Zenés színház

Az első hónap története

2006.07.03. 00:00
Ajánlom
A Magyar Állami Operaház főzeneigazgatói teendőit egy hónapja vette át Győriványi Ráth György. Szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleménye, amelyben az elmúlt időszak eseményeit foglalja össze, az alábbiakban teljes terjedelmében, lényegi változtatások nélkül olvasható.

Előzmény
A dolog egy kicsit korábban kezdődött, azzal, hogy Hegyi Árpád Jutocsa és Kesselyák Gergely megnyerte a pályázatot, és átvették a Magyar Állami Operaház irányítását. Kissé szkeptikusan fogadtam, mert nagyon sok minden nem tetszett a pályázatukban – a lehetetlenül kitalált blokkrendszer, az abszolút nonszensz külső játszóhelyek bevezetése és az a még abszurdabb következtetés, hogy ezek a látszatkezelések meg fogják oldani az intézmény válsághelyzetét, amelybe annak ellenére került, hogy 2002-ben az akkori kormány háromszorosára emelte a színház állami támogatását.

Sok-sok viszontagság és belháború után aztán bekövetkezett, amit előre lehetett látni: pályázat ide vagy oda, ez a vezetés is rájött a problémák mélygyökerére, arra, hogy a teljesen lehetetlen, elavult struktúra, az annak fenntartásában érdekelt erők korlátlanul képesek elfogyasztani bármilyen mennyiségű anyagi forrást. Gondoljuk meg azt a paradoxont, hogy 2001-ben 2.3 milliárd állami támogatás mellett több ember dolgozott a Magyar Állami Operaházban és több előadást hozott létre, mint ma a közel háromszoros támogatásból, és miközben 2001-ben nem volt adósága a színháznak, addig ma 1 milliárdra rúg a hiány és ez naponta milliós nagyságrenddel nő.

Az összefüggésre már többen rájöttek, de a megváltoztatásukhoz vagy a bátorság, vagy az akarat hiányzott, vagy megbuktatták a vezetőt, ha mégis megpróbálta volna megváltoztatni a belső erőviszonyokat. Először Petrovics Emilt váltotta az akkori szakszervezeti vezető, Ütő Endre, majd Locsmándi Miklósnak és nekem kellett távozni, de a helyzetet jól felismerő Závecz Ferencet is elsodorta a történelem, mielőtt még reformokat hajthatott volna végre.

Ez év májusára már ismét világosan kirajzolódtak a teendők, és az elszántság is megvolt, olyannyira, hogy a tervezett lépésekről magától Kesselyák Gergelytől értesültem, aki néhány nap múlva azonban meglepetésemre homlokegyenest más véleményt hangoztatva állt félre Hegyi Árpád Jutocsa mellől, aki egyébként az ő segítségével került az Operaház élére. Világos volt számomra, hogy Hegyi Árpád Jutocsa napjai meg vannak számlálva, és az egész arra irányul, hogy megakadályozzák a küszöbön álló racionalizálást, modernizációt és létszámleépítést.

Ennek a véleményemnek a sajtóban is hangot adtam, valószínűleg ezért keresett meg Hegyi, hogy nem segítenék-e neki a megindított folyamatok befejezésében. Körülnéztem: úgy tűnt, hogy a főigazgatót segítő Megyeri László elszánt és igen jól felkészült szakember, és a megfelelő biztosítékok lefektetése után igent mondtam.

Indulás
Természetesen tudtam, hogy nagy ellenállásra számíthatok, hiszen főleg azoknak a részéről, akik a korábbi elmozdításomban tevőlegesen is részt vettek, bosszúmat sejtve jelentős támadásoktól tarthattam. Ezért kezdtem azzal, hogy még mielőtt hivatalosan is bejelentették volna a megbízásomat, tárgyalásokat kezdeményeztem a szakszervezet és a közalkalmazotti tanács vezetőivel arról, hogy megbízatásom megkezdése után nyomban azon leszek, hogy megkezdhessük az érdemi tárgyalásokat és egyeztetéseket, amelyek korábban zsákutcába terelődtek. Megnyugtattam a feleket, hogy semmiképpen sem hajt semmiféle bosszúvágy, kizárólag az intézmény munkáját szeretném segíteni. Nagy eredménynek értékeltem, hogy külön-külön mindketten biztosítottak nyitottságukról, és megelégedettségüknek adtak hangot, hogy ismét megkezdődhetnek az érdemi tárgyalások. A balett igazgatójával is beszéltem, aki szintén a nyitottságáról biztosított.

Sajtótájékoztató
Mint említettem nem lepett meg, hogy érkezésem nem fog frenetikus örömöt kiváltani, de az mégis meglepett, hogy már a bejelentés előtt Kovács János „ledilettánsozott", majd fasisztának titulált nagy nyilvánosság előtt. Azt sem vártam, hogy a szakszervezet vezetője az egy nappal korábbi beszélgetésünk után kirohan ellenem az újságírók előtt, mégis úgy érzem, a sajtótájékoztató jól sikerült, legalábbis a résztvevők többsége megfontolásra érdemesnek tartotta elképzeléseimet.

Alkalmatlanság
Huszárvágásként tálalták a nagyközönség elé a tényt, hogy 2002 felmentésemet a Munkaügyi Bíróság vezetői alkalmatlanság miatt indokoltnak ítélte. Még id. Bárándy professzort is becitálták a TV Nap kelte műsorába, hogy azt a jogi paradoxont bizonygassa, miszerint: amíg ugyanaz a bíróság nem mondja ki, hogy mégis alkalmas vagyok, addig a vezetői alkalmasságom érvényben van. Mintha a bíróság munkaalkalmassági bizottság lenne. Ez már a műsort vezető Verebes Istvánnak sem tetszett, és személyesen védett meg ez alól a vád alól. Ezzel ez az ügy el is ült, megkezdődhetett a munka.

Egyeztetések
Sorban összehívtam a vezetésem alá tartozó művészeti csoportokat, hogy elmondjam elképzeléseimet, megkérdezzem problémáikat, és egyeztessük a teendőket. Minden összejövetelt kihasználtam, hogy bocsánatot kérjek azoktól, akiket akarva-akaratlanul 2001-2002-es működésem során megbántottam, és elmondtam, hogy bizalom hiányában pont ezeket az egyeztetéseket szalasztottam el annak idején, valamint azt, hogy ezúttal sokkal jobban szeretném bevonni a döntésekbe a különböző csoportokat. Minden egységnél kezdeményeztem egy, a terület tagjaiból álló tanácsadó testület felállítását.

Énekesek
Bemenni az éhes oroszlánok közé, ez volt a legnagyobb falat. Az énekesek közül sokan neheztelhettek rám. Kik azért, mert annak idején szakmai nyugdíjba vonulásukat kezdeményeztem, kik azért, mert úgy érezték, nem voltak kellőképpen megbecsülve. Meghívtam azokat a fiatal és már nem egészen fiatal énekeseket is, akiknek többségét először én szerződtettem, és akik azóta már az Operaház előadásainak dandárját viszik. Így egyenlítettem ki az erőviszonyokat. Nem mondom, hogy feszültségmentes volt a légkör, de végül állíthatom, hogy egy hasznos párbeszéd indult meg. Eltekintve attól a ténytől, hogy a Közalkalmazotti Tanács elnöke levelet osztott ki a résztvevők között azzal a szöveggel: "Ne féljetek, a főzeneigazgató ugyan megbánást színlel, de ugyanolyan törtető, gátlástalan ember", majd leírta, milyen kérdéseket tegyenek fel nekem, az értekezlet zökkenőmentesen zajlott. Önmagában pozitív eredmény, hogy a fent említett kérdéseket senki sem tartotta fontosnak feltenni. Ennek ellenére egy nap múlva írásban megválaszoltam az összes kérdést. Az értekezleten felajánlottam azt is, hogy egy-két közalkalmazott és egy nem közalkalmazott énekesből álló tanácsadó csoporttal szívesen egyeztetném a szereposztásokat, hogy így is elejét vegyem a későbbi elégedetlenségeknek. A csoport megszervezését a Közalkalmazotti Tanács elnöke vállalta magára. Először csak a külső tag megszervezését utasította vissza, majd közölte, hogy az egyeztetésre sem hajlandó. Így csak egy, nem közalkalmazott énekes tanácsát kérhettem ki, aki azonban több esetben a közalkalmazott énekesek javára kért változtatást, amelyek nagy részét be is építettük.

Kórus
A kórustól már kevésbé tartottam, hiszen jól emlékeztem a nagyon meleg és megható tapsra, amelyet 2002-ben, az elbúcsúzásomkor kaptam tőlük, és sok-sok taggal a négy év alatt is gyakran találkoztam, és mindig szeretetet kaptam legtöbbjüktől. Nem állítom, hogy egy olyan szituációban, amikor 20-25 ember elbocsátása várható, létezhet oldott hangulat, de a lehetőségekhez képest a megbeszélés nyugodtan zajlott, és a végén még meg is tapsoltak, amit azért legmerészebb álmomban sem vártam.

Zenekar
A zenekartól nem féltem, hiszen nagy részükkel sokszor dolgoztam együtt igazgatásom alatt is és azóta is, lemezeket készítettünk, koncerteztünk. Nem titkoltam, hogy a zenekart fogja legerőteljesebben érinteni a leépítés, hiszen 45 ember elküldését terveztük. A zenekarnál a szolgálatszámok és létszámok alapján kiszámítható volt az a létszám, amely a leggazdaságosabban működtethető. Az elküldendőket egyenletesen osztottuk el a szólamok között úgy, hogy egy 3 szólamvezetős együttes alakuljon a korábbi 4 szólamvezetős helyett. Kiszámoltuk, hogy nemcsak a tervezett jövő évi előadást és próbaszámot tudja megoldani ez a létszámú együttes, de még további 80 szolgálat van tartalékban. Az elküldendőket részben a nyugdíjkorúak, részben a korábbi minősítési vizsgán a leggyengébb eredményt nyújtottak adták. Emlékeztetnék itt arra, hogy a négy évvel ezelőtti minősítést nem csak a meghallgatás eredménye adta, hanem azt a zenekari igazgató, a szólamvezetők és a karmesterek a tag munkáját értékelő pontszámai is alakították Így a szólamonként két-három embert aránylag könnyen ki lehetett választani.

Korrepetitorok
20 fő korrepetitor dolgozik a színházban. Ez, úgy gondolom, körülbelül a duplája annak a létszámnak, amely el tudná látni a szükséges munkát. Mivel azonban nem megfelelően van szabályozva a korrepetitorok munkája, nehezen határozható meg a pontos szükséges létszám.
Több korrepetitorral elkezdtük kidolgozni azt a szabályozást, amely a jövő év végére lehetővé fogja tenni, hogy kiderülhessen a pontos létszám, amelyre a Magyar Állami Operaháznak működéséhez szüksége van. Szabályozni készülünk azt, hogy különböző nehézségű szerepekre hány korrepetició adható új és felelevenítő tanulás esetén. Meg kívánjuk határozni egy- egy korrepeticiós szolgálat beosztását is, jelenleg ugyanis gyakran egy fél órás korrepetició is ugyanúgy egy szolgálatnak számít, min egy négy órás. Meglepődtem, amikor kezembe jutott egy heti beosztás, ahol azt tapasztaltam, hogy míg a havi bérért dolgozó korrepetitoraink közül 10 ember szabadságon volt, addig az adott héten hét alkalommal egy olyan kollégát osztottak be, akinek minden korrepeticiós alkalmát külön kellett a színháznak honorálnia. Ezt leállítottam, és tisztáztam az egyébként kiváló szerződéses kollégával, hogy az intézkedésem nem ellene, hanem a színház nehéz gazdasági helyzetének javításáért történt.

Kottatár
Rendezni kell a kottatár kölcsönzéseinek és a fénymásolások helyzetét. A színház szinte folyamatosan vét a szerzői jogok ellen, olyan kottáit adja kölcsön, amelyeknek a kölcsönzése nem megengedett, illetve fénymásolatok készülnek, amelyet szigorúan tilt minden szerzői jogi törvény. Nagy örömömre a kottatár vezetője azonnal partner volt, hogy megkezdjük ezeknek a kérdéseknek a törvényekhez igazodó szabályozását, amely máris nagy feszültségeket gerjesztett azoknál, akik megszokták, hogy rendezvényeikhez mindig ingyen vagy nagyon jutányosan kapják a kottákat, amelyeket egyébként hivatalosan akár milliós nagyságrendekért kellene bérelniük.

Szereposztások
Körülbelül a jövő évadi szereposztások 90-95%-a volt kész, amikor átvettem a színház főzeneigazgatói irányítását. Kisebb korrekciókat hajtottunk végre, illetve kiegészítettük a hiányzó szerepeket.

Meghallgatások
Két meghallgatást tartottam az Erkel Színházban, hogy megismerhessem azokat az énekeseket, akik az elmúlt négy évben tűntek fel, illetve akik úgy érezték, eljönnek megmutatni, milyen irányba fejlődött, ért a hangjuk az eltelt négy év alatt. Mindegy 40-50 énekest hallgattam meg, és sokuknak szerepet is tudtam adni. Két különleges énekest ismertem meg, akiknek a fellépését már alig várom. Létai Kiss Gabriellát annak idején még én vettem fel a stúdióba mint mezzoszopránt, mostanra fachot váltott, és úgy énekelte Mimi szerepét, hogy olyat már nagyon rég hallottam. Mester Viktória vibráló tehetsége pedig remélhetőleg be fog robbanni a zenei köztudatba. Találtunk nagyon tehetséges szopránokat is az Éj királynőjének szerepére is, amelyet külön meghirdettünk.

Zeneakadémia
Június 30-án 8 év után ismét lesz az Erkel Színházban vizsgaelőadása a Zeneakadémia Opera tanszakának, amelyet immáron Marton Éva vezet. [A közlemény június 29-én készült. A szerk.] Nagyon örültem ennek a ténynek, bár rengeteg probléma merült fel, mivel az Operaházban, mint megannyi más dolgot, ezt sem szabályozták. Mivel nem született semmiféle keretszerződés a két intézmény között, amely meghatározta volna az együttműködést, olyan darabokat választott a Zeneakadémia, amelyek kottájáért az Operaháznak fizetnie kell majd. Ugyan a kiadóknál sikerült elérnünk, hogy kedvezményeket kapjunk, ez a figyelmetlenség mégis terhelni fogja az intézmények amúgy is miserábilis költségvetését. Mivel az Operaházban bizonyos önérdekek miatt a dolgok nincsenek leszabályozva, az a furcsa helyzet állt elő, hogy bár az Erkel Színház egész júniusban nem játszik, a próbák ad hoc beosztása miatt mégis túlszolgálatok keletkeznek. Ahime! Találkozót kezdeményeztem, amely során megállapodtunk Batta Andrással és Marton Évával, hogy a Zeneakadémia és az Operaház kapcsolatát a lehető legszorosabbra fűzzük.

Stúdiós vizsga
Az Operastúdió még 2001- ben az én kezdeményezésemre alakult. Nagyon örülök, hogy a sok nehézség ellenére sikerült átvészelnie az időket, és a vizsgaelőadás színvonala arról tett tanúbizonyságot, hogy most is sok rendkívüli tehetségnek ad lehetőséget az indulásra. Nem értettem miért pont a Cosi fan tutte-t válsztották, amelyet éppen ebben a hónapban játszott az Operaház saját produkciójában is, sőt még a szereplők között is volt egyezés, de ez nem vont le a produkció értékéből. Sajnáltam, hogy nagyon kevesen voltak, de ez nem is meglepő, hiszen a Zeneakadémiai vizsgaelőadással együtt ez is hiányzott a havi plakátokról.

Gödöllő
Talán éppen ezért, a jövőre gondolva jó hangulatú megbeszélést folytattam a Gödöllői Kastély igazgatójával egy együttműködésről a két intézmény között, hogy a stúdiósok ott egy direkt erre a színházra kigondolt produkcióval vehessenek részt. A produkció nem kerülne sok pénzbe, hisz az Operaház minden stílusban rengeteg jelmezzel rendelkezik, a csöppnyi színházba pedig díszletet sem lenne gond találni. Bevonhatnánk a munkába az Operabarátok által kiírt díszlettervezői verseny győztesét is, aki egy 18 éves, nagyon tehetséges fiatal.

Vass Lajos miniszteri biztos
Mint az várható volt, közös megegyezéssel távozott tisztségéből Hegyi Árpád Jutocsa. A Minisztérium miniszteri biztosként Vass Lajost bízta meg az intézmény vezetésével, aki, mint kifejtette, békés viszonyokat szeretne megteremteni, de a reformfolyamatok továbbvitelének is elkötelezett híve. Rossz hírként azt hozta, hogy nem kapott több pénzt a Minisztériumtól, tehát az átalakítást a korábban eltervezetteknek megfelelően kell végrehajtani, amely feszültségek nélkül azonban nehezen elképzelhető.

Békítés
Már az átadás-átvétel során azt jelöltem meg legfontosabb megoldandó feladatnak, hogy az új főigazgató-miniszteri biztos feloldja a kialakult feszült helyzetet köztem és Kovács János karnagy úr között. Eredményesen leültünk többször egyeztetni nézeteinket. Vass Lajos az egyik megbeszélésre meghívta Szinetár Miklóst is. Kovács Jánossal és Kesselyák Gergellyel közösen átfésültük még egyszer a 2006/2007 szereposztását, és konszenzust kialakítva véglegesítettük azt. Örömmel tapasztaltam azt is, hogy kérésemre, hogy vállaljon karmesteri fellépést a következő évadban, Kovács János már nem volt egyértelműen elutasító. Remélem, hogy a viszony köztünk rendeződik, mivel őt személyében sohasem sértettem, és nagyon rosszul esett, hogy ő ezzel szemben mindig támadólag lépett fel velem szemben. A színház alapvető érdeke, hogy Kovács rendszeresen vezényeljen a Magyar Állami Operaházban.

Bemutatók
Sajnos a jövő évi bemutatók sem voltak megfelelően előkészítve, jelenleg is tartanak az egyeztetések, hogy minél hamarabb elkészülhessenek a kész tervek. Fontos, hogy a műhelyek munkáját a lehető legjobban, így a leggazdaságosabban tudjuk beosztani. Bemutatóink igen jó szereposztásban fognak elhangozni, hazai legjobbjaink mellett az Andrea Chénier-ben Paolo Gavanelli és a Turandotból jól ismert Lee fog fellépni, de a Toscában Lukács Gyöngyi és Kiss B. Atilla partnereként Ruggiero Raimondit is láthatjuk. A Pique Dame-ban visszatér Elena Obraztsova is, akit tavaly hallottam a milánói Scalában ebben a szerepben. Frenetikus volt. Többször láthatjuk Polgár Lászlót is az év folyamán, január 6-án, 60. születésnapján pedig születésnapi koncerttel köszöntjük közkedvelt világhírű basszistánkat.

A Jenufa-produkciót Oliver von Dohnányi fogja vezényelni, aki jelenleg a Prágai Opera főzeneigazgatója. Marton Éva énekel még ebben az előadásban. Chicago egyik frenetikus felfedezettje volt ebben az évadban Carmen szerepében Vizin Viktória, aki ezt a szerepet nálunk is fogja énekelni jövőre. Reméljük, a világban ma nagyon keresett hazai sztárunkkal, Miklósa Erikával is sikerül időpontot egyeztetnünk. Az évadot a Don Pasquale felújításával kezdjük, amelyben Gregor József és Sólyom Nagy Sándor lép majd fel, és ez az előadás beleillik majd abba a vonulatba, amelynek során régi nagy hagyományainkat őrizzük. Lesz egy Mozart-fesztivál, ahol bemutatjuk az összes Mozart-operát, amely az Operaház repertoárján található, és egy magyar ősbemutató is lesz: a Karnyóné, Vajda János új operája. Remélem, rendeződik a jogi háttere Pártay Lilla tervezett új balettjének, az Elfújta a szélnek.

Barátok, támogatók
Habár nagyon sok ármánnyal és övön aluli ütéssel is szembe kerültem munkám során, a legjobban az esik, hogy egyre többen mernek nyíltan kiállni mellettünk: Kossuth-díjasok, hazai énekeseink legjobbjai, a zenekar az énekkar legjobbjai, ezzel is ellensúlyozva azt a több mint 600 aláírást, amelyet Kovács János karmester személyesen gyűjtött megérkezésemkor Hegyi Árpád Jutocsa ellen és ellenem. Remélem, hogy az aláírók legtöbbje azóta, az egy hónapi munkám során belátta, hogy nem ugyanaz a Győriványi Ráth György tért vissza, aki 2002-ben távozott az intézmény éléről.

A béke látszólagos, mivel a szabadságok megkezdődtek, de hamarosan végső fázisába ér a csoportos létszámleépítés, amely minden bizonnyal újból az országos érdeklődés középpontjába helyezi majd az intézményt. Jelenleg itt tartunk, mindenki szurkoljon nekünk, hogy ezen a nehéz időszakon túllehessünk, és minél hamarabb megkezdődhessen a nyugodt művészi munka, és az ország végre ismét művészi sikereinkről beszélhessen.

Győriványi Ráth György

2006. június 29.

Programkereső

hírlevél

A kultúra legfrissebb hírei, programajánlók és exkluzív kedvezmények minden csütörtökön a Fidelio hírlevelében

Legolvasottabb

Klasszikus

Visszatérés a Walhallába

A Covid miatti kényszerű kihagyás miatt idén végre visszatérhetett a Budapesti Wagner-napok közönsége a Müpába, ahol már az első fanfárként felcsendülő Walhalla-motívum közben sokan érezték, ismét egy különleges utazás részesei lehetnek. Beszámoló az első Ring-sorozatról és a Rienziről.
Plusz

Színházi időutazás az Epreskertben – Jön a Séták Hétvégéje

Kurtizánok, gyilkosok és Piszkos Fred nyomába eredhetünk, bejárhatjuk Gül Baba Türbéjét, vagy éppen az Epreskert meséit nézhetjük meg egyfelvonásos színházi előadás formájában a Séták Hétvégéjén július 1. és 3. között.
Klasszikus

Fiatal művészeknek szervez mesterkurzust Miranda Liu

A New Millenium Nemzetközi Akadémia (NMIA) minőségi oktatást és online tanulási lehetőségeket kínál feltörekvő kreatív művészeknek, akik egy mesterkurzus keretein belül tanulhatnak világhírű zenészektől, művészmenedzserektől és szakértőktől.
Könyv

E. T. A. Hoffmann Mozarttól kölcsönözte a nevét

1776. január 24-én született a német romantika kiemelkedő írója, Az arany virágcserép, valamint a Diótörő és Egérkirály szerzője, aki annyira tisztelte Wolfgang Amadeus Mozartot, hogy még a nevét is felvette.
Vizuál

A főváros egyetlen sörgyárát is bejárhatjuk a Múzeumok Éjszakáján

Idén is megnyitja kapuit a Dreher Söripari Emléktár a Múzeumok Éjszakáján. Ennek apropóján egy négy részből álló talkshow sorozatot indítanak Sztorik habbal címmel, amelyben építészetről, gasztrotörténelemről, képzőművaészetről és a múzeumok működéséről beszélgetnek.  

Nyomtatott magazinjaink

Ezt olvasta már?

Zenés színház hír

Cser Krisztián, Szántó Andrea, Rácz Rita és Balázsi Gergő Ármin is a Magyar Állami Operaház kamaraművésze

Bár július folyamán még tartanak előadásokat, a Magyar Állami Operaház hagyományos évadzáró Csillagóra-gáláján kamaraművészi és más rangos díjakkal tüntette ki munkatársait.
Zenés színház ajánló

Julien király színpadra lép a Pesti Magyar Színházban

A Pesti Magyar Színház új évadának első premierjét, a Madagaszkárt Gémes Antos rendezi, zenei vezetője pedig Szemenyei János.
Zenés színház interjú

„Ez lesz a mi Képzelt riportunk” – Csorba Lóránt, a 80 nap alatt a Föld körül zenei munkálatairól

Verne Gyula klasszikusából, a 80 nap alatt a Föld körül című regényből készül a TRIP legújabb koncertszínházi előadása, melynek premierjét a Városmajori Szabadtéri Színpadon augusztus 18-án tartják. Csorba Lóránttal a színházi zeneszerzés kihívásairól és a „Make Love, Not War” eszményéről is beszélgettünk.
Zenés színház ajánló

Mozart, a zseni élete musicalben elmesélve

Mozart, a meg nem értett zseni zeneszerző élete musicalben kel életre a Margitszigeti Színházban. Michael Kunze és Sylvester Levay művében a zeneszerző fenegyerek története pazar dallamokkal és látvánnyal kerül színre június 24-én és 25-én. A produkció két különböző szereposztásban látható a Margitszigeten.
Zenés színház interjú

Fehér köpeny, kék szakáll – Beszélgetés Kovács Istvánnal

Akár Don Giovanni, Golaud vagy Kékszakállú szerepét, esetleg a június 24-ig látható A kairói lúd, avagy a rászedett vőlegény Don Pippóját énekli Kovács István az OPERA színpadán, karakterformálásában mindig érződik egy olyan analitikus elmélyültség, amely operaénekesi jártasságán túl eredeti, orvosi hivatásának látásmódjából is fakad. De mi módon valósul meg a gyógyítás a színpadon?