Márk

Állásfoglalás a Magyar Állami Operaház helyzetéről és a magyar operajátszás jövőjéről

2006.05.12. 00:00

Programkereső

Az elmúlt napok operaházi eseményeit áttekintve az alábbi állásfoglalást teszi közzé Kesselyák Gergely, az intézmény főzeneigazgatója.
4d6913b6-2e31-4076-8b7c-8a0416a7f4eb

Nem főzeneigazgató akartam lenni, hanem jó színházat akarok csinálni.

Hiszek Hegyi Árpád Jutocsával közös pályázatunkban.
Hiszek Dr. Kunos József szakmai hozzáértésében, mellyel pályázatunkat gazdasági szempontból alátámasztotta.
Hiszek abban, hogy Hegyi Árpád Jutocsa ennek tükrében jó szívvel elvállalhatta a főigazgatói megbízatást.
Hiszem, hogy a kezdeti eltökélt csapattal, olykor a külső és belső árral szemben is meg lehetett volna – meg lehetne – valósítani.
Nem hiszek azonban abban, hogy a – számunkra és a fenntartó számára egyaránt megbízatásunk elvállalása után napvilágra került – további mintegy 1,5 milliárd forint hiányát be lehet vállalnunk.
Nem hiszek abban, hogy föl lehet adni pályázatunk lényegét, mely az operakultúra csorbítás nélküli racionalizálása.
Nem hiszem, hogy összetartó csapat hiányában ezt a szükségszerűen sok partikuláris érdeket sértő programot végre lehet hajtani.

Hitvallásom szerint a Színház az emberiség nagy, szent játéka, melyet sokszor súrlódások, sokszor kemény küzdelmek árán, de végső soron mégiscsak kedvvel lehet- érdemes játszani. Az elmúlt évek ármánykodó légköre – egyrészt a házon belüli munkanélküliségnek, másrészt az állandó egzisztenciális bizonytalanságnak köszönhetően – a napokban olyan mélypontra jutott, melyben számomra a színházi lét maga válik értelmezhetetlenné. Az eltelt időszak minden nehézsége ellenére látszanak egy ütőképes, a megújulás iránt elkötelezett társulat körvonalai. Őket kell helyzetbe hozni.

Hivatásomnak a magyar operajátszás ügyét tekintem. Sokan támogatnak törekvéseimben, kötelességem velük együtt a szakma és az operaművészet értékeit pozícióból védeni. Mivel azonban elképzeléseim érvényre juttatását jelen körülmények között nem látom biztosítottnak, mi több számomra etikailag elfogadhatatlan döntésekben kényszerülhetek részt vállalni, végső esetben fontolóra kell vennem akár távozásomat is a főzeneigazgatói posztról.

Hogyan tovább?

A Magyar Állami Operaház reformjára feltétlenül szükség van. Az elmúlt évek tanulságai alapján azonban erre most már csak a színházi működés törvényi kereteinek rendezése, a kultúrafinanszírozás struktúrájának újragondolása és az ország egészére kiterjedő szakmai háttér egyidejű kiépítése mellett látok reális esélyt. Az egész magyarországi operajátszást integritásában áttekintő, politikamentes, szakmai konszenzuson alapuló reformkoncepcióra van szükség.

2006 július elsejére mint a hazai operajátszás ügye iránt elkötelezett és arra rálátással bíró operakarmester vitaindító dolgozatot teszek közzé. Ennek alapján folyamatos szakmai konzultációt kezdeményezek színházvezetésben jártas operakarmesterek, rendezők és minden politikai oldal műfaj-közeli kultúrpolitikusainak bevonásával. A konzultáció résztvevőinek feladata a 2006-2007 –es színházi évad során:

1. Kidolgozni a reformkoncepció művészeti alapjait.
2. Komoly gazdasági szakemberek bevonásával meghatározni ennek finanszírozási igényét.
3. A kulturális, gazdasági és pénzügyi tárca együttműködését kérve felkutatni a hozzárendelhető anyagi forrásokat.
4. Utat keresni a Parlament illetékeseihez a színházi és szponzorációs törvény elfogadása érdekében. Mindezek végeredményeképpen 2007. július 1-ig elkészíteni a Magyar Operajátszás Reformkoncepcióját.

A 2007-2008-as színházi évad során az érintett intézmények fölkészülnek az új, korszerű rend szerinti működésre. A konzultáció résztvevői címek és rangok nélkül társadalmi munkában végzik feladatukat. Az elkövetkező két évad során biztosítani kell az intézmény számára a lehetőséget, hogy adósságait ne a működés, nemzeti kincsünk: az opera- és balettművészet rovására kényszerüljön rendezni.

Szeretném hinni, hogy elképzelésem nem bizonyul naivitásnak.
Szeretném hinni, hogy az ország javát valóban szívükön viselő politikusok meghallják egy szakma precízen megfogalmazott belülről jövő megújulás - igényét.
Hiszem,hogy ez a szakma sokszorosan fogja viszonozni a ráfordított figyelmet. Elveim és eszményeim fenntartásában adott esetben kész vagyok konfrontálódni a társulat visszahúzó erőivel, Főigazgató úrral és a vezetőség bármely tagjával, valamint a mindenkori kulturális kormányzattal.
Bízom a megújulás iránt elkötelezett operaművészek társadalmában, abban hogy Főigazgató úr visszatér a pályázatunkban lefektetett célkitűzésekhez.
Bízom a kormányzat reformok iránti elkötelezettségében.

A Magyar Állami Operaház bámulatra méltó tradíciói köteleznek. Megújítását különleges körültekintéssel kell végre hajtani. Ehhez kérem a közvélemény, a kormányzat és a társulat türelmét.

Mindent megteszek a megújulás sikeréért.

Kesselyák Gergely főzeneigazgató

Budapest, 2006. 05. 12.