ismeretét, mozdulataink gondolat- és érzelemközvetítő képességének birtoklását jelenti, akkor ebben az ügyességben mindkét jelentés egyszerre válhat igazzá.

2010. december 10. 19:00 - Kisszínház (Szeged)

Testek filozófiája

Táncolják: Csetényi Vencel, Fehér Laura, Finta Gábor, Hajszán Kitti, Haller János, Hortobágyi Brigitta, Horváth M. Gergő, Májer Gábor, Markovics Ágnes, Palman Kitti, Szarvas Krisztina, Tarnavölgyi Zoltán, Tóth Andrea, Zsadon Flóra

Fény: Stadler Ferenc

Koreográfia: Juronics Tamás és a Társulat

Rendező: Juronics Tamás