Csilla, Noémi

Németh Ilona: Dilemma

2011.12.05. 13:03

Programkereső

A projekt több szempontból is rendhagyó. A dunaszerdahelyi képzőművész egy több helyszínt érintő nemzetközi kiállítás-sorozat első helyszíneként a múzeum terét nagyszabású installációvá tervezte formálni, de az előkészületek előrehaladtával átértékelte a művek és a kiállítás - benne a saját - szerepét és megváltoztatta a koncepciót. Egy művész dilemmázás közben.

Az eredeti elképzelés egy Heller Ágnestől származó családi történetből indult ki, amely a filozófus nagymamájának tanulmányain, életútján keresztül közép-európia női sorsok alakulásának kérdéskörével kívánt foglalkozni, életalakzatokat kísérő döntéshelyzeteket vizsgált volna. A kiállítás megvalósításához közeledve - részben a külső történések, részint azok szubjektív megítélése okán - az alkotó érdeklődésének iránya megváltozott, a súlypontok áthelyeződtek a kiállítás mint projektum környezetére. A döntést egy hosszas, lelki(ismereti) és szakmai vívódás előzte meg, amit leginkább a dilemma fogalma képes leírni. A létrehozott kiállítás végül sokkal inkább reflektál a megvalósulás körülményeire, az alkotó személyes döntésének motivációira, a döntést megelőző folyamatok összetevőire, az egész kulturális környezetre, mint az eredeti koncepció tartalmára, amely egyszerűen okafogyottá, ha úgy tetszik, kevésbé érdekessé vált az alkotó számára. A kiállított munká(k)ban a problémahorizont tematizálódik.

Németh Ilona: Dilemma (Ernst Múzeum) -  Lábjegyzet, videó, 31 min, 2011
Németh Ilona: Dilemma (Ernst Múzeum) - Lábjegyzet, videó, 31 min, 2011

Az Ernst Múzeum földszinti előcsarnokában bemutatásra kerülő két film jellegét, műfaját tekintve az interjú és a monológ között helyezkedik el. Személyes érintettségtől áthatott videóüzenetek ezek, ahol az alkotó mondja el dilemmájának eredetét, és az elbeszélés nyomán végigkövethetjük a kiállítás előkészületeinek folyamatát. A főként külső körülmények, események hatására interiorizálódott dilemma-helyzetet legintenzívebben Németh Ilona beszédmódja, gesztusai, nem-verbális kommunikációjának dinamikája közvetíti a képeken. A szinkronizált, kétcsatornás videóinstalláció lehetővé teszi a néző számára, hogy betekintést nyerjen az összetett döntési folyamat egyes szakaszaiba, bepillantást engedve egyúttal a személyes szféra és a nyilvános tér kulisszái mögé.

A két bemutatott videómunka címe (Közérzet, Lábjegyzet) pontosan érzékelteti azok egymáshoz való viszonyát és jelzik a kiállítás egészében játszott szerepüket: mint lábjegyzet a törzsszöveghez, mint kommentárok egy láthatatlan történethez, úgy kapcsolódik a két eltérő hosszúságú mozgóképes anyag a Dilemma című kiállítás keretéhez. Adalékok, háttérinformációk, diszpozíciók, amik egy láthatatlan (mert meg nem valósult) kiállítás eseményhorizontját rajzolják meg. A Közérzet egy némileg más szituáció "mellékterméke": ez a m.ikOn független videóperiodika számára készített interjúsorozat részeként felvett anyag során született spontán beszélgetés eredménye, ami így időkapszulaként megőrizte a döntés előtti helyzet, a belső vívódás összetett pszichológiáját, dinamikáját.

Németh Ilona: Dilemma (Ernst Múzeum) - részlet a Lábjegyzet c. videó felvételéhez készített installációból
Németh Ilona: Dilemma (Ernst Múzeum) - részlet a Lábjegyzet c. videó felvételéhez készített installációból

A kiállítás fókuszában a bemutatásra kerülő téma kiválasztásának okai és meghatározottságai, a kiállítás helyének és jellegének előzetesség-struktúrája áll: mi határozza meg a művészi gondolkodás tartalmát és formáit, hol húzhatók meg az alkotó belső szabadságának határai? A kiállítás kontextusa így nem a konceptuális művészet viszonya a white cube-hoz és az eltérő kiállítási gyakorlatokhoz, témája tehát nem az üresen hagyott, lezárt múzeumi tér - sokkal inkább valami olyan, nehezen megfogalmazható érzés vagy benyomás, amely a leírtak és kimondottak révén jelenik meg a másként megvalósuló kiállítás mint instrumentum segítségével.

Németh Ilona: Dilemma
Ernst Múzeum - 2011. november 29. - 2011. január 8.
Nyitva tartás: keddtől vasárnapig 11:00-19:00
A múzeum zárva tart az alábbi időpontokban: 2011. december 24., 25., 26. és 31., 2012. január 1., 2.
Kurátor: Készman József
Közreműködő: Koronczi Endre