Auguszta

Erkel: Dózsa György – keresztmetszet

2010.03.21. 00:02

Programkereső

A Nemzeti Színház 1857-ben mutatta be Jókai azonos című történelmi szomorújátékát, ebből készítette Szigligeti Ede Erkel számára az opera librettóját. A Dózsa György talán az egyik legképlékenyebb Erkel-mű, mely épp képlékenysége miatt rengeteg lehetőséget hagy nyitva a mindenkori előadás számára. Az előadást felvezeti: Fábry Sándor.
Erkel Ferenc
Erkel Ferenc

A Nemzeti Színház 1857-ben mutatta be Jókai azonos című történelmi szomorújátékát, ebből készítette Szigligeti Ede Erkel számára az opera librettóját. Noha sem Jókai, sem Szigligeti nem vonja kétségbe a paraszti néprétegek felelősségét a lázadás kirobbanásában, s nem egyedül a nemességet okolja az országban kialakult állapotokért, Erkel zenéje mintha mást állítana, s részrehajló lenne a "néppel" szemben. Mindezt úgy éri el, hogy néhány helyütt némileg átrajzolja a librettó dacos, sértődékeny, önös érdekektől, hatalomvágytól fűtött Dózsájának portréját, s hős, forradalomra kész népvezért farag belőle. E döntését húsz évvel korábban minden bizonnyal általános egyetértéssel és rajongással fogadták volna, ám a Dózsa bemutatójakor 1867-et írunk, a tinta épp csak megszáradt a kiegyezést deklaráló törvénycikkelyeken. A negyvennyolcas eszmék, melyekhez Erkel mindvégig makacsul ragaszkodott, időközben meghaladottá váltak. Ennek fényében mindenképpen különös, hogy Erkel épp a Dózsával kezdi meg stílusa kiszélesítését, átformálását - a "magyaros" tendenciák háttérbe szorítását. A Hunyadi Lászlóban megtalált, majd a Bánk bánban továbbfejlesztett, népies elemekre épülő dallamosság fokozatosan átadja a helyét a zenedrámai kísérleteknek. Hogy ez a fordulat mennyiben Erkel önálló döntésének az eredménye, s mennyiben a külső hatásé, amely elsősorban az operák komponálásában mind fokozottabban részt vevő két Erkel-fiúknak, Sándornak és Gyulának köszönhetően a kései kompozíciókban egyre erőteljesebben érezhető - egy nyitott kérdés, amely izgalmas találgatásokra készteti a kutatókat és műélvezőket egyaránt.

Március 22. 19:30 - Magyar Állami Operaház

Erkel: Dózsa György - keresztmetszet

Közreműködnek: az Operaház énekes szólistái és a Nemzeti Énekkar (karigazgató: Antal Mátyás)

Vezényel: Kovács János

Btf 2010
Btf 2010

Budapesti Tavaszi Fesztivál