György

Don Giovanni olvasókör

2009.02.28. 00:00

Programkereső

Minden hónap első keddjén Don Giovanni olvasókör várja az érdeklődőket az Olvasók boltjában. A beszélgetéseket Almási-Tóth András és Votisky Zsuzsa vezetik. A tematikát Fodor Géza: A Mozart-opera világképe című könyve adja, a találkozókat Mozart zenéje színesíti többféle előadásban. A sorozat második alkalmára március 3-án, este hattól kerül sor.
5617d4d4-eca9-4161-ba86-3840668f337e

Fodor Géza így ír könyvéről: "A Mozart-opera világképe című könyv két dologra tesz kísérletet. Egyrészt megpróbálja megragadni azt a rejtélyes ugrást, amelynek révén a remekmű kiemelkedik korának átlagából. Másrészt azt próbálja megmutatni, hogy a nagy Mozart-operák "örök" érvényessége hogyan függ össze keletkezésük szellemével. A hagyományos művészetszemlélet nem tud szerves kapcsolatot feltárni a művek keletkezésének történelmi feltételei és konkrétsága, másfelől folyamatos újraértelmezhetőségük és általános érvényük között. A könyv éppen ezt a szerves kapcsolatot kísérli meg rekonstruálni. Nyomon követi, hogy a felvilágosodás embereszménye és morális érzékenysége hogyan ölt alakot Mozart zenéjének, zenei dramaturgiájának formája által. Tehát alternatívát kíván felmutatni ahhoz a szemlélethez képest, amely a művek nyers tartalma és annak szociológiai-eszmei megfelelője között állapít meg kapcsolatot. E "filozófiai operakalauzban" a kor szelleme és a művészi forma összefüggése lesz a vizsgálat tárgya hat Mozart-opera kapcsán."