Sándor, Ede

"Olyan érzésmentes, akár a világ lelke"

2013.12.09. 10:14

Programkereső

Wagner többnyire igen ambivalensen viszonyult más zeneszerzők művészetéhez, de azért akadtak kivételek.

Liszt zsenialitása lenyűgözte, második felesége, Cosima előtt mégis gyakran rohant ki ellene. Bár indokai rendszerint személyesek voltak, elkeseredését időnként Liszt alkotói személyiségére is kivetítette, azt a véleményt sejtetve, hogy barátja és apósa művészi énje bizonyos fokig a sarlatánsággal rokon vonásokat mutat, épp csak különleges, egyedi géniusza, virtuozitása választja el tőle. Beethovent a német zene egyik legnagyobb bajnokának tartotta, Mendelssohnt viszont, noha némi irigységgel csodálta könnyedén folyó zenei invencióját, nyilvánosan többnyire eredetietlen, mások kultúráján élősködő komponistának tekintette - a 19. századi antiszemita toposzoknak megfelelően. Ráadásul meggyőződéssel vallotta, hogy alapvető tévedés az opera műfajához a drámai logika helyett a zenei forma felől közelíteni, Rossini életművét titokban mégis őszintén csodálta.

Richard Wagner
Richard Wagner

Mindezek ismeretében J. S. Bachról megfogalmazott, különösen tiszta, jóllehet némiképp moralizáló gondolatai, amelyek annak ellenére relevánsak és erőteljesek, hogy Wagner a nagy barokk mester oeuvre-jének nyilvánvalóan csak egy szeletét ismerte, meglepően fegyelmezettek, éntelenek, tartózkodóak és éleslátóak.

Mint Cosima feljegyezte, 1871. február 12-én (a Siegfried befejezése után egy héttel) Wagner a következőket mondta: "Bach muzsikája kétségkívül maga a világ ideája, figurációi mentesek minden érzelemtől, akár a természet, úgy halnak meg, úgy születnek, úgy kúsznak, viharzanak, tündökölnek; a természetben is minden úgy történik, mint amilyen egy-egy ilyen figuráció, a téma az individuum, Bachnál mindig különösen szép és érzésteljes, és ebben az ide-odában győz, akár a vallásos protestáns hit. E két dolog szembenállását mutatja be Mozart A varázsfuvolában, ahol a két vértes Taminónak az örök vándorlásról és fáradozásról énekel; ezt Bach módjára érezteti. Ehhez pedig hozzátartozik az orgona, amely olyan érzésmentes, mint a világ lelke, és ugyanakkor olyan hatalmas is."