Fülöp, Evelin

Pályázat az önkormányzati múzeumoknak

2011.06.02. 17:45

Programkereső

Réthelyi Miklós meghirdette az idei önkormányzati múzeumi támogatási rendszert.

A nemzeti erőforrás miniszter 2011. június 1-jén közzétette az önkormányzati fenntartású múzeumok szakmai támogatásának idei feltételeit. Az önkormányzatok idén összesen 227 millió forint központi költségvetési támogatásra pályázhatnak az általuk fenntartott muzeális intézmények új, állandó kiállításaira, illetve Pest megyében és Budapesten múzeumpedagógiai foglalkoztatók kialakítására. 

A helyi önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai munkájának és infrastrukturális fejlesztése 2004 óta az Alfa program támogatásával valósul meg. A program valójában modernizációs stratégia, amelynek célja, hogy az ország legkülönbözőbb részein, így különösen a vidéki múzeumi hálózat intézményeiben színvonalas kiállítások, programok várják az érdeklődőket. A programra az elmúlt hét évben 167 pályázat érkezett, és 1,85 milliárd forintot osztottak szét. 

2011-ben a miniszter két fő támogatási célt határozott meg: egyrészt állandó kiállítások előkészítését, létrehozását, teljes körű felújítását - beleértve a nemzeti és etnikai kisebbségi kultúra értékeit bemutató kiállításrészek kialakítását is -, valamint oktatási célú közösségi terek létrehozását a budapesti vagy Pest megyében működő muzeális intézményekben. 

A támogatás feltétele, hogy a pályázó önkormányzat 10%-os önrészt biztosítson. Erre abban az esetben nincs szükség, ha a muzeális intézmény önállóan - az önkormányzattól függetlenül - gazdálkodik.

A támogatásra vonatkozó kérelmeket a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben 2011. június 23-ig, illetve postai úton 2011. június 24-ig együttesen kell benyújtani a miniszterhez. A támogatási összeggel a nyertes pályázóknak 2012. december 15-ig kell elszámolniuk. A pályázat innét letölthető.