Gertrúd, Patrik

Kós Károly élete képeslapokon

2012.02.08. 08:00

Programkereső

Az építész terveit, életének helyszíneit mutatja be az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (OSZMI) február 3-tól látható kamara-kiállítása.

A képeslapokon még az általa tervezett épületek rajzait, színdarabjainak plakátjait is meg lehet nézni. A kiállítás anyagát színesíti az Erdélyi Szépmíves Céh emblémája zománclapon, és láthatóak a Kós Károly tervezte Wekerle-telep bélyegeinek emléklapjai, a fővárosi állatkert általa tervezett épületei bélyegeken, bélyegterveken és emléklapokon.

Barna Elek korábban soha ki nem állított grafikája is az OSZMI kiállításán van: itt Kós Károly és Bánffy Miklós a Vígszínházi vendégjáték alkalmával látható. Sárosi István képeslap-gyűjteményét Kós Katalin, a polihisztor unokája, a kolozsvári EMKE Györkös Mányi Emlékház vezetője ajánlotta az intézmény figyelmébe. Szebeni Zsuzsanna kurátor tájékoztatása szerint a "célirányosan válogatott gyűjteményt" kiegészítette színháztörténeti dokumentumokkal, mivel Kós Károly életműve a 20. század magyar színjátszását, az erdélyi "kék madár stílust" vizsgálva megkerülhetetlen.

Wekerletelep, Kós-féle kapu
Wekerletelep, Kós-féle kapu

Kós Károly (1883-1977) építész, grafikus, író, könyvkiadó, politikus Temesváron született erdélyi szász családban. Nagyszebenben, Kolozsváron és a budapesti Műegyetemen végezte építészmérnöki tanulmányait. Még nem volt harminc éves, amikor a főváros őt és Zrumeczky Dezsőt bízta meg az új állatkert pavilonjainak megtervezésével. Sztánai házát, a híres Varjúvárat 1910-ben építette. Építészként a kalotaszegi és székely népi építészet felhasználásával sajátos stílust alakított ki. Tervezett templomokat, lakóházakat, restaurált középkori építményeket. Ő tervezte a többi között a kispesti Wekerle-telepet és két épületét a Fő téren, továbbá számos értékes tanulmányt tett közzé a magyar művészetről.

Jelentős szerepet vállalt az erdélyi magyar politikai élet megszervezésében, ő szerkesztette Benedek Elek Vasárnap című politikai lapját, 1924-ben megalapította meg az Erdélyi Szépmíves Céh elnevezésű könyvkiadót, ott volt 1926-ban az Erdélyi Helikon magalapításánál, 1931-44 között ő szerkesztette a folyóiratot. Kolozsvári otthona 1977. augusztus 25-én bekövetkezett haláláig az erdélyi magyar szellemi élet egyik központja volt, 1997-ben posztumusz megkapta a Magyar Örökség kitüntetést.

Kós Károly képeslapokon
Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, Körterem
2012. február 3. - február 29.
Kurátor: Szebeni Zsuzsanna