Konrád

Kapu a múltra

2011.08.08. 09:26

Programkereső

Online régészeti térkép készül Angliáról.

A különleges térképet, amely minden fellelhető információt tartalmaz az Anglia területén fellelhető régészeti emlékekről, az oxfordi egyetem régészeti tanszéke készíti. A Portal to the Past (Kapu a múltra) projekt lehetővé teszi, hogy a britek online fedezhessék fel saját környezetük több mint 3500 évre visszatekintő múltját a Bronz-korszaktól (Kr. e. 1500) a brit települések és földbirtokok adatait először összeíró Domesday Book (Ítéletnapi könyv) Kr. u. 1086-os elkészültéig. Az Európai Kutatási Tanács által 1,8 millió fonttal (567 millió forinttal) támogatott ötéves projekt minden fellelhető adatot összegyűjt egy digitális archívumba, amiből végül kirajzolódik Anglia korai régészeti térképe. A vállalkozást az is ösztönözte, hogy a családfakutatás után a helytörténet a legnépszerűbb internetes kutatási terület, viszont a községek nyilvántartásai csak úgy ezer évre tekintenek vissza.

Római kori mozaik
Római kori mozaik

Chris Gosden professzor, a projekt vezetője, szerint vastárgyak, régi gazdaságok, parasztkunyhók, római kori villák vagy akár emberi maradványok is lehetnek a modern épületek alatt. „Jellemzően csak a világ felszínét látjuk, ám abban a pillanatban, amint ennél mélyebbre tekintünk, gazdag régészeti emlékekre lelünk." Az adatok többsége az English Heritage régészeti lelőhelyeket dokumentáló légi felvételeiről származik. Az ingatlanfejlesztők emellett évi százmillió fontot költenek a tervezett épületek helyszínének régészeti feltárására, de múzeumok és magánszemélyek is folytatnak ilyen tárgyú kutatásokat. Az online régészeti térkép adatbőségéhez a megyei archívumok, a régi érmék adatbázisa, valamint a fémdetektorral feltérképezett lelőhelyek adatai is hozzájárulnak. Az oxfordi tudósok a British Múzeummal, a Régészeti Adatszolgálattal (Archeological Data Service) és helytörténeti szakértőkel is együttműködnek a korszak minél teljesebb feldolgozásához.

Gosden szerint a régi Anglia minden fellelhető információjának összegyűjtésével a weboldalon nem csak az fog kirajzolódni, hogy hol változott a vidék, hanem az is, hogy hol maradt érintetlen az idők során. A térképek és az adatbázisok hozzáférhetővé válása az archeológusok munkáját is megkönnyíti, emellett a kincsvadászok is támpontot kapnak a további kutatáshoz.
„Angliában rendkívül sok potenciális információ áll rendelkezésre a vidék régmúltjáról" ‒ jegyezte meg a projektvezető, majd hozzáfűzte, hogy vállalkozásuk egyúttal egész Anglia területének régészeti analízisét fogja nyújtani, teljes mélységében megmutatja a táj változásának minden rétegét.
A honlap a tervek szerint 2014-re készül el és az oxfordi egyetem régészeti tanszékének internetes címén lehet majd hozzáférni.