Klaudia

Tiltakozás a Ludwig Múzeum igazgatói pályázata kapcsán

2013.05.09. 13:00

Programkereső

Az Összefogás a Kortárs Művészetért csoport tagjai május 9-én elfoglalták a Ludwig Múzeum lépcsőjét és ismertették követeléseiket. Bencsik Barnabás öt éves igazgatói megbízatása 2013. február 28-án járt le, ám az eddigi igazgatót váratlanul érte, hogy a minisztérium nem hosszabbította meg vezetői mandátumát. Az új igazgató kijelölésének határideje május 12.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma május 3-án közölte: a törvényi előírásoknak megfelelően jártak el, amikor kiírták a Ludwig Múzeum igazgatói állására a nyilvános, a vezetői posztot nem hitbizománynak tekintő pályázatot.

Ludwig Múzeum épület (LuMú)
Ludwig Múzeum épület (LuMú)

"Bencsik Barnabásnak, a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum igazgatójának határozott időre szólt a mandátuma, ami 2013. február 28-án lejárt. Ezt a tényt a sajtóban megjelent írások szerint többen nem hajlandóak tudomásul venni, holott a demokratikus gondolkodás alapja a hatályos törvények tisztelete" - szerepel a múzeumot fenntartó Emmi sajtó-, kommunikációs, közkapcsolati és protokoll főosztályának közleményében.

Mint írták, a 2013. március 1-jén kiírt pályázatra két pályamunka érkezett, ezeket a miniszter jogszabályoknak megfelelően létrehozott javaslattevő bizottsága megtárgyalt és értékelt. A bizottság munkájában részt vett a műkritikusok nemzetközi szövetsége, az AICA magyar szekciójának elnökségi tagja is. Hangsúlyozták: a minisztérium munkatársainak és a bizottsági tagoknak a döntés-előkészítés ezen szakaszában a pályázók személyiségi jogainak védelmében titoktartási kötelezettsége van, a pályázókról és a pályamunkákról nem adhatnak információt. Az ezzel ellentétes állítások a hatályos magyar jogszabályok figyelmen kívül hagyásáról tanúskodnak.

Bencsik Barnabás
Bencsik Barnabás

A tájékoztatás kitér arra, hogy a Ludwig Múzeum állami költségvetési intézmény, ezért vezetőjének megbízására a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek hosszú évek óta érvényben lévő rendelkezése vonatkozik, amelynek értelmében a határozott idejű vezetői megbízás lejártát követően új pályázati eljárás lefolytatása szükséges. Erről a tárca 2012. december 21-én kelt levelében tájékoztatta Walter Quienst, a Peter und Irene Ludwig Stiftung ügyvezető igazgatóját is.

A miniszteri döntés határideje 2013. május 12., előtte a tárca személyesen is konzultálni kíván Walter Quiensszel a főigazgatói pályázat ügyében - áll végül a közleményben. Sajtóhírek korábban arról számoltak be, hogy a Ludwig Múzeum igazgatói székéért folyó pályázati eljárásban a szakmai bizottság a jelenlegi igazgatóval, Bencsik Barnabással szemben Fabényi Júliát, a Műcsarnok egykori vezetőjét, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának jelenlegi igazgatóját javasolja a posztra.

Tiltakozás a Ludwig Múzeum lépcsőjén 2013. május 9-én
Tiltakozás a Ludwig Múzeum lépcsőjén 2013. május 9-én

Az Összefogás a Kortárs Művészetért csoport az alábbi bejegyzést tette közzé 2013. május 9-én Facebook-oldalukon:

"Ma délelőtt 11 órakor elfoglaltuk a Ludwig Múzeum lépcsőjét, majd 12 órakor sajtótájékoztatót tartottunk. Ismertettük a Balog Zoltánnak írt levelünket és követeléseinket."


Az Összefogás a Kortárs Művészetért Balog Zoltánhoz írt nyílt levele:

Tisztelt Miniszter úr!

Elfogadhatatlannak tartjuk az átláthatóság hiányát a budapesti Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum aktuális igazgatói pályázata kapcsán!

Az eljárás megismétli az utóbbi két év hasonlógyakorlatait, amelyek során a kultúra, az oktatás és a társadalom egyébterületeit érintő, közügynek minősülő kérdésekről a nyilvánosság kizárása mellett születtek döntések. Ilyen volt a Magyar Nemzeti Galéria és a Szépművészeti Múzeum szakmai előkészítés nélküli összevonása, a Műcsarnok pályázat nélkül kinevezett igazgatójának ügye, vagy a Magyar Művészeti Akadémia indokolatlan közintézményi hatalommal való felruházása.

Mindez a kortárs művészet működésének ellehetetlenüléséhez vezet, s összefogásra kényszerít bennünket. Egy tényfeltáró fórum keretében nyilvánosan kívánjuk megvitatni a képzőművészeti intézményrendszer bénító problémáit és működésképtelenségének okait, valamint a kultúrára szánt közpénzek elosztásának kirekesztő gyakorlatát.

Egy héttel ezelőtt, 2013. május 2-án a Szabad Művészek csoport a Ludwig Múzeumigazgatói pályázata és a döntési folyamat titkosítása kapcsán, nyilvánosságot követelve levelet intézett Önhöz (http://nemma.noblogs.org/2013/05/02/nyilt-level-balogh-zoltanhoz/), amelyre a mai napig nem kaptak választ.

Az Összefogás a Kortárs Művészetért követeli a döntéshozatali folyamatok átláthatóságát, és a Ludwig Múzeum igazgatói pozíciójára pályázók szakmai bizottság előtti meghallgatásán készültjegyzőkönyv titkosításának azonnali feloldását!

Az akció nem személyek ellen irányul, nem egyik, vagy másik jelölt melletti állásfoglalás.

Követeljük a kulturális döntések transzparenciáját!

Meghívjuk a Miniszter urat, hogy 2012. május10-én, 12 óráig jöjjön el a Ludwig Múzeumba és hallgassa meg a civilekből és jeles művészekből, szakemberekből álló szakmai fórum problémafelvetéseit!

Követeléseink:
Szakmai egyeztetést!
Intézményi és szakmai autonómiát!
Szakmaiságot és átláthatóságot a kulturálisdöntésekben!

Összefogás a Kortárs Művészetért

Budapest, 2013. május 9.