Ervin

Háromszor három

2013.08.01. 13:20

Programkereső

Az Amszterdamban élő és dolgozó Ősz Gábor egyéni kiállítása nyílt meg július 26-án a Ludwig Múzeumban. A tárlat a múzeum olyan hazai, illetve magyar származású alkotókat bemutató sorozatba illeszkedik, akiknek munkássága kevéssé ismert Magyarországon.

A 2010-ben a Paris Photo BMW-díját elnyert művész hónapokon, esetleg éveken át foglalkozik egy-egy problémakörrel, amelynek során fény és építészet kapcsolatát vizsgálja, vagy olyan kérdéseket analizál, mint mi a fotografikus reprezentáció határa, mi a valósághoz való viszonya, és mi az, amit valósnak nevezünk. A kísérletező, konceptuális jelleg végigkíséri tevékenységét, amelynek alapja az a töretlen figyelem, amely a valóságra, valamint az ember és az őt körülvevő tér kapcsolatára irányul.

Ősz Gábor alkotása
Ősz Gábor alkotása

Analóg fotográfiai eljárások - mint a camera obscura vagy lyukkamera technika - használatával visszafogott képi világú, esztétikailag rendkívül erős karakterű fotográfiai életművet alkotott. Mire alkalmas a kép? Miből áll össze a kép? Mi a kép? Ahogy arról Mélyi József írt, Ősz Gábor hosszú évek óta folytatott, módszeres vizsgálataiban a három problémát egyenrangúan és párhuzamosan szemléli; sorozataiban egymással szorosan összefüggő kísérleti helyzeteket hoz létre, amelyekben a képiség jellemzőit kutatja.

Kísérletei alapvetően három nagyobb csoportot alkotnak. Első megközelítésben a fény jelenségéből és észlelésének élményéből kiindulva veti fogalmi vizsgálat alá a fényből létrejövő képet. A kép ebben az esetben egyszerre érzéki benyomás és elméleti konstrukció, amely filozófiai fogalmak - ontológia, fenomenológia - mentén válik elemezhetővé. A második vizsgálati szempontot az elsővel az észlelés és az érzéki élmény köti össze. Ősz a képi jelenséget addig bontja tényezőire, amíg el nem jut a számára leginkább meghatározó elemhez; ezt az elemet változtatja aztán - mint egy valódi fizikai kísérletben -, hogy beavatkozásaival a kép minél pontosabb megismeréséhez jusson. A fénykép fogalmait bontja alkotórészeire, hogy eljusson a fénytől a felületet formáló pigmentig, a tértől a kamera helyzetéig (és vissza).

Ősz Gábor alkotása
Ősz Gábor alkotása

A harmadik megközelítésben elsősorban azt vizsgálja, vajon mit képes megragadni a fotó a világból, mennyire használható a kép mint narratív eszköz; mennyiben képes a fénykép megidézni, elfedni vagy átírni egy kiválasztott történeti kontextust. Képi kísérleteinek éppúgy lehet helyszíne egy semleges és üres szoba, mint az Atlanti Fal egykori bunkere, vagy Hitler valaha volt dolgozószobájának hűlt helye. Ősz Gábor fotográfiai kísérletei nyomán valamennyi, történelmi eseményekkel terhelt helyszín a kép vizsgálatának lecsupaszított terévé válik.

A három megközelítés fókuszában egyaránt maga a kép áll: Ősz problematikája a világ kép általi megragadhatósága, leírhatósága, s így minden egyes megmunkált, kiállított, sorozatba szerkesztett kép a megjeleníthetőségről is szól. Valamennyi kísérletében a fotó valóság-alkalmasságát teszteli, miközben vizsgálatainak sarokpontjait általános fogalmak adják: a mozgás, a tér és az idő.

Ősz Gábor alkotása
Ősz Gábor alkotása

Ősz Gábor a fotográfia eszközeivel a valóságtól sokszorosan elvonatkoztatott, absztrakt tereket hoz létre, s a fotográfia segítségével lecsupaszított terekben teremti meg a néző számára a képről folytatott gondolkodás lehetőségét. Fotói a monokróm vagy akár a colour field festmények mintájára igénylik a figyelmet és az elmélyedést.

A Ludwig Múzeum kiállítása 2013. november 3-ig tekinthető meg. Az érdeklődők az alábbiak szerint vehetnek részt exkluzív tárlatvezetéseken:
- szeptember 7-én, szombaton, tárlatvezetés Somogyvári Gergő operatőrrel;
- szeptember 28-án, szombaton, tárlatvezetés Perenyei Monika művészettörténésszel;
- október 19-én, szombaton, tárlatvezetés Ungváry Krisztián történésszel.