Márk

Félórás figyelmeztető sztrájk az Operában

2006.05.19. 00:00

Programkereső

"2006. május 19-én Főigazgató úrral telefonon történt megbeszélés alapján ki lehet jelenteni, hogy a sztrájkbizottság által szorgalmazott egyeztetések továbbra sem kezdődnek meg. Ezért közölni kívánjuk, hogy május 20-án, A nürnbergi mesterdalnokok előadás kezdése előtt az Operaház dolgozói fél óra figyelmeztető sztrájkot tartanak."
2277f62f-d1e5-4595-a423-224b3d8b45e7

Ez olvasható a Magyar Állami Operaház sztrájkbizottsága és a szakszervezet képviselete által ma délelőtt a Magyar Állami Operaház főigazgatójához eljuttatott nyilatkozatban, amelyet az alábbiakban változtatás nélkül, teljes terjedelmében közlünk.

NYILATKOZAT

A Magyar Állami Operaház művészeit és más munkavállalóit képviselő, a több mint 700 tagot számláló, a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetéhez tartozó munkahelyi szakszervezet által megalakított sztrájkbizottság 2006. május 18-án felújította működését, és a munkáltatóval egyeztetést kezdeményezett.

A sztrájkbizottság az alábbiakban a nyilvánosság számára is összegzi álláspontját és követeléseit:

1. A Magyar Állami Operaház főigazgatója mint munkáltató súlyosan megsértette a jogszabályokban előírt kötelezettségeit azzal, hogy nem folytatott egyeztetést a szakszervezettel, illetve a közalkalmazotti tanáccsal olyan alapvető, a munkavállalók munkakörülményeit meghatározó dokumentumokról, mint az intézmény alapító okiratának tervezete, az intézmény szervezeti és működési szabályzata, és az ún. modernizációs program. A sztrájkbizottság ezért felszólítja a munkáltatót: haladéktalanul kezdjen egyeztetéseket a fent jelzett dokumentumokról.

2. A sztrájkbizottság támogat minden olyan törekvést, amely az ország legnagyobb és meghatározó jelentőségű művészeti intézményének modernizálását célozza, amennyiben a folyamat végeredményeként biztosítottak a magas színvonalú művészi munka, valamint az opera és a balett iránt érdeklődő közönség igényei maradéktalan kiszolgálásának feltételei. A sztrájkbizottság azzal is tisztában van, hogy minden változásnak, átalakulásnak az eredmények érdekében lehetnek hátrányos intézkedései, sőt vesztesei. Azonban a sztrájkbizottság leghatározottabban tiltakozik az ellen, hogy modernizációnak vagy korszerűsítésnek nevezzenek olyan intézkedéseket, amelyek csupán a művészi munka ellehetetlenítését helyezik kilátásba az előadásszámok drasztikus csökkentésével, illetve pusztán munkahelyek megszüntetésével, létszámcsökkentéssel kívánnak gazdálkodási látszateredményeket felmutatni. A sztrájkbizottság ezért felszólítja a munkáltatót: haladéktalanul vonja vissza azokat az intézkedéseit, amelyek az előadásszámok drasztikus csökkenésével, illetve létszámcsökkentéssel járnak, valamint ne hozzon semmilyen további olyan intézkedést, amely az ún. modernizációs program végrehajtására vonatkozó miniszteri utasításban foglaltakra hivatkozik.

A sztrájkbizottság a vezetési és gazdálkodási válságok miatt hosszú évek óta zaklatott körülmények között tevékenykedő művészek és más munkavállalók alábbi, egyszerű kívánságának teljesülését kívánja elő segíteni akkor, amikor a jog határozottabb eszközének, a sztrájknak alkalmazását helyezi kilátásba.

A Magyar Állami Operaház művészei és más dolgozói nyugodt körülmények között, a legjobb tudásuk szerint szeretnék azt tenni, ami a hivatásuk: a közönség, egyben a magyar kultúra és művészet magas színvonalú szolgálata.

Budapest, 2006. május 19.

A Magyar Állami Operaház sztrájkbizottsága és a szakszervezet képviseletében:

Rotter Oszkár
elnök

A Magyar Állami Operaház Közalkalmazotti Tanácsa álláspontja szerint a jogszabályok betartása és a munkahelyi béke elősegítése mindenki kötelezettsége.

Rácz István
elnök

Aláírva a sztrájkbizottság tagjai által (Rotter Oszkár elnök, Derecskei Zsolt magánénekes, Farkas János világosító, Kovács Miklós zenekari művész, Vasadi Balogh Miklós énekkari művész)