Vizuál

Évtizedes elfeledettség után először látható Péli Tamás monumentális pannója

2021.06.10. 18:05
Ajánlom
A Születés című alkotás szeptember 26-ig látható a BTM Vármúzeum Barokk Csarnokában. A páratlan jelentőségű, de hányattatott sorsú, ez idáig a közönség elől elzárt fára festett táblakép központi motívuma a roma nép képzelt-megálmodott eredetmítosza.

Péli Tamás Születés című pannója a Budapesti Történeti Múzeum és az OFF-Biennále Budapest együttműködésének keretében most először kerülhet a közönség elé, azzal a nem titkolt céllal, hogy a kép bekerüljön az őt megillető nyilvános, a beszélgetések és értelmezések során létrejövő „közösségi térbe”. 

Névjegy

Péli Tamás (teljes nevén Péli Tamás Károly, képein a szignó: PTK) 1948. augusztus 7-én született Budapesten, a VIII. kerületben. Édesanyja felmenői között voltak muzsikuscigányok, édesapja nem roma származású ötvös volt. Édesanyja, Fejes-Nyári Hilda így emlékszik vissza: „Kilencévnyi házasság után lett a fiam. Nagyon vártam őt, mint a Messiást. Imádtuk, szerettük és már kicsi kora óta, mikor a kiságyban volt, már csak a papír meg a ceruza érdekelte.” 1962-ben a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola tanulója lett, majd a Magyar Képzőművészeti Főiskolára való sikertelen jelentkezése után 1968-ban felvételt nyert a Holland Képzőművészeti Főiskolára murális szakra. Édesanyja közbenjárásával megkapta a Művelődésügyi Minisztériumtól a kiutazási engedélyt, a Főiskola ösztöndíjas diákja lett. Tanulmányait egy évig a Holland Református Egyház fizette. Ahogy fogalmazott, „mindig volt bennem egy gondolat, amit a nagymama mondott, hogy kisfiam, egy cigány embernek mindig százszor többet kell tenni, mint egy másiknak.” Több nagyméretű művet készített Hollandiában, a legjelentősebb a Holland Képzőművészeti Akadémia falát díszítő, közel ötven négyzetméteres pannó. 1974-ben befejezte tanulmányait és hazajött. 1974 és 1977 között Újpalotán az ún. „lila iskolában” dolgozott képesítés nélküli rajztanárként. 1982-ben a FSZEK Dagály utca 9. szám alatt található fiókkönyvtárának megfestette Triptichon című művét, 1983-ban pedig a tiszadobi Születés pannót. A festészet mellett MSZP-s országgyűlési képviselőként is aktív szerepet vállalt a közéletben. Péli Tamás 1994-ben fiatalon, 46 évesen halt meg.

A roma teremtésmítoszt, a magyar-roma történelmet és a magyar-roma értelmiség formálódását egybefűző, romák és magyarok közösségét állító monumentális mű 2021 áprilisában érkezett a BTM Vármúzeumba. Tábláit egy hét akklimatizálódást követően a múzeum restaurátorai kicsomagolták és részlegesen restaurálták. Ezzel párhuzamosan épült fel az a hatalmas, Kaszás Tamás képzőművész által megtervezett installáció, amelyre a festmény felkerült. 

A Születés születése, a pannó története

A megközelítőleg 41 négyzetméteres, pozdorjalapra festett pannót Péli Tamás a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tanács megrendelésére készítette, s 1983-ban fejezte be tanítványai - köztük Szentandrássy István - közreműködésével. A mű az egykori tiszadobi Andrássy-kastélyban működő Gyermekváros néven ismert gyermekotthon ebédlőjének falára került, majd a kastély rendezvényhelyszínné alakítása során, 2011-ben eltávolították és négy darabra bontva a nyíregyházi Jósa András Múzeumba szállították. A múzeum folyosóján állt 10 évig lefedve, biztonságos körülmények közt, de a közönségtől elzárva. Évtizedes elfeledettségét követően innen indult útjára az OFF-Biennále Budapest keretében, s érkezett meg a fővárosba, a BTM Vármúzeumba, ahol – számos program kíséretében - az elkövetkező hónapok során látogathatóvá válik.

Kultúrtörténeti kontextus: az 1970-es, ‘80-as évek szerveződő roma értelmisége

A magyarországi és a nemzetközi roma polgárjogi mozgalom gyökerei az 1970-es évekig nyúlnak vissza. A nemzetközi roma önszerveződés első és egyik legfontosabb állomása az 1971-es londoni Roma Világkongresszus volt, itt született döntés a zászlóról, a himnuszról, a roma elnevezés használatáról. Az 1970-es évek elején Magyarországon a művészet területén különböző műfajokban jelentkeztek romák: roma és nem roma értelmiségiek együtt szervezték meg az Autodidakta Cigány Képzőművészek I. Országos Kiállítását, 1984-ben Zsigó Jenő megalapította az Ando Drom Együttest. Péli Születés-pannója ebbe a folyamatba illeszkedett. A kezdet, az eredet kérdése, annak az önmeghatározásban játszott szerepe a hetvenes évektől szerveződő magyar és nemzetközi roma közösséget egyaránt foglalkoztatta.

20210603Panno_beemelese_Keppel_Akos-53-111622.jpg másolata

Péli Tamás: Születés c. pannó beemelése (Fotó/Forrás: Keppel Ákos, BTM Vármúzeum )

Egy nép, egy történeti elbeszélés, egy kultúra formálódása egy festményen

A festmény, műfaját tekintve, történelmi allegória, ábrázolásában történeti és mitikus elemek ötvöződnek. Központi motívuma a roma nép képzelt-megálmodott eredetmítosza. Káli istenasszony, a roma ősanya felmutatja elsőszülött gyermekét, az újonnan született első cigányt: Manust a lovon ülő istenségnek. 

A több nagy, összefonódó elbeszélés alakjait összekapcsoló kompozícióban a mitologikus jelenet mellett a romák magyar történelemben játszott szerepére való utalások tűnnek fel a Rákóczi-szabadságharctól egészen a közelmúlt auschwitzi tragédiájáig, valamint megjelennek a romák jellegzetes foglalkozásainak megszemélyesítői, és a formálódó magyar-roma értelmiség szereplői is. 

A gigantikus alkotás tehát egy nép, egy történelmi elbeszélés és egy kultúra formálódását jeleníti meg, ennek a háromszoros teremtésnek a manifesztációja. S mivel a roma és magyar elbeszélések értelemszerűen egymásba fonódnak, s egymást feltételezik, a művet annak szerteágazó rétegeivel és tanulságaival együtt közösen „hordjuk ki”. 

Ahogy egyre közelebb jutottam a kép befejezéséhez, az avatás napjához, annál erősebbek lettek bennem a fájások. Azt éreztem, amit egy szülő asszony: fájdalmat és örömet. Azt éreztem, amit az az asszony, aki megszülte gyerekét, és el kell hogy hagyja” (Péli Tamás)

Peli_Szuletes_panno_reszlet_fotoKeppel_Akos-111252.jpg

Péli Tamás: Születés (részlet) (Fotó/Forrás: Keppel Ákos, BTM Vármúzeum )

A múzeum mint közösségi tér

Péli Tamás közösségi alkotást hozott létre - minden értelemben. Nemcsak a pannó témái szólnak többszörösen is közösségekről, hanem maga a festés folyamata is kollektív teremtés, „társasági esemény” volt. A kép elsődleges megszólítottjának pedig a Gyermekváros lakóit tarthatjuk. 

Az a kis közösség, amelyiké ez a kép, valóban felnőtt ehhez a szerephez. (…) Ott van ehhez valamilyen képesség, őrzik, szeretik, tudják, hogy mit jelent, miről szól.” (Péli Tamás)

Ez a közösségteremtő erő jellemezte azt is, ahogyan a „Közösen kihordani” kiállítás szerveződött: aktivisták és szakértők, önkéntesek, kurátorok, az OFF-Biennále, a Budapesti Történeti Múzeum és az ERIAC (Európai Roma Művészeti és Kulturális Intézet) munkatársai együtt vettek részt benne. Alapvető kulturális intézmények hiányában a romák saját kulturális örökségükhöz nem, vagy alig férnek hozzá, így a művészeknek és műveiknek olyan közösségi terekben kell megjelenniük, ahol ez megvalósulhat.

Kali_istenno_fotoKeppelAkos_k2-113039.jpg

Péli Tamás: Születés (részlet) (Fotó/Forrás: Keppel Ákos, BTM Vármúzeum )

Installáció

A Kaszás Tamás képzőművész alkotta geometrikus-konstruktivista szerkezetű installáció kiindulási alapjai a nomád építészettel rokonítható struktúrák, reprodukálható, szétszedhető és máshol újra felállítható elemekből áll, előtte színpad helyezkedik el, amely teret biztosít a kép előtt zajló beszélgetésekhez, múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz. A színpad ugyanakkor utalás a kép történetére is:

ahogy a tiszadobi gyermekotthonban a festmény a közösségi térben, az étkezőben kapott helyet és nem volt távolság a kép és a gyerekek között, úgy a kiállítási térben az installáció is ezt a közvetlen befogadási módot igyekszik rekonstruálni. 

Felépült egy, a faszerkezetből kilátószerűen kiemelkedő fotópont, ahonnan minden látogató tökéletes képet tud készíteni a pannóról beteljesítve ezzel a tárlat azon célját, hogy minden egyes fotóval terjedjen a festmény híre.

Fontos szót ejteni az installáció időszakos jellegéről, ami megjelenik az anyaghasználatában (gyalulatlan fa); illetve, hogy a pannó hátulja nincs elfedve, látszanak a lyukak, sérülések, melyekben az eredeti csavarok futottak és rögzítették a képet. A pannó négy táblája nem illeszkedik egymáshoz szorosan, közöttük egy keskeny rés utal a kép elhelyezésének ideiglenességére, a kép 2011-es “eltüntetése” okozta széttöredezettségre, arra a bizonytalan, sérülékeny, sokszor ideiglenes állapotra, amelyben a pannó és az egész magyarországi roma örökség található.

A rések akkor tűnhetnek el, a tábla finom összeillesztése akkor valósulhat meg, amikor a Születés végső otthonra lel.     

Szasz_Anna_Lujza_kurator_panno_elott_foto_Keppel_Akos-111252.jpg

Szász Anna Lujza, kurátor Péli Tamás: Születés c. pannója előtt (Fotó/Forrás: Keppel Ákos, BTM Vármúzeum )

A magyar-roma alkotások helye, helyzete; a pannó végleges elhelyezése

A kiállításhoz kapcsolódó programokon alkalom nyílik átgondolni mindazokat a kérdéseket és témákat, amelyeket a Születés és annak kontextusa felvet, valamint azokat is, amelyekkel a mű sorsa szembesít, azaz a magyar-roma művészet alkotásainak helye és helyzete; tágabb perspektívából a művészeti kánon és a kulturális intézményrendszer struktúrái, illetve a struktúrákat létrehozó hatalmi viszonyok, s az azokat átrendező művészeti-társadalmi-politikai intervenciók lehetőségei. A közös kihordás célja továbbá, hogy általa elkezdődjön egy dialógus a 2011 óta elraktározott pannó végleges elhelyezéséről – egy olyan térben, ahol nemcsak a festmény nyerheti vissza művészettörténeti értékéhez méltó módon a láthatóságát és látogathatóságát, hanem az a történelmi és polgárjogi narratíva is, amelyet megtestesít, s amelynek egyben egyik alapító alkotása.

Peli_Szuletes_panno_reszlet_foto_Keppel_Akos-111252.jpg

Péli Tamás: Születés (részlet) (Fotó/Forrás: Keppel Ákos, BTM Vármúzeum )

A kiállítás kurátorai: György Eszter történész, Szász Anna Lujza szociológus és Szűcs Teri irodalomtörténész, kritikus

A kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum és az OFF-Biennále Budapest együttműködésében jött létre; a kiállítás része az OFF-Biennálé és az ERIAC (European Roma Institute for Arts and Culture) RomaMoMA-programjának.

Szakértők: Bak Árpád, Bernáth Gábor, Bogdán Mária, Csikós Marina, Daróczi Ágnes, Fedorkó Boglárka, Junghaus Tímea, Kalla Éva, Káli-Horváth Kálmán, Kovács Éva, Kőszegi Edit, Molnár István Gábor, Petrik Tímea, Raatzsch Jenő André, Révész Emese, Rézműves Melinda, Róka Enikő, Suha Nikolett, Szuhay Péter

Installáció: Kaszás Tamás képzőművész / Restaurátor: Springer Ferenc (BTM)

Támogatók: Az Európai Unió Kreatív Európa Programja, Budapest Főváros, Goethe Intézet I Partnerek: ERIAC (Európai Roma Művészeti és Kulturális Intézet)

KÖZÖSEN KIHORDANI. Péli Tamás: Születés
Időszaki kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumban
Megtekinthető: 2021. június 9. – szeptember 26.

Fejléckép: Péli Tamás: Születés (részlet) / Fotó: Keppel Ákos, BTM Vármúzeum 

hírlevél

A kultúra legfrissebb hírei, programajánlók és exkluzív kedvezmények minden csütörtökön a Fidelio hírlevelében

Legolvasottabb

Klasszikus

A világ alulnézetből – Interjú Vásáry Tamással

Mi motiválja a Nemzet Művészét túl a kilencvenen? Erről kérdeztük a zongoraművész-karmestert, a Magyar Művészet Akadémia rendes tagját, akivel a családi minták és a kicsorduló könnyek is szóba kerültek.
Könyv

Tízezer ingyenes Borbély Szilárd-kötetet vehetnek át a diákok

A 2014-ben elhunyt művész hatvanadik születésnapjára készült válogatáskötetet szeptember 28-tól vehetik át az érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők. 
Klasszikus

„A természetem részévé vált a hangszerem” – Botvay Károly gordonkaművész a soproni öntevékeny polgári világról, a megsérült csellóról és az ismétlődő frázisokról

Kimagasló szakmai munkája elismeréseként Magyar Érdemrend parancsnoki kereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Botvay Károly Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas gordonkaművész, akivel ebből az alkalomból beszélgettünk.
Vizuál

A legjobb film díját nyerte A játszma a pármai filmfesztiválon

Fazakas Péter rendező személyesen vette át a Violetta d’Argento díjat. A zsűri indoklásában a rendezés és a színészi alakítások mellett a zenei megoldásokat is kiemelte. 
Zenés színház

Donizetti-vígoperát láthatnak az iskolások az Eiffel Műhelyházban

A zeneszerző egyfelvonásos vígoperáját a Lázár Ervin Program részeként az általános iskola 8. osztályos diákjai számára hirdette meg a Magyar Állami Operaház. Az előadás szeptember 30-án 17.00 órakor a nagyközönség előtt is debütál.

Nyomtatott magazinjaink

Ezt olvasta már?

Vizuál hír

Véget ért a forgatókönyvírók sztrájkja

A május óta tartó tiltakozást hosszas tárgyalásokat követően függeszti fel a legnagyobb forgatókönyvírói szervezet, miután sikerült béremelést kiharcolniuk, valamint garanciákat kaptak arra, hogy az alkotók jogait megvédik a mesterséges intelligencia térhódításával szemben. 
Vizuál hír

A kortárs roma képzőművészet szerepel az idei Art Market Budapest fókuszában

Közép- és Kelet-Európa legjelentősebb nemzetközi kortárs képzőművészeti vására immáron 13. alkalommal nyitja meg kapuit október 19. és 22. között, a Liszt Ünnep részeként, a Bálna Budapestben.
Vizuál ajánló

Élőzenés divatszínházi előadás kíséretében adják át a Kis fekete pályázat díjait 

A Hagyományok Háza 2023-ban is meghirdette Kis fekete nevű pályázatát, amelynek fő célja a népművészet és a modern, alkalmi divat találkoztatása.
Vizuál ajánló

A fraknói vár kincsei ihlettek meg hat kortárs képzőművészt

Mediating Time and Charm címmel nyílt meg a Q Contemporary legújabb kiállítása, amelyen hat kortárs képzőművész reflektál a burgenlandi fraknói vár Esterházy-kincstárának évszázados műtárgyaira az Esterházy Magyarország Alapítvány felkérésére.
Vizuál ajánló

Rofusz Ferenc lesz a XV. kerület Hollywood-sorozatának következő vendége

A Csokonai Rendezvényházban minden hónap negyedik csütörtökén hallgathat meg előadásokat Hollywood legendás magyarjairól. Az előadások ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek.