Fülöp, Evelin

Átadták a Herczeg Klára díjat

2009.12.09. 20:30

Programkereső

Szörényi Beatrix és feLugossy László képzőművészek részesültek a Herczeg Klára díjban.

Több mint tíz évvel ezelőtt született meg a Herczeg Klára díj, melyet minden évben egy senior és egy junior díjazottnak ítélnek oda. 2009-ben a Herczeg Klára díj senior fokozatára Mélyi József művészettörténész tett ajánlásokat, akit az FKSE vezetősége kért fel erre a feladatra. Mélyi József ajánlásaiból a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Alapítvány kuratóriuma feLugossy Lászlót választotta a Herczeg Klára díj senior fokozatára. A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület vezetősége a díj junior fokozatát Szörényi Beatrixnak ítélte.

feLugossy László: A modern ember kipusztulása a Földön
feLugossy László: A modern ember kipusztulása a Földön

feLugossy László képzőművész, performer, emellett filmmel, irodalommal és zenével is foglalkozik. A szentendrei Vajda Lajos Stúdió alapító-tagja. Sokrétűségét hangköltemények, happeningek, performanszok, ready made-ek, objektek, environmentek, kollázsok, és egyéb, a hagyományos műfaji kereteket átszakító művészeti kísérletek jelzik. FeLugossy László a kelet-európai underground avantgarde meghatározó képviselője, alkotásai jellegzetes és konzekvens egységet alkotnak.

Szörényi Beatrix
Szörényi Beatrix

Szörényi Beatrix a Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia szakán végzett, 2008-tól Derkovits Gyula ösztöndíjban részesül. Változatos munkái között színes akvarell-sorozatok, installációk, objektek, videó-munkák, kifestő- és vázlatfüzetek találhatóak. A különböző műfajú alkotások egy koherens együttessé rendeződnek össze. A rá jellemző különös elképzelt tárgyak egyaránt felfedezhetőek játékos hangvételű konceptuális akvarelljein, kifestő-albumaiban, valamint nagyméretű installációk és köztéri objektek formájában is. 

A Herczeg Klára díj

Az 1997. augusztus 6-án elhunyt szobrászművész végrendeletében, a Fiatal Képzőművészek Stúdió-
ja Alapítványt az örökség részesévé tette, a pályakezdő művészek támogatásának szándékával. Az Ala-
pítvány Kuratóriuma úgy döntött, hogy egy - az örökséghagyóról elnevezett - díjat alapít, amelyet minden
évben az FKSE vezetősége által kiválasztott képzőművész kap majd meg, ami a díj junior fokozatát adja. 

Herczeg Klára mindig fontosnak tartotta az idős és fiatal generációk egymáshoz való közeledését. Ezért a
hagyaték kezelője (Dr. Székely Ádámné Dr. Szűts Ildikó) úgy döntött, hogy a Fiatal Képzőművészek Stú-
diója Egyesületre (FKSE) (mint a pályakezdő képzőművészeket képviselő szervezetre) testálja át azt a
megtisztelő feladatot, hogy a Herczeg Klára-díj senior fokozatát gondozza.