Béla

A tánc mint terápia? Működik!

2014.04.11. 18:02

Programkereső

Április 12-én szombaton a SÍN Kulturális Központban ismét a táncterápia mutatja be önismereti és gyógyító hatását.

„Kint-a bent", azaz, amikor életre kelhet és megjelenhet mindaz, ami benned zajlik, történik, alakul. A világ és a többi ember számára is láthatóvá válik egy mozdulatban, képben, hangban, táncban, vagy érintésben. Hol tapasztalhatod meg mindezt? Az Integrált Kifejezés- és Táncterápiás Egyesület 2. Összművészeti Napján, a SÍN Kulturális Központban április 12-én szombaton 9-21 óráig.

Kint-a-bent - táncterápia
Kint-a-bent - táncterápia

Hogyan ismerhetem meg önmagam, fedezhetem fel a bennem megbúvó erőforrásokat, saját belső világomat? Gyógyíthat-e az alkotás, a táncon, festésen, zenén keresztüli önkifejezés? Mi köze egymáshoz művészetnek és önismeretnek, terápiának? És a sokat hallott kérdés: „Nem vagyok beteg - minek nekem terápia?" A „terápia" szó még mindig sokakat távol tart attól, hogy kipróbálják, milyen alkotó erők szunnyadnak bennük, s hogyan tudnák azokat életminőségük, kapcsolataik javítására használni. Április 12-én, az Integrált Kifejezés- és Táncterápiás Egyesület (IKTE) immár másodszor rendezi meg "KINT-A-BENT" című egész napos összművészeti programját, amely arra hívja a résztvevőket, hogy fedezzék fel saját alkotó erejüket, nyilvánuljon az meg táncban, mozgásban, rajzolásban vagy zenélésben. Az esemény helyszíne a hazai független előadóművészeket befogadó és támogató SÍN Kulturális Központ, ahol négy teremben párhuzamosan futó tíz saját élményű műhely foglalkozás és nyolc előadás várja az érdeklődőket.

Az Integrált Kifejezés- és Táncterápiás Egyesület (IKTE) 2011-ben azzal a céllal alakult, hogy a Magyarországon 1997 óta jelen lévő integrált kifejezés- és táncterápiás képzést szervezze, a már végzett szakembereknek fórumot biztosítson, ill. a szakma és a nagyközönség számára ismertté tegye ezt a megközelítést.

A „Kint a Bent" Összművészeti Nap egy olyan nap, amikor van időd és tered  a testedre, érzéseidre, impulzusaidra figyelni; mozdulatban/táncban, hangban, festményben, színpadon megalkotni, ami benned van; másokkal találkozni, kapcsolódni, együtt mozdulni (vagy éppen elkülönülni); előadásokat hallgatni, kérdéseket feltenni és együtt gondolkodni - mindenről, amit az IKT mint terápiás módszer felvet; „záróbulizni"

Az integrált kifejezés- és táncterápia (IKT) egy olyan mozgás hangsúlyú módszer, ami sok művészeti és önkifejezési eszközzel (rajz, festés, agyagozás, hangszerek, saját hang, mesék, versírás, terápiás táncszínház, stb.) dolgozik, és ezek révén támogatja belső folyamataink, személyiségünk megmutatkozását, kiteljesedését, önmagunk és mások számára is érthető, tudatosítható formában. Az IKT eredeti formájában művészetterápiás megközelítés, csoportterápiás módszer, amelyet azonban ma számos helyen és formában alkalmaznak, nemcsak terápiás formában. A módszert használják egyéni és csoportos munkában is, felnőttekkel csakúgy, mint gyerekekkel.

Kint-a-bent - táncterápia
Kint-a-bent - táncterápia

Egy ilyen foglalkozás lehetőséget teremt a résztvevők számára, hogy közelebbi kapcsolatba kerüljenek saját testükkel és jobban értsék annak különleges nyelvét, hogy többféle formában megtapasztalhassák saját önkifejezésük erejét és átéljék az Én megmutatkozását a szavakon innen és túl.  Az IKT különlegessége a módszerek sokféleségében rejlik, melyek között mindenki megtalálhatja az őt leginkább inspiráló, leginkább támogató kifejezési módot.

A kifejezés, a mozgás és a tánc a legősibb gyógyító művészetek közé tartoznak, melyek jótékony, felszabadító és integráló hatását mindig is, minden kultúrában kiaknázták. Tapasztalataink szerint azonban korunkban - és kultúrkörünkben - egyre több, kifejezésében és mozgásában gátolt embernek van szüksége az önkifejezés élményének előrevivő és terápiás hatására. Elsősorban táncosok és a táncért lelkesedő terapeuták voltak azok, akik az 1920-as évektől kezdve a kifejező tánc terápiás hatását kutatni és alkalmazni kezdték. 

Az IKT módszere Németországból származik, Wilfried Gürtler (1950-2003), müncheni pszichológus, táncterapeuta fejlesztette ki az 1980-as években. Képző csoportok létrejöttek már a nyolcvanas évek végétől több helyütt Európában, Németország több városában, Ausztriában, Olaszországban és 1997 óta - még Gürtler kezdeményezésére - Magyarországon is. Az IKT alkalmazási területe - korosztálytól függetlenül, a terápiás keretek függvényében - igen tág lehet: a hosszabb-rövidebb önismereti folyamatok a feszültségkezelésben, különböző érzelmi elakadásokban, életvezetési nehézségekben nyújt támogatást valamint pszichiátriai betegségek terápiájában is egyaránt sikerrel alkalmazható.

Kint-a-bent - táncterápia
Kint-a-bent - táncterápia

Emberi létünk egyik alapjelensége a kifejezés, a megmutatkozás, megnyilvánulás iránti vágyunk, úgy, hogy ennek odaszentelődő, figyelő, értő, tükröző tanúi legyenek. Hogy azok lehessünk, akik valójában vagyunk, hogy autentikus lényünket megélhessük és felvállalhassuk. Az IKT szemlélete szerint testünk mindig, mindenkor kifejezi önmagát, be- és kilégzésünk, szerveink ritmusa és zaja, hangunk, érzéseink testi szintű megjelenése is egyfajta önkifejezés. A taglejtések, a testtartás és a testmozgás kifejezi mindenkori lelkiállapotunkat, ugyanakkor mozgásunk visszahat érzelmeinkre, segítségével befolyásolhatjuk hangulatunkat. De nem csak a mozgást, hanem a változatos művészeti technikákat (saját hangunk, ritmushangszerek használata, festés, kollázs-készítés, agyagozás, versírás stb.) is felhasználhatjuk arra, hogy a résztvevők, megmutatva a belső tartalmakat, kifejezhessék magukat, és ezekre ránézve, ők maguk is jobban megértsék a bennük zajló folyamatokat.

A tavaly nagy sikerrel lezajlott rendezvény után idén is minden érdeklődő számára nyitott a program, amely egyszerre nyújt lehetőséget a tájékozódásra, az egyéni elmélyülésre és alkotó kikapcsolódásra. A nyolc rövidebb (1,5 órás) és a két hosszabb (3 órás) műhelyfoglalkozáson és az adott témákat bemutató előadásokon mind saját élményt, mind elméleti tudásanyagot lehet szerezni a módszerről.