József, Bánk

Kiállítás a rendíthetetlen Ferenc Józsefről

2014.07.14. 12:23

Programkereső

A Gödöllői Királyi Kastélyban megnyílt kiállítás azt a folyamatot mutatja be, miként változott a magyarok Ferenc József-képe, a császár személyének megítélése hosszú uralkodása folyamán, s milyen szerepet játszott ebben a folyamatban a szeretett társ, Erzsébet.

A kastély Rudolf-szárnyában kialakított terek időutazásra csábítanak, s aki ide belép, igazi különlegességek közt találja magát évről-évre. Idén Ferenc József személye kerül a középpontba. Erzsébet királyné verseiben Titániának nevezte magát, Shakespeare Szentivánéji álom című darabjának tündérkirálynője után. A Gödöllői Királyi Kastély 2008-tól Titánia lovagjai címmel kiállítás-sorozat keretében mutatja be a hozzá közelálló férfiakat. Elsőként a szellemi örökségét továbbvivő fiának állítottak emléket Rudolf, a reményvesztett imádó című tárlatuk 2008-ban nyílt meg, a trónörökös születésének százötvenedik évfordulóján. 2009-ben a második lovag „A lángoló zseni", gróf Andrássy Gyula volt. Andrássy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ezredese, diplomata és világfi, aki Deák mellett az osztrák-magyar kiegyezés létrehozója, a 19. század egyik legjelentősebb magyar politikusa.  A harmadik lovag 2014-ben a férj, Ferenc József osztrák császár és magyar király. Ezzel a kiállítással kapcsolódnak az idei központ centenáriumi évhez, illetve Gödöllő városa által A Régi Ház, 1914-2014. Kezdet és vég címmel meghirdetett idei tematikus programsorozathoz.

Ferenc József-kiállítás
Ferenc József-kiállítás

Ferenc József egész élete és hosszú uralkodása szempontjából rendkívül meghatározó a neveltetése. A kiállítás első terme az ifjúkori életszakaszt mutatja be, melyre döntő hatással volt anyjával, Zsófia főhercegnővel való igen szoros kapcsolata. Neveltetése az oka annak is, hogy Ferenc József az 1848/49-es magyar szabadságharcban a rebellis nemzet uralkodójával szembeni lázadását látta. Ezt a következő kiállító teremben az uralkodó és alattvalói világának szembeállításán keresztül teszik érzékletessé. A harmadik teremben pedig abból az életszakaszból láthatunk tárgyakat, amelyben Ferenc József szerepet vállalt az uralkodó és a nemzet közötti kapcsolat enyhítésében, szorosabbra fűzésében, az 1867-es kiegyezés megkötésében. A negyedik teremben a családra vonatkozó emlékek és a gödöllői tartózkodások dokumentumai kapnak helyet. A legnagyobb terem a 19. század végi sokrétű, megváltozott király-képnek ered a nyomába.

A Gödöllői Királyi Kastély időszaki kiállításán I. Ferenc József életútjának csupán egy-egy mozzanatát mutatják be, a király és Magyarország kapcsolatát hangsúlyozzák. A kiállításhoz audioguide-ról meghallgatható, a termek tematikájához kapcsolódó történet-füzér készült. A korabeli sajtóból, visszaemlékezésekből és személyes levelekből álló összeállítás az uralkodót mint embert hozza közel a látogatóhoz.

A kiállítás helyszíne a Rudolf-szárny emeleti teremsora. Az IT eszközök és interaktív elemek a kiállításba integrálva jelennek meg. A két korábbi kiállítás mintájára teljes tárgylistát és tanulmányokat tartalmazó katalógus készült, a vendégek számára a feliratok és magyarázó szövegek is két nyelven (angol, magyar) elérhetőek. A kiállításba integrált múzeumpedagógiai eszközök és IT elemek segítenek a téma aktív felfedezésében. A gyermekkort bemutató szoba gyermek méretű forgatható kockakirakó oszlopa például négy 19. századi fegyvernem egyenruháját jeleníti meg. A játék a terem egyik festményén szereplő ólomkatonák stílusában készült el. Természetesen helyet kap néhány olyan mozgóképes dokumentum is, amely kapcsolódik Ferenc Józsefhez, például Károly trónörökös esküvője, melyen az agg uralkodó is részt vett, vagy Ferenc József temetésének filmfelvétele. Az érdekes és izgalmas tárlat május 30-tól szeptember 28-ig látogatható a kastély Rudolf szárnyában.