Zelma, Rajmund

Hírek a tranzit.hu háza táján

2013.01.09. 10:52

Programkereső

Január 25-én adják át a Katalizátor-díjat és az AICA Magyar Tagozata által alapított elismerést is slam poetry fellépésekkel együtt, január 21-ig pedig még lehet jelentkezni Anne Szefer Karlsen és Abdellah Karroum A kiállítási módszerek és tárgyak újragondolása a biennálék hagyománya kapcsán című szemináriumára.

Január 25., 17:00 és 19:00, Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorház
Díjátadó, majd Elefánt minikoncert és slam poetry (Kemény Zsófi, Simon Márton és Saiid - AKPH - részvételével)

A 2012-es Katalizátor-díj a kortárs kultúrát ellehetetlenítő magyar kulturális politikai helyzetre reagálva, ezzel kapcsolatosan szeretne vitát kezdeményezni az önszerveződés hívószavának segítségével. Az alapító tranzit.hu kortárs képzőművészeti egyesület olyan művészeti, kulturális és politikai projekteket, vagy akadémiai kutatásokat szeretne díjazni, amelyek formai vagy tartalmi hozzájárulást képviselnek az önszerveződés kérdésében. Szintén a Jurányi Inkubátorházban, a Katalizátor-díj átadását megelőzően, 17 órakor kezdődik a 2012-es Műkritusok Nemzetközi Szövetségének (AICA) Magyar Tagozata által alapított díj átadója is.

A tranzit.hu által alapított Katalizátor-díj 2012-es díjazottjainak kiválasztása nyílt jelölés útján történik. A Katalizátor-díj díjazottjai egyenként 500.000 forint díjazásban és a Société Réaliste művészcsoport által tervezett díjban részesülnek. Jelölni a katalizatordij2010.blog.hu oldalon lehet 2013. január 20-ig.

Január 26-27., a tranzit.hu nyitott irodája - Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola
Anne Szefer Karlsen (Bergen, Norvégia) és Abdellah Karroum (Rabat, Marokkó) szemináriuma
A kiállítási módszerek és tárgyak újragondolása a biennálék hagyománya kapcsán

A kurátori módszer a gyakorlaton alapszik, amelyet mind a pragmatikus, mind a tapasztalati tudás, illetve a filozófiai és nyelvészeti vizsgálódások is befolyásolnak. A kurátori kutatás, mint bármely területen folytatott vizsgálódás, földrajzi és kulturális elemekhez kapcsolódik. A létrehozás folyamata tehát, amely először a művek, majd a kiállítás formájának elkészítésére irányul, egy reakció az adott kontextusra és helyszínre.

A (biennálé) kurátor folyamatosan azzal a kérdéssel szembesül, hogy hogyan hozzon létre tartalmat diskurzusokon, földrajzi helyeken és értékeken átívelve, és hogyan maradjon ugyanakkor mindezektől független is. A művészet autonómiájának újragondolása, egyrészt a humán tudományok részeként, ugyanakkor egy megtapasztalható élményként/objektumként oda vezet, hogy a műalkotást központi elemnek tekintjük egy "kiállítási projekt" megvalósításában. A kurátori módszer számunkra szorosan kapcsolódik az önszerveződéshez - az egyén és a társadalomban lévő szervezett közösség kölcsönös egymásrautaltságához. Az egyik kérdés az lehet, hogy mit lehet kezdeni ezzel a kölcsönös egymásrautaltsággal egy biennálé esetében?

Tranzit.hu, Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola, 2011. május
Tranzit.hu, Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola, 2011. május

A kurátoroknak a szervezethez/ intézményhez fűződő viszonyuk révén kell megteremteniük a teret a művészeti projektek számára, valamint a politikum és a kreativitás határmezsgyéjén kell dolgozniuk. Amikor ebben a folyamatban az intézmények felől nincs elegendő politikum, a művészeknek és a kurátornak "alternatív" módszereket kell kitalálniuk és megvalósítaniuk ennek megteremtésére. Ezt javasoljuk kiindulási pontnak a biennálé-típusú kiállítások kurátori munkájának megvitatásához.

A Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola januári eseményére január 21-ig jelentkezhetnek egy angol nyelvű motivációs levéllel, amit az office@tranzitinfo.hu címre kell elküldeni.