Márk

Hagyomány és átváltozás

2013.12.07. 15:18

Programkereső

A Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeumban Hagyomány és átváltozás címmel nyílt kiállítás Gaál József képzőművész alkotásait segítségül híva értelmezi újra az indonéz szigetvilág egyik legismertebb művészeti ágát, a wayangot.

Gaál József alkotásaival együtt kerülnek kiállításra az Iparművészeti Múzeum Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Gyűjteményéből Zboray Ernőnek az 1920-as években Nyugat-Jáván gyűjtött wayang bábjai is, melyeket először 1931-ben láthatott a közönség a Hopp Múzeumban. Most mintegy száz műtárgy kerül bemutatásra, zömében a Zboray Ernő gyűjteményében fennmaradt wayang bábok - valamint Gaál József kortárs wayang inspirációi: büsztök, maszkok és „bábok".

Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum
Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum

A kiállítás alapvetően két nagyobb tematikus egységet jár körül: a jávai kultúrkör wayang hagyományát, amelyet a jellegzetesen nyugat-jávai változatot képviselő darabok közvetítenek, valamint Gaál József azon alkotásait, amelyeket épp ezek a bábok inspiráltak. A jávai wayang hagyománya archaikus, szigorú szabályok által kötött, ugyanakkor rendkívül rugalmas műfaj, amely ma rendszerint az iszlám értékeit is közvetíti. Folyamatos kölcsönhatásban áll a külvilággal, nyitott az újdonságok felé, s talán ennek köszönhető, hogy mind a mai napig élő és népszerű hagyomány Indonéziában. Gaál József művészetének formavilága, archaikus szimbolizmusa jól rokonítható a wayang világával. A kortárs szemszögből való megközelítés, alkotói reflexió aktualizálja és kitágítja egy hagyományos és távoli kultúra örökségét, jelentéskörét. A különbségek és hasonlóságok által új kontextusok és párbeszédek alakulhatnak ki, és a kiállítás célja egyben az is, hogy a kortárs magyar értelmezés révén, újabb nézőpontokat kínáljon az indonéz szigetvilág művészetének megismeréséhez.

A hagyományt tehát Zboray Ernő nyugat-jávai gyűjtéséből származó fából faragott, színesre festett wayang bábok közvetítik a kiállításban, Gaál József műveiben pedig a kortárs művészet eszközei révén fogalmazódik újra, változik át a jávai művészet formavilága. Műciklusainak középpontjában - épp úgy, ahogyan a wayang-játékok történeteinek és maguknak az előadásoknak is hagyományos jávai értelmezésben - az emberi létezés konfliktusának kibontása áll. Ennélfogva a kiállítás új és izgalmas értelmezési rétegeket tár fel egy távoli kultúra vizuális művészetének megismeréséhez.